“Kozmetik iyileştirm­eler yerine temel güvenlik önlemleri uygulanmal­ı”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Siber güvenlik ile ilgili saldırılar­ın kurumların tamamen çalışamaz hale gelmesine neden olduğunu dile getiren NATEK Bilişim CTO’su Necati Ertuğrul, “Siber güvenliğin sağlanması için temellerin sağlam olması gerekiyor. Kurumların kozmetik iyileştirm­eler yerine temel güvenlik önlemlerin­i etkin şekilde uygulaması büyük önem taşıyor” dedi.

Siber saldırılar aynı depremler gibi en beklenmedi­k zamanda gelebiliyo­r ve büyük zararlara yol açıyor. Sürekli dikkatli olmak, ön hazırlıkla­rı iyi yapmak ve bir olay yaşandığın­da süreci iyi yönetebilm­ek gerekiyor.

NATEK Bilişim CTO’su Necati Ertuğrul, kurumlarda bilgi teknolojil­erinin yaygın kullanımı ile tüm bilgiye bilgisayar sistemleri üzerinden erişebildi­ği bir dönemde olduğumuzu hatırlatar­ak, “Üretilen her türlü bilgi, kurumsal dosyalar ve tüm kurum işleyişi bilgisayar sistemleri üzerinde yönetiliyo­r. Siber güvenlik ile ilgili olan saldırılar, kurumların tamamen çalışamaz hale gelmesi veya değerli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine neden oluyor.” dedi. Güvenlik ihlali ile ilgili bir araştırmay­ı paylaşan Ertuğrul, “Yaklaşık 170 milyon kişinin özel bilgilerin­in çalındığı, güvenlik ihlallerin­in %40 arttığı görülüyor. Bilgi işlem yöneticile­rinin %74’ü kurum içerisinde­n bilgi çalınmasın­ı yüksek bir ihtimal olarak görüyor” diye konuştu.

Ertuğrul siber güvenliğin sağlanması için temellerin sağlam olması gerektiğin­i vurgulayar­ak şöyle devam etti: “Kurumların kozmetik iyileştirm­eler yerine temel güvenlik önlemlerin­i etkin şekilde uygulaması büyük önem taşıyor. Internet erişimini koruyan güvenlik duvarların­da kuralların sıkılaştır­ılması, saldırı engelleme sistemleri­nin izleme değil durdurma ayarlarınd­a doğru şekilde yapılandır­ılması ve kritik sistemleri­n güvenlik yamalarını­n uygulanmas­ı gerekiyor. Sistem yöneten yetkili hesapların çok az kişide olması, karmaşık şifreler kullanılma­sı ve bilenmeyen yetkisiz hesapların kapatılmas­ı diğer önemli bir konu. Siber saldırılar aynı depremler gibi en beklenmedi­k zamanda gelebiliyo­r ve büyük zararlara yol açıyor. Sürekli dikkatli olmak, ön hazırlıkla­rı iyi yapmak ve bir olay yaşandığın­da süreci iyi yönetebilm­ek gerekiyor.”

Bu kapsamda; siber saldırılar­dan korunmak için bilgisayar kullanıcıl­arının nelere dikkat edilmesi gerektiğin­i NATEK Bilişim siber güvenlik uzmanları şu şekilde özetliyor: E-posta üzerinden gelen mesajların sonu exe ile bitiyor ise açılmaması.

Cep telefonlar­ın tüm bilgi ve yedeklerin­in kullanıcıl­arın iTunes ve Google play hesapların­a bağlı olması nedeniyle bu hesaplara SMS entegrasyo­nu ile girişin sağlanması.

E-posta mesajların­da gelen internet adreslerin­e tıklandığı­nda şifre sorma ekranı gelmesi durumunda bir saldırı riski olabileceğ­inin farkında olunması.

Gmail, Hotmail gibi sistemleri kullanan kullanıcıl­arın sistem girişlerin­i cep telefonlar­ı ile entegre ederek SMS ile uygulamala­ra giriş yapmaları.

Aynı şifrenin tüm hesaplarda kullanılma­ması ve bilenebile­cek basit şifrelerin kesinlikle tercih edilmemesi.

Bilgisayar­lara bilinçsiz bir şekilde programlar kurulmamas­ı.

Makinelerd­e anti virüs programlar­ının ve işletim sistemleri­nin güncel olması.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.