ÇANTASI N ÇOCUĞU ‘40KGBİR OLMAMA LI’ FAZLA 4KG’DAN

Özel Ekler - - HER ZAMAN HER YERDE SPOR -

sağlıklı

Spor önemli, hareket de ama bir de omurga sağlığı meselesi var. Bu noktada okul çantasının ağırlığı en önemli etkenlerde­n

biri. Uzmanlar çanta konusunda çok dikkatli olunması gerektiğin­i ısrarla vurguluyor. Üsküdar Üniversite­si Fizyoterap­i

ve Rehabilita­syon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya çocukların omurgasını korumak için çanta ağırlığını­n kilonun yüzde 10’undan fazla olmaması gerektiğin­e dikkat çekiyor. Kaya şu bilgileri veriyor: “40 kg ağırlığınd­a bir çocuğun

çantası 4 kg’dan fazla olmamalı. Araştırmal­ara göre ağır çantayla okula giden çocuklarda, yaşla birlikte bel ağrısı artıyor. Hatta 14-17 yaş arasında en az bir kere bel fıtığı şikâyetiyl­e doktora başvurma oranı yüzde 70’lere çıkıyor. Çocuğunuzu­n fazla yük

taşımasına izin vermeyin.” Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) İlkokulu Kurucu Temsilcisi Sibel Mutlu

Küpeli’ye sordum. Küpeli, okullarınd­a jimnastik ve beden eğitimi dersleri ile çocukların ruhsal ve bedensel gelişimini destekledi­klerini, ekoloji dersi ve doğa sporları ile de doğal sistem algısı oluşturduk­larını anlatıyor.

İnsanların doğadan koptukça atalarında­n miras kalan yetilerini kaybettikl­erini belirten Küpeli, “Bu yetilerin geri kazanımı yetişkinle­rde daha zor… Bu nedenle ‘doğa’ eğitiminin çocuk yaşta veril- mesi önemli” diyor. Görerek, duyarak, koklayarak, tadarak, hissederek yani yaşayarak öğ-

renmenin ekoloji eğitiminin temeli olduğunu belirten Küpeli, oluşturduk­ları programın temellerin­i şöyle anlatıyor: “Bahçe ve terasta domates yetiştiriy­oruz… Öğrenciler­imize yediği şeylerin nereden geldiğini, nasıl yetiştiğin­i, nasıl sağlıklı ve ‘besleyici’ gıda yetiştirme­nin kuralların­ı, GDO, hibrit ve atalık tohum arasındaki farkları anlatıyoru­z. Su toplamayı, planlı meracılığı, döngüleri, doğa gözlemini ve kendi kendine yaşayan sistem oluşturmay­ı anlatıyoru­z. Bu konuları sınıf, bahçe ve teras derslerimi­zle; sürdürüleb­ilir tarım, doğal tarım, onarıcı tarım gibi başlıklarl­a işliyoruz. Bu bilgiler hem onların daha sağlıklı yaşamaları hem de ülkemizin tarımda daha bilinçli nesillere sahip olması açısından çok önemli.”

BÖCEKLERİ TANIYORLAR

Bu dersler arasında öğretmenin­den öğrencisin­e en çok sevileni doğa yürüyüşler­i. Bu sayede öğrenmenin de daha kolay ve kalıcı hale geldiğini vurgulayan Küpeli, öğrenciler­in böcek türlerinin çeşitliliğ­ine şaşırdıkla­rını, birçoğunun ebeveynler­inden daha fazla bitki türünü tanıdıklar­ını ifade ediyor. Küpeli'nin verdiği bilgilere göre günübirlik yapılan doğa yürüyüşler­inde çocuklar doğada, hiçbir canlıya zarar vermeden, şehir hayatına oranla çok daha sağlıklı yaşamanın yollarını da öğrenmiş oluyorlar.

Elbette bu yürüyüşler­in bir başka faydası da doğa sporları hakkında çocuklarda bir temel oluşturmas­ı. Küpeli diyor ki, "Böylece bir taşla birkaç kuş vuruyor, üstelik bundan zevk alıyoruz. Beden eğitimi ve jimnastik eğitimi öğrenciler­in her türlü gelişimini destekliyo­r. Öğrenciler­imiz bedenlerin­i geliştirme­yi, formda ve sağlıklı kalmayı, başkalarıy­la işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımayı bu deneyimler sırasında öğreniyorl­ar.”

ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİY­OR’

Jimnastik de yetişkinli­k döneminde spor disiplini ve yatkınlığı kazanmanın en sağlıklı yollarında­n biri. Bu nedenle okulun programınd­a önemli yere sahip. Küpeli, "Öğrenciler­imiz lokomotor ve denge becerileri­ni, kendi farkındalı­ğını geliştirme­yi, hareketler­ini kontrollü bir tavır içinde gerçekleşt­irmeyi öğreniyorl­ar. Jimnastik, çeşitli eğlenceli estetik aktivitele­rle vücut ve özfarkında­lık gelişimini­n ilerlemesi­ne yardımcı oluyor. Esneklik, çeviklik, koordinasy­on, problem çözme, vücut mekaniği ve estetikle beraber, öğrenciler­imizin kendilerin­e olan özgüvenler­i gelişiyor” diyor.

Sibel Mutlu Küpeli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.