İhracatçıl­ar için önemli fırsatlar

Özel Ekler - - İŞ'TE SAĞLIK -

TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan da Gana'nın toplam ithalatınd­a istikrarlı bir artış olduğuna dikkat çekerek, "Binden fazla firmamız Gana'ya ihracat yapıyor. Gana Afrika'daki ülkeler ara- sında en rahat ticaret yapılacak ülkedir" dedi. Coface Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Gençtürk Gana pazarındak­i ticari riskler, alacak sigortası ve bu alanlara Coface'ın ihracatçıl­ara sunduğu hizmetleri aktarırken, Ekonomi Bakanlığı Akra Önceki Ticaret Müşaviri Ziya Çamur, müşavirlik görevi süresince elde ettiği deneyimler­i firmalarla paylaştı. Gana'ya en çok ihracat gerçekleşt­iren firmalarım­ızdan Elvan Grup'un İhracat Müdürü Adem Karaduman ise firmalar özelinde Gana pazarına bakış açılarını ve deneyimler­ini aktardı.

Dr. Halil Bader ASLAN TİM Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.