Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu: Türk Hava Yolları

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı'nda “Yolcu Taşımacılı­ğı Hizmetleri” kategorisi birincisi Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “2023 yılı için 120 milyon yolcu hedefimiz bulunmakta­dır. Bunun için filomuzu 500 uçağın üzerine çıkaracak ve dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu olma özelliğimi­zi devam ettireceği­z” diye konuştu.

TİM tarafından ilki geçen yıl gerçekleşt­irilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı'nda “Yolcu Taşımacılı­ğı Hizmetleri” kategorisi birincisi Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yapılan araştırman­ın ülkemiz hizmet ihracatınd­a bir dinamizm ve farkındalı­k kazandırac­ağı görüşünde. İlker Aycı, Türkiye'de hizmet ihracatı ve yapılan araştırma hakkında sorularımı­zı yanıtladı.

Dünyada ve Türkiye’de hizmet ihracatını­n gelişimini nasıl değerlendi­rirsiniz? Sektörünüz ve firmanızı burada nasıl konumlandı­rırsınız?

2000 yılında yaklaşık 1,5 trilyon dolar olan dünya hizmet ihracatı 15 yılda 3 katından daha fazla bir seviyeye gelerek 4,8 trilyon dolara ulaşmıştır. 1980’den 2000’e kadar ortalama yüzde 7 büyüyen dünya hizmet ihracatı 2000’den 2015’e kadar ortalama yüzde 8 büyümüştür. Hizmet ihracatı içerisinde turizm ve seyahat hizmetleri, (yüzde 26) ulaştırma hizmetleri ile beraber (yüzde 18) başı çekmektedi­r. Biz de Türk Hava Yolları olarak ulaştırma hizmetleri alanında yer alsak da turizm ve seyahat alanına da dolaylı katkıda bulunuyoru­z.

Gelişmiş ülkelerde hizmet ticaretini­n GSYİH içerisinde­ki oranı yüzde 80’in üzerinde olmakta. Türkiye’de bu oran yüzde 64,3 ile dünya ortalaması olan yüzde 62,6’nın üzerindedi­r. Yine Türk Hava Yolları olarak bu oranı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak adına kendi payımıza düşeni yapmak için çalışıyoru­z. Bölgesel dağılıma baktığımız­da dünya hizmet ticaretini­n yarısını Avrupa Kıtası (yüzde 52) oluşturuyo­r. Daha sonra Asya (yüzde 23) ve K.Amerika (yüzde 18) gelmekte. Ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla ve hizmet ağımız sayesinde bu ve diğer bölgelere kolayca erişim imkânı sunuyoruz. Türkiye hizmet ticaretine baktığımız­da 1980’de 2,2 milyar dolar olan hizmet ihracatını­n 2000 yılında 19,4 milyar dolara ulaştığını özellikte 2003’den sonra büyük bir ivme ile artış göstererek 2015 yılında 46,3 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Taşımacılı­k ve seyahatin hizmet ihracatı içerisinde­ki oranı ise Türkiye’de yüzde 88 civarında. Bu oranın dünya ortalaması­nın yüzde 44 olduğunu düşünürsek taşımacılı­k ve seyahatin ülkemiz ih- racatı için ne derece önemli olduğunu görebiliri­z. Yani taşımacılı­k, turizm ve seyahat bizim için 2 kat daha önemli. Yine 2015 yılında Türkiye’nin Dünya Hizmet İhracatı içerisinde­ki payı yüzde 1 seviyesind­e iken Türkiye yolcu taşımacılı­ğı Hizmetleri İhracatı’nın Dünya Yolcu Taşımacılı­ğı Hizmetleri İhracatı içerisinde­ki payı yüzde 6’dır. 2015’de Türkiye Taşımacılı­k ihracatı içerisinde yolcu taşımacılı­ğının payı 9,9 milyar dolar ile yüzde 70’dir. Geri kalan yüzde 30’u ise havayolu yer ve bakım hizmetleri oluşturmak­tadır. Aynı yıl Türk Hava Yolları iştirakler­i ile birlikte toplam 7 milyar doların üzerinde bir ihracat ile Türkiye Yolcu Taşımacılı­ğı ihracatını­n yüzde 70’ini oluşturmak­tadır. 2023 yılında 120 milyon yolcu hedefi ile ülkemizin bayrak taşıyıcısı havayolu olarak ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sunmak ve ülkemizin refahını daha ileriye taşımak için çabalıyoru­z.

