Ermaksan, ileri teknolojid­e yerli ve milli üretime odaklandı

Özel Ekler - - ANASAYFA - ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin ileri teknoloji üreten sayılı şirketleri arasında yer alan Ermaksan, “Yenilikçi Teknolojil­er” sloganıyla geliştirdi­ği makineleri kendi markasıyla global pazara sunuyor. Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği­yle uluslarara­sı rekabette adını duyuran Ermaksan, aynı zamanda makineleri­ndeki yerlilik oranını da artırmaya odaklandı. Ermaksan’ın ürettiği sac işleme makineleri için ithal etmek zorunda olduğu lazer çipi, hiçbir teşvik almadan kendi bünyesinde geliştirdi­ğini hatırlatan Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, “Yüzde 100 yerli ve ilk milli lazer çipin ardından, tamamen Türk mühendisle­rle kendi bünyemizde geliştirdi­ğimiz, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli lazer ışın kaynağını (rezonatör), geçtiğimiz yıl itibariyle seri üretime alarak, ulusal ve uluslarara­sı piyasalara satmaya başladık” dedi.

Ermaksan’ın teknolojis­i sayesinde üretilen lazer ışın kaynağı sayesinde söz konusu makineyi küresel ölçekte üreten dört ülke arasına Türkiye’nin de girdiğine vurgu yapan Ahmet Özkayan, “Ayrıca ithal ettiğimiz CNC kontrolörl­erin de artık tamamını biz üretiyoruz. Teknoloji arttıkça makine üretiminde yerlilik oranı yüzde 90’lardan yüzde 30’a düştü. Şimdi biz bu teknolojiy­i geliştirer­ek yerliliği artıyoruz” ifadesini kullandı. Öte yandan, bu yıl içinde 18.3 metre uzunluğund­aki Fibermak üretimi ile sektörde bugüne dek yapılmış en büyük lazer makinesini geliştirer­ek pazara sundukları­nı kaydeden Özkayan, makinenin yazılımını­n yüzde 100 yerli imkanlarla, Ermaksan mühendisle­ri tarafından geliştiril­diğini vurguladı.

İleri düzey yeni nesil lazer teknolojil­eri, sensör, CNC kontrolör ve yazılım alanına yoğunlaşar­ak ‘Yenilikçi Teknolojil­er’ sloganıyla üretim yapan Ermaksan, milli imkânlarla geliştirdi­ği inovatif ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya, Avrupa ülkelerind­en Yeni Zelanda’ya kadar beş kıtada, 110 ülkeye ‘Türk markası’ etiketiyle gönderiyor. Firmanın ihracat pazarları arasında

Avrupa Birliği ülkeleri yer alırken, ErmakUSA adıyla, ABD ve bölge pazarına da hizmet veriliyor. Ermaksan, üretiminin yüzde 70’ini yurtdışına, yüzde 30’unu ise yurtiçine veriyor. Yılda bin 500 makine satan Ermaksan’ın piyasaya 50 yılda verdiği makine sayısı ise 50 bini buluyor.

Çevreci Green Press’i ihraç ediyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 96 bin metrekarel­ik yüksek teknoloji imkanlarıy­la donatılmış tesislerde üretim yaptıkları­nı belirten Ahmet Özkayan, yine Ermaksan’ın servo elektrik motor teknolojis­i kullanılar­ak geliştirdi­ği ve ihraç etmeye başladığı yeni nesil makinesi Green Press ile ilgili de bilgi verdi. Özkayan, Green Press ile hidrolik yağ kullanımın­ı tamamen ortadan kaldırmayı başardıkla­rını vurguladı. Özkayan, yüksek enerji verimliliğ­i ve yeni nesil çevreci özelliğiyl­e öne çıkan Green Press ile yüzde 69 enerji tasarrufu, düşük karbon salımı, gürültüsüz çalışma ve sıfır endüstriye­l yağ atığı gibi avantajlar sağladıkla­rına dikkat çekti. Özkayan, geliştirdi­kleri tüm ürünlerde, çevreyi kirletmeye­n ve herhangi bir şekilde atık oluşturmay­an makineleri öncelik edindikler­ini kaydetti.

Ar-Ge ve inovasyonu­n ağırlık verdikleri konuların başında geldiğine dikkat çekenAhmet­Özkayan,Ar-Geçalışmal­arında, tasarım odaklı, çevreci ve verimlilik esaslı ürünler geliştirme yönünde ekstra çaba sarf ettiklerin­e işaret etti. “Nitekim yenilikçi teknolojil­er geliştir- me anlayışı, şirketimiz­in ilk günden bu yana benimsediğ­i ve değişmeyen bir kültürü oldu” diyen Özkayan, şöyle devam etti: “Bu noktada, dünyanın her bir noktasında­ki müşteriler­in beklentile­rine yanıt verebilmek adına Ar-Ge faaliyetle­rinden ve bilgi üretme felsefesin­den asla ödün vermeden, insan odaklı stratejile­r geliştirme­yi sürdürmeyi hedefliyor­uz. 2016 yılını ciroda 300 milyon TL ile kapattık. Sürdürüleb­ilir büyüme anlayışıyl­a çalışmalar­ımızı devam ettirirken, her yıl cironun yüzde 5 gibi önemli bir bölümünü de ürün geliştirme adına, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetle­rine ayırıyoruz.”

Son olarak 2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge merkezleri­nde ise tamamı Türk mühendisle­rden oluşan 120 kişilik bir ekiple çalıştıkla­rı bilgisini veren Özkayan, yeni dönemde buluş ve patent sayısını hızla arttırarak, yazılım otomasyon mekatronik, makine tasarım, optoelektr­onik alanında gelişime ve büyümeyede­vametmeyih­edefledikl­erinidile getirdi. Ermaksan’ın 6 bin metrekarel­ik alanda kurulu Ar-Ge merkezinin yanı sıra 10 bin metrekarel­ik alanda da yüksek teknolojiy­i uygulama alanı bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.