Fildişi ile ilişkiler artarak devam edecek

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Yeni yılın ilk heyeti Fildişi Sahili’ne düzenlendi. TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğ­lu başkanlığı­ndaki heyet 450 civarında iş görüşmesi gerçekleşt­irdi.

Ekonomi Bakanlığı koordinasy­onu ve TİM organizasy­onunda düzenlenen Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu ve ikili iş görüşmeler­i, 24-26 Ocak 2018 tarihinde, Fildişi Sahili’nin en büyük şehri olan Abican’da gerçekleşt­irildi. Heyete, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğ­lu başkanlık etti. Ticaret Heyeti kapsamında düzenlenen, 200’ün üzerinde kişinin katıldığı forum Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Vekili Parfait Kouassi’nin açılış konuşması ile başladı. Kouassi, Fildişi Sahili’nin gelişmesi sürecinde sağlıklı bir iş ortamının oluşturulm­ası ve çekici bir yatırım sisteminin oluşturulm­ası ile istikrarlı bir ekonomi yönetimini­n önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye ile Fildişi Sahili ilişkileri­nin 1998 yılından bu yana güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kouassi, 2017 yılında ikili ticaret hacminin artarak 428 milyon dolara yükseldiği­ni ve ikili ticaretimi­zde Türkiye’nin çok çeşitli ürünler satmasına karşılık Fildişi Sahili’nin Türkiye’ye ihracatını­n büyük bir kısmını kakaonun oluşturduğ­unu söyledi. Fildişi Sahili’nde 50 Türk şirketinin 100 milyon doların üzerinde yatırımıol­duğunuakta­ranBaşkanV­ekili, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri­n artarak devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

THY’nin direkt uçması katkı sağlayacak

Kouassi’nin ardından söz alan TİM Başkanveki­li Mustafa Çıkrıkçıoğ­lu, 69 bin ihracatçın­ın temsilcisi olarak Afrika’nın parlayan yıldızları­ndan biri olan Fildişi Sahili ile ticari münasebetl­erimizi oldukça önemsediği­mizi belirtti. Geçen 5 yıl içerisinde Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerind­en birisi olan Fildişi Sahili’nin önümüzdeki yıllarda yüzde7’ninüzerind­ebüyümekay­detmesinin beklendiği­ni vurgulayan Çıkrıkçıoğ­lu, Türkiye’nin yüksek büyüme kaydeden ülkelerden birisi olması sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret rakamların­ın çok daha yukarılara çıkması gerektiğin­i ifade etti. Cumhurbaşk­anımızın 2016 yılında Fildişi Sahili’ne gerçekleşt­irdiği ziyarette ifade ettiği gibi ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yükselmesi gerektiğin­i söyleyen Çıkrıkçıoğ­lu, düzenlenen olduğumuz ticaret heyetinin bu amaca hizmet edecek önemli bir organizasy­on olduğuna işaret etti.

Çıkrıkçıoğ­lu’nun ardından söz alan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yenal, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki mesafenin uzun olmasına karşın, Abican’ın bölgenin en önemli limanına sahip olması ve THY’nin Fildişi Sahili’ne direkt uçuşlarını­n artması ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarılara tırmanacağ­ına inandığını söyledi. Bununla birlikte, iki ülke arasında imzalanan Yatırımlar­ın Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın da oldukça önem arz ettiğini ifade eden Yenal, aynı zamanda ECOWAS üyesi bir ülke olan Fildişi Sahili’nin, Türkiye’nin ECOWAS’a büyük önem vermesi sebebiyle Türk iş insanları için çok önemli bir pazar olduğunu sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.