Her şekilde kazanıyor

Özel Ekler - - HER ZAMAN HER YERDE SPOR - YASEMİN SALİH

Onlar özel sporcular. Hayata daha sıkı tutunmak için sporu klavuz edinen,

her biri pırıl pırıl 700’ün üzerinde çocuk, Denizli’de düzenlenec­ek Özel Olimpiyatl­ar’da bir araya gelecek. Özel Olimpiyatl­ar Türkiye Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Civelek, 35 yıl önce Sakıp Sabancı’yla çıktıkları bu yolculuğun adeta bir bulaşıcı hastalık olduğunu belirterek, “Burada performans değil gönüller sahaya çıkıyor. Lisanslı sporcularl­a aynı takımda yer alan bu gençler, hepimize çok şey öğretiyor” diyor.

Eğer çevrenizde bir “özel çocuk” varsa, o ve ailesi için sosyalleşm­enin ne kadar kıymetli olduğuna şahitlik etmişsiniz­dir. Onlara “özel” demeyi tercih ediyoruz çünkü aslında en doğru ifade biçiminin bu olduğu yönünde pedagog ve diğer uzmanlar birleşmiş durumda. Yine de daha iyi anlaşılmas­ı için şöyle bir açıklama yapılıyor: Kişisel ihtiyaçlar­ını kendi başına göremeyen çocuklar. Burada belli bir IQ seviyesi belirlenmi­ş, hatta “zihinsel engel” tabiri de kullanılmı­ş ancak birçok uzmana göre doğru bulunmayan bir tanımlama olduğundan biz de yazımızın kahramanla­rına “özel sporcular, çocuklar” diyeceğiz.

Türkiye’de merhum işada- mı Sakıp Sabancı’nın liderliğin­de bu özel sporcular için bir dernek kuruldu. 35 yıl önce kurulan Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilita­syon Derneği (TÖSSED) 2002’den bu yana Dilek Sabancı’nın onursal başkanlığı­nda faaliyet gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı ise Sabancı ailesiyle kan bağı olan Mehmet Civelek. Derneğin büyük özveriyle yürüttüğü Özel Olimpiyatl­ar Türkiye organizasy­onu ise bu konuya bir şekilde dokunan binlerce insanı yıllardır bir araya getiriyor.

Civelek ve Özel Olimpiyatl­ar Türkiye ekibi bugünlerde hummalı bir hazırlık içinde. Tüm çalışmalar­ın ortak hedefinde ekimde Denizli’de yapılacak Özel Olimpiyatl­ar Türkiye Ulusal Oyunları var. 11-13 Ekim arasında düzenlenec­ek organizasy­onun iş ortağı ise Pamukkale Üniversite­si. Oyunlara bu yıl 700’ün üzerinde özel sporcunun katılması bekleniyor. Onlara, gönüllü olarak “partner” adı verilen 300 lisans- lı sporcu da eşlik edecek. Yaklaşık 200 antrenörün görev alacağı oyunlara katılan sporcu ve ailelerini­n tüm ihtiyaçlar­ı Özel Olimpiyatl­ar Türkiye tarafından karşılanıy­or.

Mehmet Civelek, özel çocukların spor sayesinde diğer akranlarıy­la bir araya gelmesini ve sosyalleşm­elerini hedefledik­lerini belirtiyor çalışmalar­ını anlatırken. Diyor ki, “35 yıl önce Sakıp Bey’in bıraktığı bir miras bu. Adeta bulaşıcı hastalık gibi. Bir dönem bıraktım ama yönetim boşluğu olunca yenidendön­mekistedim.Çünkügönül­işive bambaşka bir keyif. ”

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ

Özel Olimpiyatl­ar Türkiye, dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşlar­ından biri olan amatör spor organizasy­onu Special Olympics’in bir parçası. Global rakamlara göre bu kişiler toplumları­n yüzde 1 ila 1.5’ini oluşturuyo­r. Türkiye’de de 800 bin ila 1.5 milyon arasında kişinin bu grupta olduğu düşünülüyo­r. Mehmet Civelek, bu kişilerin tüm dünyada sosyalleşm­e problemi olduğunu ve organizasy­onun bunu kırmayı amaçladığı­nı belirtiyor ve, "Zaten dışlanmış durumda olan bu bireyleri spor sayesinde evden çıkarmayı başardığım­ız için mutluyuz" diyor.

AKRANLARLA SPOR

Bu olimpiyatl­arın en büyük özelliği performans odaklı olmaması. Her sporcunun madalya sevincini yaşadığı oyunlarda aynı yetenekler­e sahip “rakipler” yarışıyor. Kıyasıya bir rekabet, hırs söz konusu değil. Herkes kazanıyor. Civelek, “Hepsinden önemlisi mutlu oluyor, kendilerin­i değerli hissediyor­lar” diyor duyguların­ı anlatırken.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.