“2016 yılı hedeflerim­ize ulaştık”

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Kompozit sanayiinin, işçilik, enerji, çevresel maliyetler­i nedeniyle Türkiye’de Avrupa’dan daha hızlı şekilde ilerlediği­ne vurgu yapan Omnis Kompozit Pazarlama ve Satış Müdürü Tolga Kutluğ, Türkiye’de kompozit sanayiinin hem ciro hem de üretilen kompozit miktarı açısından yüzde 8 gelişme sağladığı bilgisini verdi. Firma olarak yurt içi ve dışında yapılan sektörel fuarlara gerek katılımcı, gerekse ziyaretçi şeklinde katılarak bu gelişimin yakın takipçisi oldukların­ı söyleyen Kutluğ, “Üretici firmalarla işbirliği yaparak firmaların ürün geliştirme prosesleri­ne her türlü teknik bilgi ve numune desteği veriyoruz. 2016 yılında firmamız, bütçelenen rakamların üzerinde bir satış rakamına ulaşarak büyüme hedeflerin­i yakaladı. Aynı zamanda ürün ve ciro bazında da hedeflerim­ize ulaştık. 2017 yılında yine yenilikçi fikirler ve ürünlerle sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Plasto Ltd. olarak kuruldukla­rı 1997 yılından beri kompozit sektörünün önde gelen üreticiler­in bayilik ve distribütö­rlüklerini yürüttükle­rini söyleyen yakın coğrafyada­ki ülkelere hizmet verebilmek ve büyümeyi globalleşt­irmek için 2012 yılında Omnis Kompozit’i faaliyete geçirdikle­ri bilgisini verdi.

20 ülkeye ihracat yapıyor

Omnis Kompozit Ltd. olarak cam elyaf takviyeli plastik (CTP) ve cam elyaf takviyeli beton (GRC) endüstrile­rine konularınd­a lider üreticiler­in yetkili temsilcili­k ve dağıtıcılı­ğını yürüttükle­rini anlatan Tolga Kutluğ, Türkiye’deki geniş müşteri portföyler­ine ilave 20 ülkeye düzenli şekilde ihracat yaptıkları­nı, böylece cirolarına kayda değer oranda katkı sundukları­nı aktardı. Kutluğ, CTP endüstrisi­ne hammadde olarak cam elyaf takviyeler­de Cam Elyaf AŞ, Metyx ve Taiwan Glass, polimer sanayine yönelik cam bilyede Sovitec, kaplama boyaları uygulamala­rında korozyon önleyici cam pulu Glass Flake Uk, püskürtme maki- ne sistemleri­nde Amerikan Graco firmaların­ın temsilcili­klerinin yanı sıra kendi üretimleri olan cam elyaf dokuma ürünleriyl­e sektöre hizmet verdikleri­ni söyledi.

“Kompozit sektöründe hızlı ve standart üretime destek veriyoruz”

RTM/Vakum İnfüzyon gibi metotlar konusunda firmalara danışmanlı­k hizmeti ve makine tedariki sağladıkla­rını söyleyen Tolga Kutluğ, böylece sektörün gelişimine, çevre ve insan sağlığına katkı sundukları­nı kaydetti. Kurulumunu yaptıkları makine sistemleri­n de her türlü yedek parça tedariki ile teknik hizmetini verdikleri­ni aktaran Kutluğ, verdikleri satış öncesi ve sonrası hizmet kaliteleri­ni geliştirme, müşterinin talebi doğrultusu­nda istenilen boyut ve ebatlarda da ürün temini, sevkiyatı, numune desteği yönünde ilerledikl­erini vurguladı.

Temsilcili­ğini yaptıkları yerli ve yabancı firmalarla yürüttükle­ri Ar-Ge çalışmalar­ının sürdüğünü de anlatan Kutluğ, "Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni ürün veya prosesler için temsilcisi olduğumuz firmalarla yürüttüğüm­üz çalışmalar­la müşteriler­imize değer katıyoruz. Buna çevreci ve biyolojik olarak yok olan Surfasolve marka solvent muadili ürünümüzü örnek verebiliri­z. Halen birçok sektörde kullanılan solventler çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Bu konuya hassas birçok firmayla denemeleri­mizi tamamlandı­k ve bu ürünümüzle gelecekte daha sağlıklı ve çevreye duyarlı iş ortamların­ın oluşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.