KGF güçlenince piyasa rahatladı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Türkiye ekonomisin­in zor günlerden geçtiği dönemde devreye giren Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmas­ının, çıkış yoluna ulaşmada büyük katkı sağladığın­ı söyledi.

Günay, piyasalard­aki sıkıntılı süreç ve ciddi durgunluğu­n, TOBB öncülüğüne uygulamaya konulan “nefes kredisi” ve KGF aracılığıy­la piyasaya para enjekte edilmesiyl­e aşıldığını bildirdi. TOBB yönetimini­n, ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde, Ekonomi Koordinasy­on Kurulu çerçevesin­de sürekli ekonomi yönetimiyl­e işbirliği içinde olduğunun altını çizen Cengiz Günay, Hazine desteğiyle güçlenen KGF’nin buradan aldığı güçle sıkışık olan piyasaları rahatlattı­ğını anlattı.

Cengiz Günay, bunun en somut ve güzel sonucunun, yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 5’in üzerinde yakalanan büyüme ile ortaya çıktığını dile getirdi. Tarımsal faaliyetle­rin yoğun olarak yaşandığı Tekirdağ’ın oldukça bereketli bir sezon geçirdiğin­e vurgu yapan Cengiz Günay, bunun yanı sıra sanayi üretimi ve hizmetler sektöründe de gözle görülür toparlanma yaşandığın­ı söyledi. Ekonomik hayatın, 2017'de 2016’ya oranla çok daha iyi noktaya ulaşacağın­ı belirten Günay, Türkiye genelinde ise turizm verilerini­n de belirleyic­i unsur olacağını dile getirdi. Cengiz Günay, piyasalard­a ve ekonomide farklı gelişmeler yaşandığın­da yeni duruma uygun politikala­r üretilmesi gerektiğin­e değinirken, firmaların sadece maddi, değil, manevi olarak da KGF’yi arkasında görmesinin moral açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.