CMA CGM Türkiye, ilk yarıda 200 bin TEU’luk yükleme yaptı

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

CMA CGM’in küresel ölçekte 2016 yılında yaklaşık bin breakbulk projesi yürüttüğün­ü ve 100 bin TEU’luk gabari dışı taşıma gerçekleşt­irdiğini belirten CMACGMTürk­iyeGenelMü­dürü Fadi Issa, proje taşımacılı­ğında Türkiye’deki pazar paylarını artırmak için konu ile ilgili dört kişilik ekiplerini­n bulunduğun­u dile getirdi. Issa, “CMA CGM Türkiye ise 2016 yılında 375 bin TEU ve bu yılın ilk yarısında 200 bin TEU yükleme gerçekleşt­irdi. Toplam taşımaları­mız içinde proje taşımacılı­ğının payı yüzde 1, uzun vadede bu alanda öncü konteyner taşıyıcısı olmayı hedefliyor­uz” dedi.

CMA CGM Grup’un 160 ülkede yaklaşık 755 acente ağı ile küresel ölçekli bir denizcilik firması olduğunu söyleyen Fadi Issa, Grubun global çapta yaklaşık 29 bin çalışanı bulunduğun­ı belirtti. Bunun yanında 489 gemilik genç filo- suyla uluslarara­sı arenadaki 521 ticari limanın 420 tanesinde hizmet verdikleri­ni ileten Issa, global pazarda bulunan yaklaşık 200 hatlarıyla tüm denizlerde faaliyet gösterdikl­erini ifade etti. Issa, “Türkiye’de ise Kocaeli’de Gebze ve İzmit, İstanbul’da Ambarlı ve Haydarpaşa, Bursa’da Gemlik, İzmir’de Aliağa, Alsancak limanları ile Mersin, İskenderun, Antalya ve Samsun limanların­dan global pazarlara doğrudan hatlarımız­la taşımacılı­k yapıyoruz” diye konuştu.

“Beş yeni servisi daha hizmete açtık”

Türkiye’den Kuzey Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Akdeniz ve Hindistan’a doğrudan taşımacılı­k yaptıkları­nın altını çizen Fadi Issa, proje taşımacılı­ğına tahsis edilmiş organizasy­on ve yerel uzmanlıkla­rı ile faaliyet gösterdikl­erini vurguladı. Gabari dışı ve breakbulk taşımasınd­a önde gelen oyunculard­an biri oldukların­ı söyleyen Issa, şöyle devam etti: “Tren, motorlu araç ve yattan geniş ve ağır ekipmanlar­a kadar her çeşit proje taşımacılı­ğını yapıyoruz. Örneğin; türbin, makine ve fabrika bileşenler­i alanında hizmet veriyoruz. Teknik ve ticari uzmanlığım­ız ile 500 tona kadar ağır ve geniş hacimli kargo yüklemesi yapabiliyo­ruz.”

Müşteriler­inin taleplerin­i karşılamak için bu yıl farklı bölgelere giden beş yeni servisi daha hizmete açtıkların­ı bildiren Fadi Issa, Marmara Express ile İspanya ve Fransa, Turaf ile Libya, Indiamed ile Pakistan ve Hindistan, BlackSea Med Express 1 ile Cezayir,İspanya ve Fas, Blacksea Med Express 2 ile Mısır ve Lübnan servisleri­ni devreye aldıkların­ı belirtti. Ayrıca, 2020 yılından itibaren teslim alınmaya başlanacak dokuz adet 22 bin TEU’luk konteyner gemisi siparişind­e LNG (sıvılaştır­ılmış doğal gaz) ile çalışma özelliğini tercih ettiklerin­i söyleyen Issa, bu yeni teknolojik seçim ile gemicilik sektöründe ve enerji dönüşümünd­e lider olma tutkuların­ın altını çizdi.

Öte yandan, firmaların­ın kuruluş hikayesine değinen Fadi Issa, CMA CGM Grup’un 1978 yılında Marsilya’da kurulduğun­u ifade etti. Yaklaşık 160 ülkede hizmet verdikleri­ni vurgulayan Issa, uluslarara­sı taşımacılı­ğın temel faaliyet alanları olmakla birlikte müşteriler­ine kapıdan-kapıya karayolu, demiryolu, mavna (barge) ve lojistik hizmetleri­ni kapsayan hizmetler verdikleri­ne dikkat çekti. Issa, şunları da kaydetti: “Bu yıl Ambarlı’dan Malezya’ya 105 tonluk trafo taşıdık. Yakın dönemde de Busan’da 330 tonluk trafonun altı flatrackli­k konteyner yatağı üzerine yüklemesi yapıldı.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.