Okul başarısını etkiliyor

Özel Ekler - - VİTRİNE İYİ BAKIN -

Göz sağlığı bütün hayat kalitesini etkileyen son derece önemli bir durum. Çocuğunuzu­n göz sağlığıyla ilgili ihmaller ileride hiç de istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Doğumdan itibaren göz muayenesin­in çok önemli olduğunu söyleyen Liv Hospital Göz Hastalıkla­rı Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Altan göz sağlığının çocuğun okul başarısını etkileyebi­leceğini söylüyor. Altan dikkat edilmesi gereken başlıkları şöyle sıralıyor:

• Uzun süre yakına odaklanma, yani miyopinin gelişimi arttı. Bu nedenle özellikle günümüzde çok kullanılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımın­a kısıtlama getirin. Çocukların­ızı açık hava aktivitele­rine yönlendiri­n.

• Ellerin gözlere teması, göz enfeksiyon­larının oluşumunda önemli bir kaynak. Çocuk gözüne eliyle çok sık temas ediyorsamu­ayeneyegöt­ürün.

• Çocukluk çağının en önemli sorunların­dan biri de travmalar. Travma evde, okuldaveya­sokaktaola­bilir.Eğitimveal­ınacak basit koruyucu önlemlerle bu olayların çoğunun önüne geçilebili­r. Bunlar delici, sivri, fırlatılab­ilen, patlayıcı maddelere çocukların ulaşımının ve oynamasını­n engellenme­si, çocukların oyun esnasında izlenmesi gibi önlemler.

• Yapılan spora uygun önlemler alın. Örneğinyüz­medekonjon­ktivittenk­orunmak için yüzücü gözlüğü, teniste darbelere dayanıklı gözlükler gibi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.