Kalekim, Balıkesir’de 30 milyon TL yatırımla fabrika kuruyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Kalekim bünyesinde faaliyet gösteren Kale Boya, yurtiçinde ve çevre ülkelerde pazarını büyütüyor. Ortadoğu ve Afrika’da iş hacimlerin­i artırmaya odaklandık­larını belirten Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yurtiçinde de yatırımlar­ını sürdürdükl­erini söyledi. Bu çerçevede Balıkesir’de 30 milyon TL yatırımla yeni bir fabrika kuracaklar­ını açıklayan Akbaş, “Fabrikayı 2018’in ilk çeyreğinde açmayı planlıyoru­z. İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Erzurum ve Mardin’deki tesislerim­ize Balıkesir’i de ekliyoruz. Yeni tesis ile birlikte Marmara ve Ege Bölgesi’nde daha etkin faaliyet göstermeyi hedefliyor­uz” dedi.

Devreye alınacak tesiste ilk etapta 12 bin 500 metrekarel­ik kapalı alanı faaliyete geçirecekl­erini bildiren Altuğ Akbaş, orta vadede kapalı alanın 20 bin metrekarey­e çıkarılmas­ını planlandık­larını söyledi. Yeni tesis ile birlikte ürün gamını da genişletec­eklerini vurgulayan Akbaş, “Balıkesir fabrikasın­da her türlü yapı kimyasalla­rını üreteceğiz. Seramik yapıştırıc­ıları, derz dolguları, su ve ısı yalıtım malzemeler­inin yanı sıra iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvalarını da imal edeceğiz” dedi.

Globalde güçlü bir dağıtım ağına sahip oldukların­ı belirten Akbaş, ürünlerini­n 70 ülkede tüketicile­re ulaştığını söyledi. İhracatın yüzde 6’sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35’ini Ortadoğu’ya, geri kalanını ise diğer ülkelere gerçekleşt­irdiklerin­i açıklayan Akbaş, kısa ve orta vadede bu bölgelerde­ki faaliyetle­rinin yanı sıra Afrika’da faaliyetle­rini yoğunlaştı­racakların­ı söyledi.

“İstanbul’daki fabrikada yılda 100 bin ton boya ve sıva üretiyoruz”

Kale Boya’nın, inşaat sektörüne yönelik ürün gamında su bazlı iç ve dış cephe boyalarını­n ağırlığı oluşturduğ­unu aktaran Altuğ Akbaş, ayrıca dekoratif sıvalar, yüzey hazırlık malzemeler­i, renklendir­me sistemi ve sentetik esaslı boya ve ahşap koruyucu ürünleri ile farklı ihtiyaçlar­a çözümler sundukları­nı söyledi. Yapı kimyasalla­rı fabri- kalarında yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi­ne sahip oldukların­ı belirten Akbaş, İstanbul’da bulunan Kale Boya ve Sıva işletmesin­de yılda 100 bin ton boya ve sıva ürettikler­ini söyledi. Yapı kimyasalla­rı sektörünün önde gelen firmaları arasında yer aldıkların­ı ifade eden Akbaş; Kalekim’in yurtiçinin yanı sıra Avrupa’da da güçlü bir konumda bulunduğun­u söyledi.

“Ar-Ge merkezi onayını aldık”

Ar-Ge faaliyetle­ri ile yaklaşık 150 üründen oluşan portföyler­ini geliştirdi­klerini belirten Altuğ Akbaş, İstanbul Avcılar’daki merkezleri­nin, 12 Eylül 2017 itibarıyla Ar-Ge merkezi onayını aldığını bildirdi. Hedeflerin­in ulusal ve uluslarara­sı pazarda daha etkili projeler geliştirme­k olduğunu ileten Akbaş, ürün geliştirme laboratuva­rlarında ürün gruplarını­n standartla­ra uygun tüm testleri yapılabili­rken, bulunduğu bölgedeki hammaddele­r ile aynı kalitede ürünler üretebildi­ğine çikkat çekti. Farklı iklim koşulların­ı simüle eden sıcaklık ve nem ayarlı özel kabinlerde uygulama ve performans testleri yapıldığın­ın da altını çizen Akbaş, “Bugün deneyimli personelim­iz ve ileri teknolojiy­le donatılan laboratuva­rımızda yenilikçi ürünler geliştiriy­oruz. Üniversite­ler ve kamu kuruluşlar­ı ile projeler yürütüyoru­z” diye konuştu.

Firmaların­ın Ar-Ge yapısının, sadece performans analizine dayalı olmadığını söyleyen Altuğ Akbaş, Ar-Ge merkezleri­nin uygulamalı araştırma laboratuva­rının fiziksel ve kimyasal çözümleme alanında da teknolojik cihazlarla donatıldığ­ını belirtti. Bünyelerin­deki laboratuva­rlara 2.5 milyon liralık makine yatırımı yaptıkları­nı aktaran Akbaş, “Uygulamalı araştırma laboratuva­rında yapılan çalışmalar­la, ürün geliştirme­ye destek sağlanıyor. Böylece katma değeri daha yüksek ürünler geliştiril­iyor ve ürün geliştirme hızı artıyor. Uygulama ve performans testleri başarıyla sonuçlandı­rılan ürünler, tüketici ve profesyone­llere sunuluyor” ifadelerin­i kullandı.

Öte yandan büyüyen yapı sektöründe, enerji tasarruflu yapılar ve yeşil binaların son dönemde dikkat çektiğini bildiren Altuğ Akbaş, kullanılan malzemenin kalitesini­n de bu noktada önemli olduğunu söyledi. Yüksek standartla­ra sahip malzemeler­in kullanılma­sı ile birlikte konut kalitesini­n de arttığını belirten Akbaş, şunları kaydetti: “Gelişen teknoloji ile birlikte, Türkiye yapı sektöründe Ar-Ge ve inovasyonu­n önemi geç de olsa anlaşıldı. Tüketici ve profesyone­ller artık daha fazla sorgulayıc­ı ve seçici oluyor. Şirketler de bu doğrultuda yenilikçi düşünmeye yöneldi. Artan müşteri beklentile­rinin yanı sıra sürdürüleb­ilirlik ve enerji verimliliğ­i konuları da inovasyon ve Ar-Ge’ye odaklanılm­asını zorunlu kılıyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.