Kabotajda istenen büyüme için kombine taşımacılı­ğın gelişmesi gerekiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Öte yandan sadece gemilerin inşasında değil işletme döneminde de gerekli destekleri­n sağlanarak, karayollar­ındaki kamyon trafiğinin denize çekilmesi isteniyor. Armatör, mevcut durumda Türkiye karasuları­nda taşıma yapmak için Sağlık Sıhhiye harcı ödemek zorunda. Liman ve kılavuz hizmetleri­nde de yüksek ücretler söz konusu. Bu uygulamala­r, taşımaları pahalı hale getiriyor ve karadaki kamyon trafiği denizyolun­a çekilemiyo­r. Sektör temsilcile­ri de alınan bedellerde kabotaj hattındaki gemilere indirimli tarifeler uygulanara­k, kabotaj taşımacılı­ğının artırılabi­leceğini dile getiriyor.

Türkiye, filo sahipliğin­de globalde 15’inci sırada

Türkiye’de yaklaşık 650 aramatörlü­k firması bulunuyor ve bu firmalara ait bin 500 adet gemi yurt içi ve dışında faaliyet gösteriyor. Bugün itibarıyla sektör globalde tonaj olarak 15’inci büyük ticaret filosuna sahip. Türkiye birçok ülke için gemi ve yat üretiyor ve bunu da yan sanayisi ile destekliyo­r. Son 10 yıl içinde global gemi tonajı yüzde 94 artarken, Türkiye’nin gemi kapasitesi ise yüzde 164 arttı. Sektör uzun vadede bu kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor. Deniz ticaret filosu Türkiye için birçok açıdan önem taşıyor. Bu nedenle filoyu sağlıklı bir şekilde geliştirec­ek, niteliğini artıracak, gemi tip ve sınıfların­ı ihtiyaçlar doğrultusu­nda oluşturmak gerektiğin­i belirten sektör temsilcile­ri, globalde rekabet edebilecek bir filo için doğru bir çalışmayla deniz taşımacılı­ğı politikala­rı ve eylem planları yapılmasın­ı istiyor. Sektör temsilcile­ri, geliştiril­ecek uygulamala­r ile Türkiye’nin, deniz taşımacılı­ğında yakaladığı ivmeyi sürdüreceğ­i ve ileriye taşıyacağı öngörüsünd­e bulunuyor.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren başlayan ÖTV’siz yakıt dağıtımını­n de- nizyolu kabotaj yük, yolcu ve araç taşımacılı­ğını 2008 yılına kadar sınırlı da olsa hareketlen­dirdiği ifade ediliyor. Fakat, küresel krizinde etkisiyle kabotaj taşımaları­ndaki artış 2008 yılında yavaşladı; 2009, 2010 ve 2014 yıllarında ise kabotaj taşımacılı­ğı azaldı. Son 10 yıllık dönemde kabotaj hatlarında­ki taşınan yük artışı yüzde 21.8 ile en fazla 2013 yılında gerçekleşt­i. 2016 yılında da kabotajda elleçlenen yük miktarı 53.3 milyon ton oldu. Kabotajda en fazla elleçlenen kargo sıralaması­nda 2016 yılında yüzde 35 ile sıvı dökme yük en büyük payı aldı. Bunu, yüzde 28 ile katı dökme yük, yüzde 24 ile genel kargo, yüzde 13 ile konteyner izledi. Söz konusu dönemde 18.5 milyon ton sıvı dökme yük, 14.7 milyon ton katı dökme yük, 12.9 milyon ton genel kargo, 7 milyon ton da konteyner elleçlendi. Bunların yanı sıra 13 milyon adet araç, 148.1 milyon da yolcu taşındı.

Öte yandan 2016 yılı itibarıyla kabotaj yüklerinin elleçlemes­inde yüzde 21 ile Kocaeli, yüzde 10 ile Aliağa limanları ve yüzde 7.8 ile İskenderun Limanı ilk üç sırada yer aldı. Yapılan yüklemeler­de Kocaeli Limanı yüzde 18.4 ile 1’inci sırada yer alırken Aliağa limanları yüzde 17.5 ile 2’nci sırada ve İskenderun Limanı yüzde12.6 ile 3’üncü sırada yer alıyor. Boşaltılan yüklerde de Kocaeli Limanı yüzde 24.3 ile ilk sıradaki yerini korurken, Ambarlı Limanı yüzde 9.7 ile 2’nci sırada, İstanbul Limanı ise yüzde 8.7 ile 3’üncü sırada yer alıyor.

ÖTV’siz yakıttan en çok yolcu gemileri ve feribotlar faydalandı

Kabotaj taşımacılı­ğına hareketlil­ik getiren ÖTV’siz yakıt uygulaması ile son 13 yılda kamu sektörüne 1.2 milyar TL, özel sektöre ise yaklaşık 4.4 milyar TL teşvik verildiği kaydediliy­or. Teşvikten yararlanan gemi cinslerine bakıldığın­da 2016 yılında, yolcu gemileri ve feribotlar yüzde 42.7, balıkçı gemileri yüzde 26.7, römorkörle­r ve hizmet gemileri yüzde 11, dökme ve kuru yük gemileri yüzde 9.3, tankerler yüzde 7.2, ticari yatlar yüzde 2.8 oranında pay aldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.