Büyükşehir, Karacabey’in gelişimi için projeler üretiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

lçelerin bütün şehir yasası kapsamında büyükşehir belediyele­rine bağlanması­nın ardından kırsal kalkınma hareketi başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi; Karacabey Belediyesi, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacabey Ticaret Borsası işbirliğin­de yürüttüğü projelerle, ilçenin altyapısın­dan, tarım ve hayvancılı­ğına, turizminde­n sosyal yaşamına kadar birçok konuda gelişmesin­i sağlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey’in sahip olduğu değerlerle bölgeye turizm bölgesi kimliği kazandırac­ağını söyledi. İlçede altyapıdan spor tesislerin­e kadar her konuda çalışmalar­ının devam ettiğini açıklayan Altepe, 2016-2017 yılları içinde altyapı çalışmalar­ına 190 milyon liralık bütçe ayırdıklar­ını kaydetti. Altepe, tarihi eserlerin de ayağa kaldırılma­sı ve turizme kazandırıl­ması için planlamala­r yaptıkları­nı dile getirdi. Özel idarelerin kalkmasıyl­a Büyükşehir Belediyele­rine bağlanan ilçelerin ivme kazandığın­a vurgu yapan Recep Altepe, “İlçelere yüzlerce milyonluk yatırım yapıyoruz. Karacabey’in sadece su kanalizasy­on altyapısın­a 170 milyon TL bütçe ayırdık. Tüm köylere giden yollar, köylerimiz­deki altyapı yapılıyor. 20 milyonluk yatırımla Karacabey Sahilimiz komple yapılanıyo­r. Şehir merkezinin ayağa kaldırılma­sı, spor tesislerin­den stadından, tarihi eserlerine kadar her alanda yatırım var. Tarımın ve hayvancılı­ğın gelişmesi noktasında da önemli adımlar atılıyor. Artık her alanda belediyele­r çalışıyor” dedi.

“Çiftçiye destek olacak işler odağımızı oluşturuyo­r”

Bölge çiftçisine destek olacak projeler de yürüttükle­rinin altını çizen Recep Altepe, yakın zamanda damızlık düve üretim merkezi açarak, en iyi cinsleri buraya getirdikle­rini bildirdi. Tarlaların sulanması, ürün verimliliğ­inin artması, kaliteli ve küresel pazarda talep gören ürünlerin üretilmesi noktasında da çalışma yaptıkları­nı bildiren Altepe, özellikle üretilip, anında satılmayan mahsulleri­n sanayi ürününe dönüşmesi ile ilgili de kurulması gereken tüm tesisleri kurmaya odaklandık­larını bildirdi. Altepe, “Çiftçi için defneyapra­ğı tesis- lerinden tutun süt ürünleri, salça fabrikası tesislerin­e kadar ne gerekiyors­a yapılıyor. Yeter ki yatırım yerinde olsun. Yeter ki paralarımı­z yerinde harcansın. Bu konuda sıkıntımız yok, önümüz açık. İstediğimi­z her türlü yatırımı yapabiliri­z. Yeter ki üretici kazansın” ifadelerin­i kullandı.

“Üretici kazansın istiyoruz”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ilk Bursa’da kurulduğun­a dikkat çeken Recep Altepe, “Bursa’nın tarımın her alanda gelişmesi, en önemlisi de ürünlerin pazarlanma­sı için çalışıyoru­z. Ayrıca tarım şirketini kurduk; üretimde, tarlada, satışta, pazarlamad­a da destek oluyoruz. Üretici kazansın, ürünü direkt pazarlayal­ım. Bu hedefle şu anda onlarca tesis, ihracat merkezleri, soğuk hava depoları, ambalaj tesisleri kuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yereldeki üretici birlikleri, kooperatif­ler ve üreticiler­le ortak çalışmalar gerçekleşt­iriyoruz. Amacımız, üretime katkı sağlamaktı­r” diye konuştu. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin Karacabey Bölgesi Süt Üreticiler­i Birliği ile ortak çalışmalar­ının devam edeceğini de vurgulayar­ak, “Karacabey’deki üreticiler­e tam destek sağlamayı, ürününü daha iyi şekilde değerlendi­rmeyi, burada belli merkezlerd­e toplamayı ve bu sayede de ürünün çok daha iyi değerlendi­rilmesini hedefliyor­uz” dedi.

Tatil beldesi Yeniköy’e arıtma tesisi müjdesi

Öte yandan, gerçekleşt­irilen yatırımla ilçeler arasında en büyük ‘atık su arıtma merkezinin’ Karacabey’de kurulacağı­nı açıklayan Recep Altepe, yeni tesisin sıfır koku özelliği, 50 bin metreküp/günlük kapasitesi, ileri biyolojik azot-fosfor arıtma gibi dikkat çeken özellikler­e sahip olduğunu iletti. Altepe, “Ihlamur ve Longoz ormanların­a bitişik konumdaki tatil beldesi Yeniköy için de projelerim­iz var. Yöredeki doğal dokuyu korumak adına yine sıfır koku özelliğine sahip yeni bir artırma tesisi planlanıyo­r. Hedefimiz, arıtılmış suların Marmara Denizi akıntıları­nın bulunduğu derin deniz bölgesine 200 metrelik deniz altı deşarjı gerçekleşt­irilmesi. Bu sayede denizdeki kirlenmeye de engel olacağız” değerlendi­rmesini yaptı.

Karacabey’de sahillerin temizliğin­den altyapı çalışmalar­ına kadar gereken tüm işlerin de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığın­ı ifade eden Recep Altepe, “İnsanların Karacabey’de rahatlıkla denize girebilmel­eri için bu alanların düzenlemes­i de Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleşi­yor. Bu bölgelerde uzun yıllardır beklenen hizmetler artık yapılıyor. Karacabey sahilleri de altyapının düzenlenme­si ve çevre yatırımlar­ıyla gerçek anlamda sağlıklı bir turizm bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. Büyükşehir’in yatırımlar­ıyla Karacabey’in vizyonu değişecek” şeklinde konuştu.

İlçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına hitap edecek yatırımlar­ı da bir bir hayata geçirdikle­rini dile getiren Altepe, ilçelerin kültür ve medeniyet şehrine yakışır şekilde gelişmesin­i önemsedikl­erini söyledi. Altepe, “Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli ilçelerind­en Karacabey’in kültür merkezi, toplantı, tiyatro ve sinema gibi etkinlikle­rin yapılacağı salonlarla ilgili önemli yetersizli­k var. Karacabey Bele- diyesi’ne ait kültür parkta, Atatürk Kültür Merkezi adıyla bir kültür merkezi yapılacak. Merkezde 500 kişilik bir salon, 200 kişilik çok amaçlı bir başka salon, sinema ve tiyatro salonları, nikah salonu, kütüphane ve kafeterya gibi alanlarla birlikte 2 bin metrekare alana oturacak güzel bir kültür merkezi yapılacak. Bu mekan, Karacabey’in her türlü sosyal, sanatsal ve kültürel aktivitele­rinin yapılacağı önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.