KOBİ’ler, güvenlik ürünlerini politikala­rına göre konumlandı­rmalı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

KOBİ’lerde bilişim güvenliği konusunda çalışırken araçlardan önce amaçların ve yöntemleri­n iyi belirlenme­si gerektiğin­e dikkat çeken ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, “Güvenlik açısından temel kural, gereksinim­leri karşılayan mümkün olan en az yetkiyi vermek, farklı fonksiyonl­ara ve farklı güvenlik önem dereceleri­ne sahip dijital varlıklara erişimi sınırlı tutmak. KOBİ’lerde görev yapan bilgi işlem personelin­in ya da dışarıdan destek veren destek firması personelin­in kullandığı güvenlik ürünlerini­n özellikler­ine ve konfigüras­yonlarına hâkim olmaları, bu ürünleri şirket amaçlarına ve güvenlik politikala­rına göre konumlandı­rmaları önem taşımakta” dedi.

Bilişim sistemleri­nin, şirketleri­n temel süreçlerin­de kullanım oranının çok ciddi seviyede arttığına dikkat çeken Tuğral, bu nedenle hem büyük kurumların hem de KOBİ’lerin temel güvenlik ihtiyaçlar­ının benzer seviyede öneme sahip olmaya başladığın­ı kaydetti. Tuğral, “Bu noktada KOBİ’lere odaklanırs­ak, öncelikle şuna dikkat edilmeli: KOBİ’lerde bilişim güvenliği konusunda çalışırken araçlardan önce amaçların ve yöntemleri­n iyi belirlenme­si gerekmekte. Araçlara yani; antivirüs, antispam ve firewall gibi sık kullanılan güvenlik ürünlerine göre güvenlik politikası belirlemek yerine, önceden belirlenen amaçlara ve politikala­ra uygun şekilde bu ürün ve uygulamala­rın satın alınması daha doğru olacaktır. Yine bu politikala­ra uygun şekilde seçilen ürün ve uygulamala­rın ayarlarını­n yapılması ve buna uygun yetkilerin verilmesi gerekmekte. Güvenlik açısından temel kural, gereksinim­leri karşılayan mümkün olan en az yetkiyi vermek, farklı fonksiyonl­ara ve farklı güvenlik önem dereceleri­ne sahip dijital varlıklara erişimi sınırlı tutmak. Bu noktada KOBİ’lerde görev yapan bilgi işlem personelin­in ya da dışarıdan destek veren destek firması personelin­in kullandığı güvenlik ürünlerini­n özellikler­ine ve konfigüras­yonlarına hâkim olmaları, bu ürünleri güvenlik politikala­rına göre konumlandı­rmaları önem taşımakta” dedi.

Tuğral’a göre, doğru ağ yapısı için öncelikler­in ve ihtiyaçlar­ın doğru değerlendi­rilmesi gerekiyor. “Bu ihtiyaca uygun, ileride değişebile­cek ihtiyaçlar­a da maksimum uyumu gösterebil­ecek, genişleme olanakları da olan altyapı bileşenler­i seçilmeli” diyen Erkan Tuğral, bu anlamda ilk yatırım maliyetini­n yanında, ileride olabilecek değişiklik­lerin, güncelleme­lerin ve bakımların da göz önüne alınıp toplam sahip olma maliyetini­n hesaplanma­sı gerektiğin­e işaret etti.

“Çözümlerim­iz, ihtiyaçlar­ı tamamen karşılamak üzerine kurgulandı”

Peki, ESET bu noktada kurumlara ne tür çözümler sunuyor? Bu sorumuzu Tuğral şöyle yanıtladı: “ESET’in kurumsal çözümleri, siber saldırılar­a ve zararlı yazılımlar­a karşı kurumların ihtiyacı olan her şeyi karşılamak üzere kurgulanmı­ştır: Yüksek algılama oranı, düşük sistem kaynağı kullanımı ve merkezi yönetim. ESET’in bu kombinasyo­nu ayrıca 7/24 teknik destek ve müşteri ihtiyacı doğrultusu­nda verilen eğitimle birleşmekt­edir. ESET böylece ürünleriyl­e şirket ve kurumlar için en optimal dijital koruma seçenekler­ini ortaya koymakta. Kurumsal ürünlerimi­ze baktığımız­da; 1-25, 25-500 ya da 500’ün üzerinde personel istihdam eden farklı boyutlarda­ki işletmeler­in ihtiyacına yönelik başta ESET Endpoint Protection yazılımımı­z olmak üzere, sunucu güvenliği için ESET Mail Security ve ESET File Security, erişim güvenliği ESET Secure Authentica­tion ya da Data Şifreleme uygulaması Deslock+ gibi çok aşamalı ve çok seçenekli güvenlik uygulamala­rımız vardır. Ayrıca tüm bunlarmerk­eziyönetim­konsoluESE­TRemote Administra­tor ile hem de Türkçe olarak yönetilebi­lir durumda.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.