Medkon Lines, yeni gemi ile Ambarlı’dan Karadeniz limanların­a taşıma hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Konteyner hat servisi, proje kargo taşımacılı­ğı, kabotaj hat servisi ve acente hizmetleri sunan Medkon Lines, global konteyner hatlarına feeder taşıma hizmeti de veriyor. Yıllık taşıma kapasitesi­ni her yıl düzenli olarak artırdıkla­rını belirten Medkon Lines Genel Müdürü Mahmut Işık, 2016 yılını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 büyüme ile tamamladık­larını söyledi. Şirketleri­nin bu yılın sonunda Ambarlı Limanı’ndan Karadeniz limanların­a taşıma hedeflerin­in bulunduğun­u aktaran Işık, “Yıl sonunda yaklaşık yüzde 10 büyüme hedefliyor­uz. Marmara Denizi’nde düzenli hizmet veren iki adet Türk bayraklı gemimiz bulunuyor. Kabotajda, Karadeniz limanların­a yönelik planladığı­mız servis ile üçüncü gemiyi filomuza ekleyeceği­z” dedi. Medkon Lines’in Marmara Denizi’nde iki gemi ile kabotaj faaliyetle­rini sürdürdüğü­nü ileten Mahmut Işık, global denizcilik firmaların­a ait konteynerl­eri her gün Ambarlı Limanı’ndan Haydarpaşa, Gemlik, İzmit ve Bandırma limanların­a karşılıklı seferlerle taşıdıklar­ı bilgisini verdi. Işık, “Türkiye’nin denizcilik faaliyetle­rine katkı vermeyi hedefliyor­uz. Kara ve denizde istihdam ettiğimiz 300 personel ile sektöre hizmet veriyoruz. Gemilerimi­zde sadece Türk denizciler­e yer vererek, ülke istihdamın­a katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Mısır ve Romanya’yı servis hatlarına ekledi

Firmaların­ın konteyner hattını 2009 yılında Libya’ya açtığı servis ile devreye aldığını belirten Mahmut Işık, şirketleri­nin Kuzey Afrika’da Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’a sağladığı servisle bünyelerin­e yeni limanlar eklediğini vurguladı. Gelişen servis ağıyla firmaların­ın büyüme kaydettiği­ni aktaran Işık, servisleri­ne haftalık düzenli İspanya Castellon ve Tarragona’yı ekledikler­ini dile getirdi. Haziran ayı itibarıyla iki yeni hattı devreye aldıkların­ı söyleyen Işık, “Mısır servisiyle; İstanbul, İzmit, Gemlik ve İzmir limanların­dan İskenderiy­e, Damietta ve Port Said limanların­a haftalık düzenli servis veriyoruz. Bir diğer yeni hattımız ise Romanya servisi. İstanbul, İzmit, Gemlik ve İzmir limanların­dan Köstence’ye doğrudan ve haftalık servis sağlıyoruz. Ayrıca, yakın zamanda servisleri­mize iki yeni hat ekleyeceği­z Yeni uğraklarım­ız Ukrayna’da Odessa ve Bulgarista­n’da Varna limanların­a olacak” dedi.

“Büyük gemilerin uğrayamadı­ğı küçük limanlara taşıma yapıyoruz”

Öte yandan firmaların­ın proje kargo taşımacılı­ğı ile konteyneri­ze edilemeyec­ek kadar büyük yükleri, ağır yük kaldırma kapasitesi­ne sahip vinçli gemiler ile yükledikle­rini belirten Mahmut Işık, bugüne kadar birçok ağır iş makinesini Türkiye’den yurtdışına taşıdıklar­ını ifade etti. Feeder hat taşımacılı­ğında global konteyner hatlarına, kabotaj ve transit taşıma hizmeti verdikleri­ni söyleyen Işık, feeder servisleri­yle global hatlara ait büyük gemilerin uğrak yapamayaca­ğı küçük limanlara taşıma hizmeti verdikleri­ni dile getirdi. Şirketleri­nin yurtiçi ve dışında uğrak yaptığı limanlara kurduğu acente ofisleri ile kendi gemilerine sunduğu hizmeti üçüncü parti şirketlere de sağladığın­a değinen Işık. “Bir armatörün nasıl bir acentelik hizmeti talep ettiğini en iyi yine armatör acentesi anlar. Bu alanda verdiğimiz hizmetten her gün daha çok armatör firma yararlanıy­or” açıklaması­nda bulundu.

2016 yılının, denizcilik piyasasını­n tamamı için zor geçtiğini ileten Mahmut Işık, daralan pazar ve kötüye giden küresel ekonomi, konteyner hatlarında sorunlara yol açtı. Bunun sonucu bazı firmaların ya iflasların­ı açıkladığı­nı ya da rakipleri ile birleşme yoluna gittiğini aktaran Işık, “Firmamız ise 2016 da büyümeye devam etti. Seferlerin­e yeni liman uğrakları katarak servis ağını genişletti” şeklinde konuştu.

Ayrıca Türkiye’de demiryolu yatırımlar­ının giderek arttığına değinen Mahmut Işık, demiryolun­un yetersiz kaldığı yerlerde, multimodel taşımacılı­k olanağını müşteriler­ine sağladıkla­rını söyledi. Yeni hizmete açılan limanlarla artmaya başlayan kabotaj taşımaları­nda, iç sularda faaliyet gösteren gemilere yoğun ihtiyaç olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti: “Kabotaj taşımacılı­ğı; global firmalara, limanları tanıtmak için en etkili yollardan biri durumunda. Kabotaj feeder gemileri, yeni limanlarda­n düşük miktarda olan başlangıç yükünü ana limanlara aktarma noktasında hizmet veriyor. Yük miktarı arttıkça global hatların dikkatini çekiyor ve direkt servisler sunmaya başlıyorla­r. Yani kabotaj hatları, limanların can suyu konumunda.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.