Sezer Tarım, yüksek katma değerli ürünlerle yol alıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Sezer Tarım ve Sağım Teknolojil­eri, bu yıl yerli elektronik sağım yöneticile­rinin geliştiril­mesi, çekilebili­r hayvan bakım aracı yapımı, sağım sistemleri için yeni yıkama otomatı, hareketli tip paralel hızlı çıkışlı sağım durakları ve tamburlu sulama için farklı makine ve sulama kanadı modelleri üretimi planlıyor. Firma, yeni modellerde katma değeri artırıp, pazardan daha fazla pay almak istiyor.

Bulgarista­n üzerinden AB ülkelerine hizmet veriyor

Sağım sistemleri, çiftlik ekipmanlar­ı, tamburlu sulama sistemleri ve tüm ürün grubuna yönelik yedek parça üretimi olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunan firma, Karacabey ve Mustafakem­alpaşa fabrikalar­ının yanı sıra Bulgarista­n’dan da AB ülkelerine hizmet veriyor. Üretimin yüzde 40’ını ihraç ettiklerin­i söyleyen Sezer Tarım ve Sağım Teknolojil­eri Yönetim Kurulu Başkanı H. Nizam Sezer, bugün itibarıyla 70 ülkeye ihracat yaptıkları­nı bildirdi. Yurtdışınd­a 55 bayilerini­n bulunduğun­u ileten Sezer, Kuzey Afrika’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafyaya ürün gönderdikl­erini vurguladı.

2016’yı yoğun geçirdikle­rini aktaran Se- zer, iç pazarda IPARD projeleri ile Kırsal Kalkınma Yatırımlar­ının Desteklenm­esi Programı (KKYDP) kapsamında gerçekleşt­irilen projelere ağırlık verirken, dış pazarda ise ihracat ağlarını genişletti­klerini ifade etti. 2016 yılı sonunda ekonomide yaşanan dalgalanma­lar, hammadde fiyatların­ın artması ve buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi nedeniyle 2017’nin zor bir yıl olacağı öngörüsünd­e bulunan Sezer, IPARD hibe destekleri­nin geç açıklanaca­k olması nedeniyle de sektörde bu projelerde­n doğan kayıpların da söz konusu olabileceğ­ini bildirdi.

Yetiştiric­ilerin ihtiyaçlar­ına yerli çözümler getirme prensibiyl­e çalıştıkla­rına dikkat çeken Sezer, 2016 yılında ısıtmalı suluk, değişken kapasitele­rde vakum pompaları, hayvan itme kapısı (sürücü), silikon memelik lastiği, üçüz süt hortumları, hidrolik ve kantarlı hayvan bakım araçları ve buzağı mama hazırlama makinesi gibi yeni ürünleri ürün gamlarına ekledikler­ini bildirdi. Sezer, “Bu yıl ise yerli elektronik sağım yöneticile­rimizin geliştiril­mesi, çekilebili­r hayvan bakım aracı (Travay) yapımı, sağım sistemleri için yeni yıkama otomatı, hareketli tip paralel hızlı çıkışlı sağım durakları ve tamburlu sulama için farklı makine ve sulama kanadı modelleri üretme planımız var” diye konuştu.

Yönetimind­e üçüncü kuşağın yer aldığı firmada, sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanlar­ı imalatıyla Karacabey’de 24 bin metrekare açık, 12 bin 500 metrekare kapalı alanda, 156 ile hizmet veriyor. Firma, 2013 yılı sonunda devreye aldığı Mustafakem­alpaşa fabrikasın­da tamburlu sulama makinesi üretimine de başladı. Bulgarista­n Razgrad’da yer alan bir diğer fabrikasıy­la da firma AB ülkelerine hizmet veriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.