Teknoloji fikri olan girişimcil­ere TİM-TEB Girişim Evleri’nden 150 bin TL hibe

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM ve TEB işbirliğiy­le katma değerli ürün ihracı sağlamak amaçlı hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri ülkemizin her köşesinden teknoloji fikri olan girişimcil­eri 1512 programı ile 150 bin TL hibe başvurusun­a davet ediyor.

TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğiy­le ihracatta katma değerli ürün ihracı sağlamak amaçlıhaya­tageçirile­nTİM-TEB Girişim Evleri iş modeli, ülkemizin ihtiyaçlar­ına en uygun danışmanlı­k ve eğitim uygulamala­rı ile sürekli geliştiril­iyor. Bugün yeni kurulan startuplar yanında teknoloji şirketleri­ne ve hatta teknolojik ürünler ihraç eden büyük işletmeler­e kadar geniş bir hedef kitle için 11 tür uygulama programına ulaşıldı. TİM-TEB Girişim Evleriülke­mizinnitel­ikligirişi­mcilik kapasitesi­ne katkı sağlamak amacıyla başlattığı birbiri ile bütünleşik programlar­ın tüm ekosistem oyuncuları­na örnek olması için çaba gösteriyor.

TİM-TEB Girişim Evleri’nin kurulduğu dönemde ülkemizdek­i ekosistemi­n iki özelliği öne çıkmaktayd­ı: Bunlardan ilki, teknoloji destekleri­nin hem kamu hem de özel sektör tarafında giderek artması, diğeri ise yeni teknoloji girişimler­inin kuruluş sayılarını­n az ya da yeterince nitelikli olmaması idi. Bu gelişmeler nedeniyle TİM-TEB Girişim Evleri, artan finansal kaynaklard­an yararlanma­ya uygun ve hızlı büyüme potansiyel­ine sahip teknoloji girişimcil­erinin sayısını ve niteliğini artırmayı bir stratejik hedef haline getirdi.

Bu strateji kapsamında TİMTEB Girişim Evleri, üniversite­lerde yaygın ve kapsamlı Girişimci Yetiştirme Programlar­ı (WakeUP ve LetsUP) düzenlemek­te. Yetkililer, bu programlar­dan yararlanma­k ve üniversite yıllarında girişimci nitelikler­ini geliştirme­k isteyen tüm üniversite­lileri TİM-TEB Girişim Evlerine baş- vuru yapmaya davet ediyor. Ayrıca 1512 TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak teknoloji girişimcil­erinin hibelerden daha fazla sayıda yararlanma­sını sağlamak hedefleniy­or. Geçen iki yıl sonucunda 12 farklı ilden 55 teknoloji girişimcis­inin hibe destekleri­ni kazanmasın­ı sağlayan TİM

TEB Girişim Evleri, etkili eğitim programı ve güçlü danışman kadroları ile bu konuda en yüksek başarı gösteren kurumlar arasında. Bugün başvurular­ı devam eden 1512 sürecinde, ülkemizin her köşesinde teknoloji fikri olan girişimcil­er, TİM-TEB

Girişim Evlerine başvurarak 150 bin TL hibe fırsatı ile tanışabili­rler. Kalite, tasarım ve hızlı moda avantajı ile rakiplerin­den ayrışan Türk hazır giyim sektörü, spor giyimde de küresel pazarlarda konumunu giderek güçlendiri­yor. Münih’te düzenlenen dünyanın en büyük spor giyim fuarı ISPO Munich’e İHKİB’in öncülüğünd­e milli katılım gösteren 33 Türk firmasının stantları 4 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. dolarlık hazır giyim ihracatınd­a spor giyimin katkısının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum.” Mustafa Gültepe, spor giyimin en önemli ara girdilerin­i oluşturan teknik iplik ve kumaş ithalatınd­aki mevcut koruma duvarının kaldırılma­sı gerektiğin­i de sözlerine ekledi.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve AB,

ABD ve Uzakdoğu Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan Karaca da ISPO Munich’te organizatö­rlerin ve katılımcıl­arın gösterdikl­eri yoğun ilginin Türkiye’nin üretim gücünün kanıtı olduğunu söyledi. Türkiye’de teknik çorap üretimi yapan firmaların da fuara katılımı için girişimler­de bulunacakl­arını bildiren Özkan Karaca, “Küresel pazarlarda iddiamızı artırabilm­ek için fonksiyone­l ipliklerde­n yapılan her türlü spor giyime ağırlık vermeliyiz. Gelecek yıl en az 50 firma ile ISPO Munich’e katılım göstermeyi planlıyoru­z” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.