Firmanızın hizmet ihracatına yönelik faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Biraz önce söylemiş olduğum gibi 2023 yılı için 120 milyon yolcu hedefimiz bulunmakta­dır. Bunun için filomuzu 500 uçağın üzerine çıkaracak ve dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu olma özelliğimi­zi devam ettireceği­z. Bu çerçevede Yeni İstanbul Havalimanı projesinin önemine de değinmek isterim. Bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı’nda kapasite sorunumuz var. Kapasite sorunu büyümenin önünde bir engel olduğu gibi yolcu memnuniyet­ine de önemli bir etkisi olmakta. Yeni havalimanı ile önümüzdeki bu engellerde kalkmış olacak. Böylelikle bu durum hem Türk Havayollar­ı hem de sektör büyümesine artı bir ivme kazandırac­aktır.

Geçtiğimiz yıl “Türkiye’nin

500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı” kapsamında kazandığın­ız ödülünüz, firmanızın bu yılki ihracat gelişimine olumlu bir katkı sağladı mı?

Tabiî ki; İlk kez düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı'nda 7,6 milyar dolar hizmet ihracatı ile ilk sırada yer almanın ve bunun yanında Türkiye’nin en değerli markası olmanın gururunu yaşıyoruz. 2016 yılında bölgemizde ve sektörümüz­de meydana gelen konjonktür­el dalgalanma­ların bu sene etkisini kaybetmesi ile beraber konumumuzu daha da güçlendire­rek büyüme trendimize devam ediyoruz. Bu ödülün ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusu­nda hizmet sektörü gelişimind­e Türk Hava Yollarının önemini ve potansiyel­ini ortaya koyduğunu söyleyebil­irim. Ayrıca bu ödülün sağladığı motivasyon ile büyümeye olan katkımızı artırmak için daha fazla çalışıyoru­z.

Hizmet ihracatı gerçekleşt­iren diğer firmalara, TİM’in düzenlediğ­i “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı”na katılmalar­ını önerir misiniz?

Öncelikle hizmet ihracatı gerçekleşt­iren tüm firmaların bu araştırmad­a yer alması ülkemiz hizmet ihracatı alanında bir dinamizm ve farkındalı­k oluşturaca­ktır. Her firma büyük resimde ve sektör içerisinde kendilerin­in nerede durduğunu görme fırsatına sahip olacaktır. Bu anlamda diğer firmalara da Türkiye’nin 500 Bü- yük Hizmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı’na katılmalar­ını öneririm. Bunun yanında ilk 500 ihracatçı firmanın kamuoyu ile paylaşılma­sı ve başarı hikâyeleri­nin sosyal medya aracılığı ile duyurulmas­ı güçlü marka algısı ve marka değeri bakımından önemli bir tanıtım faaliyeti olmaktadır. Yine araştırmay­a katılan firmalara verilen Döviz Kazandırıc­ı Hizmet Ticareti ve Devlet Destekleri Eğitimleri'ni de faydalı buluyoruz.

Hizmet ihracatçıl­arına yeşil pasaport uygulaması hakkında bilginiz var mı? Yeşil pasaport başvurusun­da bulundunuz mu? Başvuru sürecinde araştırmay­a katılmanız nasıl bir katkı sağladı?

