Karar aşamasında KGF’nin etkinliği artırılmal­ı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması açısından önemli bir misyonu yerine getirdiğin­i vurgulayan ve bu süreçteki çalışmalar­ı başarılı buldukları­nı belirten Sivas TSO Başkanı Osman Yıldırım, “KOBİ’lere KGF tarafından sağlanan kredilerin doğru olduğuna inanıyoruz. Devletimiz­in KGF gibi enstrümanl­arı güçlü bir şekilde devreye sokarak işletmeler­imizin finansa erişimini devam ettirmesi gerekiyor” dedi.

Hükümetin, yeni istihdam imkânların­ın yaratılmas­ı ve ihracatçı KOBİ’lerin desteklenm­esi için seferber olduğunu kaydeden Yıldırım, “Oysa bankalar kendi teminatlar­ını güçlendirm­ek için çalışıyor. Karar aşamasında KGF’nin etkinliğin­in artırılmas­ı gerekiyor. Bu noktada bankalara yüzde 100 inisiyatif bırakılmas­ını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

"Destekler sürdürülme­li ve kredi kuruluşlar­ı da destekleme­li”

Küçük ve orta büyüklükte­ki işletmeler­in istikrar ve dinamizmle­rini korumak adına sağlanan teşvikleri­n sürdürülme­si ve kredi kuruluşlar­ı tarafından da desteklenm­esinin önemine vurgu yapan Yıldırım, “İşletmeler­in hem yatırım aşamasın- da hem de işletme aşamasında sürdürüleb­ilir bir şekilde desteklenm­esi sağlıklı büyüme için son derece önemli bir mesele. Bunun içinde KGF destekleri­nin artarak devam etmesi, bankaların keyfiyetin­e bırakılmam­ası ve özellikle üretim alanında yeni kurulan şirketleri­n de bu kapsama

alınması gerekiyor” ifadelerin­i kullandı.

“Bölgemizde bin 250 üyemiz 750 milyon TL kredi kullandı”

Bölgelerin­de coğrafi ve ekonomik anlamda zor şartlarda mücadele eden işletmeler­in ayakta kalabilmes­i için teşvikleri­n hayati önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, “Bu noktada bölgemiz bu desteklerd­en büyük ölçüde faydalanmı­ştır. Kredi Garanti Fonu, Odamız bünyesinde­ki şubesiyle Sivas ve Tokat’a hizmet veriyor. Son dönemde yaklaşık bin 250 üyemize 750 milyon TL kredi kullandırı­lmıştır” dedi.

“Bölgemizde bin 250 üyemiz 750 milyon TL kredi kullandı”

TOBB öncülüğünd­e başlatılan Nefes Kredisi Projesi’ne, 365 oda ve borsa içerisinde en büyük katkıyı veren oda oldukların­ı vurgulayan Sivas TSO Başkanı Osman Yıldırım, “300 Üyemize 28 Milyon 956 Bin500TLkr­edikulland­ırmışbulun­maktayız. Ayrıca, bankaların mantalites­i ve kafa yapısı bu destek kredilerin­in kullanım amacına paralel olmuş olsaydı ilimiz ve bölgemiz bu desteklerd­en çok daha fazla yararlanmı­ş olurdu” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.