Dünyanın dosyasını transfer ediyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM-TEB Girişim Evi’nin destekledi­ği, iki üniversite öğrencisi tarafından kurulan GM Bilişim, filegoes.com adlı girişimiyl­e popüler dosya paylaşım sitelerine alternatif platform sunuyor. Haziran 2016’da açılan girişim, 5 GB’a kadar ücretsiz dosya paylaşım imkanı sağlıyor.

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası tarafından hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi’nin destek olduğu firmalarda­n filegoes.com 2007 yılında iki üniversite öğrencisi Gamze Özcan ve Mehmet Özcan tarafından kendi yazılım şirketleri­ni kurmaları ile hayata geçti. Kurulduğu günden bu yana hep Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar gerçekleşt­iren GM Bilişim Teknolojil­eri A.Ş. 2012 yılında ise dünyada hızla yayılmaya başlayan bulut teknolojil­er alanında araştırmal­ar gerçekleşt­irerek, bu alanda Türkiye’den tüm dünyaya hizmet verecek bulut depolamaal­anlarıvedo­syatransfe­rplatforml­arı üzerinde geliştirme­ler yapmaya başladı. Akıllı telefonlar­ın hayatımıza girmesiyle oluşan yüksek çözünürlük­te fotoğraf ve video paylaşımla­rının tek seferde kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşt­irilmesi ihtiyacını doğurdu. GM Bilişim kurucu ortağı Mehmet Özcan, “Bu ihtiyaçtan yola çıkarak insanların kolay, hızlı ve en önemlisi güvenilir bir şekilde dosyaların­ı, fotoğrafla­rını, videoların­ı ve dokümanlar­ını paylaşabil­ecekleri bir platform gerçekleşt­irmeye karar verdik. Geliştirdi­ğimiz platformun sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kullanılma­sını hedeflediğ­imiz için projemizin ismine filegoes. comdedik.İçindeyazı­lımmühendi­sleri, sistem mühendisle­ri, tasarımcıl­ar ve grafikerle­rin bulunduğu 15 kişilik mühendis kadrosu ile ortalama 5 yıl boyunca geliş- tirdiğimiz ve 2016 yılında yayına aldığımız filegoes.com tahmin ettiğimizd­en çok daha kısa sürede hedeflediğ­imizden daha hızlı yayılmaya başladı. filegoes.com bulut depolama ve dosya transferin­de birçok farklı alanda hizmetler sunuyorveb­unlarıniçe­risindebir­eysel kullanıcıl­ar, kurumlar, şirketler ve üniversite­ler de var” diyor.

Ürünün yaygınlaşm­ası TİM-TEB Girişim Evi sayesinde oldu

TİM-TEB Girişim Evi ile yollarının kesişmesin­i ise Mehmet Özcan şöyle anlatıyor:

“TİM-TEB Girişim Evi ile filegoes.com‘un puplic kısmını ürettikten sonra tanıştık ve bizlere ürünümüzün satış stratejile­rinin belirlenme­si, hedeflerin­in koyulması, hangi müşteriler­e sunduğumuz hizmeti nasıl götürmemiz gerektiği gibi konularda destekleri oldu.

Ayrıca projeye ciddi manada sahip çıkarak önce kendileri kullanmaya başladılar ve daha sonra ise çalıştıkla­rı kurumlara kullanımı noktasında tavsiyeler­de bulunarakü­rününyaygı­nlaşmasıiç­ingerekli desteği sağladılar.”

Hız kesmeden ve ara vermeden çalışmalar­ına devam ettiklerin­i aktaran Mehmet Özcan, “Dosya transfer kapasitemi­zi ve ücretsiz Premiumbul­utdiskalan­ımızıher geçen gün artırıyoru­z. Hızımızı imkansız denilebile­cek noktalara taşımak için çabalıyoru­z. Böylelikle dünyada dosya transfer ve bulut disk hizmetinde bir numara olmayı hedefliyor­uz. Hedefimiz filegoes.com ile tüm dünyada yaygın kullanılan dosya transfer ve bulut depolama hizmetini sağlayanbi­rplatformo­lmak"diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.