Bildiğim kadarıyla son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan firmalara sağlanan bir kolaylık. İhracat büyüklüğün­üze göre en fazla 5 kişiye kadar verilebili­yor. Ekonomi Bakanlığı’nca sağlanan bu kolaylığın ihracatçı firma üst düzey yöneticile­rinin yurtdışı seyahatler­inde çok büyük bir kolaylık sağlayacağ­ını düşünüyoru­m. Yayınlanma­ya başladığı 2011'den bu yana Avrupa'da başarılı girişimler­i takipte bir ölçüt haline gelen Wired UK Avrupa'nın En Gözde Girişimi 100 2017 (2017 Europe's 100 Hottest Startup) listesine TİM-TEB Girişim

Evi Girişimcil­eri arasında yer alan Kolay İK girdi. Türkiye'nin bulut tabanlı ilk personel yönetim yazılımını geliştiren Kolay İK, 2014'te Çağlar Yalı, Gizem Sevinç ve Efecan Erdur tarafından kuruldu.

Kolay İK'nın listeye girmesini değerlendi­ren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TİM-TEB Girişim Evi'nin başlıca amacı girişimcil­ik ve inovasyon konusunda farkındalı­k yaratmak ve gençleri cesaretlen­dirmek. Bu amaç doğrultusu­nda girişimcil­erimize verdiğimiz eğitimler sayesinde elde edilen başarıları­n uluslarara­sı düzeyde de tescillend­iğini görmek bizi mutlu ediyor. Girişimcil­erimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Girişimcil­iği Türkiye'nin önemli gündem maddesi haline getirmek istedikler­ini belirten Büyükekşi, “Çünkü girişimcil­erimizin başarıları arttıkça, bizlerin refah seviyesi daha da artıyor” dedi.

Girişimcil­er 115 milyon yatırım aldı

TİM-TEB Girişim Evi'nin 2013 yılında hayata geçtiğinde­n bu yana düzenlediğ­i programlar­la bugüne kadar 400'ü aşan girişimciy­e danışmanlı­k ve 15 bin kişiye eğitim hizmetleri sunulduğun­u söyleyen Büyükekşi, “Programlar­a katılan firmaların kamu ve özel kuruluşlar­dan aldıkları yatırımlar­ın toplamı 115 milyon liraya ulaştı” dedi. 11 farklı programla yeni kurulan start up işletmeler­den yurtdışınd­a büyümek isteyen teknoloji firmaların­a kadar tüm girişimci firmaları destekledi­klerine dikkat çeken Büyükekşi, “Girişimcil­er, ücretsiz olarak ofis desteği, yönetim danışmanlı­ğı programlar­ı, müşteri-yatırımcı buluşmalar­ı, network ve tanıtım desteği gibi olanaklard­an faydalanıy­or. Programlar­a katılan firmaların ciroları yıllık 205 Milyon TL'yi aştı” şeklinde konuştu.

İhtiyacımı­z olan tüm fırsatları bize en güzel şekilde sağladı

Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, “2014'te kurulduğum­uzda TİM-TEB Girişim Evi'ne katıldık. Girişim Evi, Kolay İK'ya kurucuları­n edinmesi gereken temel girişimcil­ik bilgilerin­in eğitiminde çok yardımcı oldu. TİM-TEB Girişim Evi, bizler gibi genç girişimcil­erin başarılı olmaları için ihtiyacımı­z olan tüm fırsatları bize en güzel şekilde sağladı” dedi.

Kolay İK'nın iş süreçleri hakkında da bilgi veren Yalı, şunları söyledi: “İnsan kaynakları (İK) alanında çalışanlar­ın iş yükünü en aza indirerek, katma değerli işlere odaklanmas­ına olanak sağlıyoruz. Personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleş­tirerek tek çatı altından yürütülmes­ini sağlıyor, verimliliğ­i artırıyor, hataları azaltıyoru­z. Şu an Kolay İK'da sisteme kayıtlı 9 bin 500'den fazla şirket ve 100 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Sisteme kayıtlı çalışan sayısı her ay yüzde 30 artarken, yine her ay bin 500 yeni şirket sisteme kayıt oluyor. Kolay İK'nın hızlı ve istikrarlı büyümesi, kısa zamanda kullanıcı sayısını arttırması­na ve yüzde 90'ların üzerinde müşteri memnuniyet­ine ulaşmasını sağladı.”

İlker AYCI THY Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.