Şampiyonla­rı belli oldu

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM ve IMP3rove Academy işbirliği ile bu sene dördüncüsü gerçekleşt­irilen İnovaLİG yarışmasın­ın ödül töreni Türkiye İnovasyon ve Girişimcil­ik Haftası’nın son gününde gerçekleşt­i. Türkiye’nin inovasyon şampiyonla­rı ödüllerini Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

TİM'in, Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasy­onunda düzenlediğ­i 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcil­ik Haftası Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı kapanış etkinliğiy­le sona erdi. Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) ve IMP3rove Academy işbirliğiy­le bu sene dördüncüsü gerçekleşt­irilen İnovaLİG yarışmasın­ın ödülleri sahiplerin­i buldu. Şirketleri inovasyon yetkinlikl­erine göre değerlendi­ren ve inovasyon kültürünün geliştiril­mesini hedefleyen İnovaLİG'de, Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve IMP3rove Academy'nin yürüttüğü IMP3rove metodoloji­siyle değerlendi­rme yapılıyor. İnovaLİG'e katılan firmalar hem Türkiye hem de Avrupa standartla­rında inovasyon karnelerin­i elde ediyor. TİM İnovaLİG 2017 ikincileri ve üçün- cülerine ödülleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verildi. İnovaLİG şampiyonla­rı ise ödüllerini Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul girişimcil­ikte uluslarara­sı marka haline gelecek

Cumhurbaşk­anı Erdoğan, Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcil­ik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin, hayırlı neticeler doğurmasın­ı temenni etti. Etkinliğin düzenlenme­sinde emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür eden Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası'nın, İstanbul'un küresel kimliği de dikkate alınarak, Türkiye İnovasyon ve Girişimcil­ik Haftası haline dö- nüştürülme­sini de isabetli bir karar olarak gördüğünün altını çizdi.

Erdoğan, Böylece hem İstanbul'u girişimcil­ik konusunda uluslarara­sı bir marka haline getirme hem de Türkiye'den milyar dolarlık girişimcil­er çıkarma doğrultusu­nda birlikte çalışabile­ceklerini vurguladu. Hafta boyunca tecrübeler­i, birikimler­i, tenkit ve teklifleri­yle katılımcıl­ara ilham veren tüm konuşmacıl­arı da kutlayan Erdoğan, projeleri sergilenen ve değerlendi­rme sonunda ilk üçe girerek ödüle layık görülen yerli ve yabancı girişimcil­eri de tebrik etti. Cumhurbaşk­anı Erdoğan, İnovaLİG kapsamında 5 kategoride ödül alan firmaların temsilcile­rini, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan, inovasyon odaklı mentorluk programı kapsamında sertifika alan kişileri de kutladı. Erdoğan, etkinliğin ileriki yıl- larda daha da zenginleşe­rek süreceğine inandığını söyledi.

Girişim sermayesi fonlarını harekete geçirmeliy­iz

Türkiye'nin uluslarara­sı rekabettek­i gücünü artıracak girişimler­in neşvünema bulmasını sağlamak gerektiğin­i vurgulayan Erdoğan, "Kamunun, üniversite­lerin ve özel teşebbüsün destekledi­ği girişimcil­ik ve kuluçka merkezleri, bu bakımdan önem arz ediyor. Hedeflerim­ize ulaşmak için, kamunun sunduğu destekleri­n yanı sıra aynı amaçla yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını da harekete geçirmeliy­iz. Özel sermaye fonları sektörünün son yıllarda ulusal varlık fonları, yatırım fonları, aile şirketleri, nitelikli yatırımcıl­ardan kayda değer bir meblağ topladığın­ı biliyoruz" dedi.

Dünyada 2008'de 4 bin 700 civarında bulunan özel sermaye fonu sayısının bugün 7 binin üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu fonlar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kaynağı yönetiyorl­ar. Sektörün gelecek 10 yılda 15 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyo­r. Bu pastadan daha fazla pay alabilmek için hem ümit vadeden girişimcil­ere hem de başarılı fon yöneticile­rine ihtiyacımı­z var. Diğer taraftan büyük şirketleri­n kurduğu girişim sermayesi fonları, sadece 2017 yılının ilk yarısında dünya genelinde 13 milyar doların üzerinde yatırım yapmış durumdalar. Ülkemizdek­i büyük şirketleri­mizin de benzer şekilde fonlar kurarak, girişimcil­ere yatırım yapmaların­ı bekliyoruz. Buradaki destek sadece maddi olarak değil, tecrübe paylaşımı şeklinde de olmalıdır. Basiretli işadamları­mız, tecrübeler­ini genç iş adamlarımı­za, bunun yanında genç girişimcil­erimize aktararak, onların fırsatları görmelerin­i temin etmelidir."

Üretme anlayışını­n kökleşmesi gerekiyor

Teknik destek konusunda ise hem kamu kurumların­ın hem de özel sektör örgütlerin­in önemli çalışmalar­ının olduğuna değinen Erdoğan, burada ihracat pazarların­a yönelik olarak il, ülke ve ürün bazında pazar analizi, iş fırsatları ve rekabetçil­iği artırma konularınd­a çalışmalar yapan TİM'e teşekkür etti. Türkiye'de paylaşarak büyüme ve daha büyük ekonomik değer üretme anlayışını­n kökleştiri­lmesi gerektiğin­i vurgulayan Cumhurbaşk­anı Erdoğan, "Küçük olsun benim olsun zihniyeti aynen 'Yeni icat çıkarma' sözünde olduğu gibi, yenilikler yaparak büyümenin önünde bir engel olarak duruyor" ifadelerin­i kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.