Nasıl bir iş?

Özel Ekler - - İŞ'TE SAĞLIK -

XLimancılı­k

Lojistiğin bir parçası. Denizci, kaptan kökenli insanlar gelir limanlara ama benim için tüm lojistiğin merkezidir orası. Bir fabrikadan farkı yok bence. Hizmet üretiyorsu­nuz, müşteriyi anlıyor ve ona göre çözüm geliştiriy­orsunuz. Çok stratejik bir iş yapıyorsun­uz. Başarınız müşteriler­in memnuniyet­lerine göre ölçülüyor. Kumport, Türkiye’nin en büyük ilk üç limanı arasında. Çinli Cosco Pasific satın aldı 2015’te. Şu anda ilk faz yatırımımı­zı tamamladık, şimdi karar zamanı, yeni adımlarımı­zı planlıyoru­z. Sektör dünüştüğü için biz de adımlarımı­zı iyi düşünerek atmalıyız. Dünyada 20 global konteynır hattı var, 15’i bizimle çalışıyor. 40 bin şirket bizimle çalışıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.