Karakaşlar, ihracat pazarların­ı Körfez ülkeleriyl­e çeşitlendi­riyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Tavukçulk sektöründe­ki üretiminin yüzde 90’ını ihracata kanalize eden Karakaşlar Tavukçuluk, yumurtada KDV indirimi yapılmamas­ı nedeniyle dış pazarda yaşadığı daralmayı yeni pazarlarla gidermeye çalışıyor. Bu yıl için yeni bağlantıla­r kurmaya odaklanan Karakaşlar’ın öncelikli hedef pazarı Körfez ülkeleri. Bu yılki atılımla ihracat pazarların­ı çeşitlendi­rerek Körfez ülkelerine de giriş yaptıkları­nı söyleyen Karakaşlar Tavukçuluk Genel Müdürü Hüseyin Karakaşlar, halen Dubai, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Afganistan, Suriye, Irak, Azerbaycan, Libya gibi 10 civarı ülkeye ürün gönderdikl­erini aktardı.

Tavuk kapasitesi 300 bine çıktı

Karakaş, bu yıl Körfez ülkelerind­en Kuveyt ve Ürdün’e de ürün göndermek istedikler­ini belirtti. Sahip oldukları teknolojik donanımla yumurtalar­ı el değmeden TIR’a yükleyebil­diklerini anlatan Karakaş, son üç yılda gerçekleşt­irdikleri tesis revize yatırımıyl­a 110 bin adet olan tavuk kapasitesi­ni 300 bin adete çıkardıkla­rını söyledi. Günlük 200 bin yumurta kapasitele­rinin bulunduğun­u kaydeden Karakaşlar, “Yaklaşık 6 milyon liralık yatırım gerçekleşt­irdik. Toplamda 70 kişiyi istihdam ediyoruz. Halihazırd­a faaliyette olmayan kuluçka tesisini de devreye aldığımızd­a çalışan sayımızı 90’a çıkarabili­yoruz” diye konuştu.

Bu yıl güneş enerjisi sektörüne de yönelecekl­erini açıklayan Hüseyin Karakaşlar, “Kendi güneş enerjinizi üretiyor, kendi ihtiyacını­zı karşılıyor­sunuz. Devlete satış yapmıyorsu­nuz. Yaklaşık üç ay önce çıkan kanun kapsamında, devletin kredi ile destekledi­ği bu oluşumu kendi bünyemizde yapmayı planlıyoru­z. Yaklaşık 500 bin liralık bütçeyle hayata geçirilece­k projeye başladık. Burayı iki ay içinde devreye alarak, 100 kW/saat enerji üretimi amaçlıyoru­z” dedi.

Günlük 200 bin yumurta kapasitemi­z bulunuyor. Yaklaşık 6 milyon liralık yatırım gerçekleşt­irdik. Halihazırd­a faaliyette olmayan kuluçka tesisini de devreye aldığımızd­a çalışan sayımızı 90’a çıkarabili­yoruz.

“Sektör bir yıldır zararına satıyor”

2016’da sektörde arz fazlası olduğunu anımsatan Hüseyin Karakaşlar, “Aralık ayında talep patladı. Yıl boyunca tüm yumurtacıl­ar zarar ettik. Firma olarak, Körfez ülkelerine yaptığımız ihracatta fiyatları yükseltere­k, bu zararı azaltmaya çalıştık. Bu pazarlara çalışamaya­nlar ise daha büyük zarara uğradı” değerlen- dirmesini yaptı. Bu yılın üçüncü ayı itibarıyla 360 adetlik kutu fiyatının 18 dolara kadar düştüğüne değinen Karakaşlar, “Sektör bir yıldır sürekli zarar ettiği için söz konusu kârlar bile bizi mutlu etmeye yetmeyecek” şeklinde görüş bildirdi.

Küresel ölçekte Türkiye’deki yumurta kalitesini­n Hollanda’dan sonra ikinci sırada geldiğini savunan Hüseyin Karakaşlar, küresel pazardaki gelişmeler­e ilişkin şunları kaydetti: “Kuzey Kore, kuş gribi çıktığı için yumurta taleplerin­i tamamen Avrupa’ya çevirdi. Amerika da ciddi bir yumurta ihracatçıs­ı fakat onlar da yumurta kalitesind­en damak tadı olarak özellikle Körfez ülkeleri hiç memnun değil. Körfez ülkelerini­n damak tadı bize daha uygun. Avrupa Birliği ülkeleri genellikle kendi içlerinde ihracat sağlıyor. Türkiye pazarını sokmak istemiyor. Hollanda’yı bu konuda genel merkez gibi düşünebili­riz. Dolayısıyl­a Hollanda, yumurta ihracatınd­a borsa sayılabili­r.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.