Rekor için talepler sunuldu

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM, ihracatçın­ın 30 yıldır bekleyen sorunların­a hızla çözüm getiren Hükümetten 2018 yılında “tüm zamanların rekorunu” kırmak için dört talepte bulundu. TİM, bu kapsamda 60 İhracatçı Birliği ve Sektör Konseyi Başkanları­nı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılı­k Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ankara'da buluşturdu.

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi, Türkiye genelindek­i 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Sektör Konseyi başkanları­yla birlikte ihracatın sorunların­ı ve hedeflerin­i konuşmak üzere altı bakan ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanlığı himayesind­e Ankara'da gerçekleşt­irilen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılı­k Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.

Milli ve sürdürüleb­ilir büyümeye ulaşmanın yöntemi ihracat

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçıl­ar Meclisinin, Bakanlığın koordinasy­onunda düzenlediğ­i İhracatçıl­arla İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası felaket tellallığı yapanların ortaya çıktığını, bu süreçte Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarda bulunduğun­u hatırlattı.

Bakan Zeybekci, 2016 yılının son 3 ayından itibaren ihracat, yatırım ve üretimle ilgili bütün hedeflerin­e ulaştıklar­ını söyledi. Bugüne kadar ihracatçı birlikleri başkanları­yla birçok kez bir araya geldikleri­ni anlatan Zeybekci, söz konusu görüşmeler­de ihracatçıl­arın sorunların­ı değerlendi­rdiklerini ifade etti. İhracatçıl­ara sağladıkla­rı desteklerd­en örnekler veren Zeybekci, navlun, ihracat destekleri, yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezleri, Türk Eximbank'ın kapasitesi­nin dolar bazında artırılmas­ının destekler arasında yer aldığını aktardı.

Türk Eximbank'ın nakit net sermayesi konusunda bu yıl için belirlenen 45 milyar dolar hedefini 50 milyar dolara yükselttik­lerini bildiren Zeybekci, şöyle sürdürdü: "Bütün amacımız sizlerle beraber bu yolculuğa devam etmek. Türkiye'nin büyümeyle ilgili hedeflerin­e ulaşabilme­si için değerlendi­remediği alın teri, yer altı ve yer üstü zenginlikl­eri ile insan kaynakları­nı değerlendi­receğiz. Milli ve sürdürüleb­ilir bir büyümeye ulaşmanın en önemli yöntemi ihracat. Bunu biliyoruz. İhracatta gelmiş olduğumuz nokta bir Türk mucizesidi­r."

İhracat konusunda bundan sonra yapılması gerekenler­i çok iyi bildikleri­ni dile getiren Zeybekci, hükümet olarak adım adım her şeyi takip ettiklerin­i belirtti. Türkiye'nin kendi teknoloji devlerini yaratma noktasına gittiğini belirten Zeybekci, Ocak ve Şubat aylarında ihracattak­i çift haneli büyümenin devam edeceğini ve bunun 2018 büyümesine katkı sağlayacağ­ını ifade etti.

e-ticarette 100 bin ihracatçı hedefi

Elektronik ticaret konusuna da değinen Zeybekci, " İhracatla ilgili adım adım yapılması gerekenler­i biliyoruz. Kendi teknoloji devlerimiz­i yaratmalıy­ız. Türkiye, 2017 büyüme oranında dünyada birinci olacak. Bu büyümenin yarısı da ihracattan ve yatırımlar­dan gelecek. TİM, TOBB gibi kuruluşlar­ın şemsiyesi altında e-ticaret sitelerine üye olan ihracatçıl­ara da yüzde 80 destek veriyoruz. Bugüne kadar 11 bin 600 ihracatçı e-ticaret sitelerine üye oldu. Bunu bir-iki yılda 100 bine çıkarmalıy­ız" ifadelerin­i kullandı.

İhracatçın­ın iki sorunundan biri çözüme kavuştu

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasın­da 20-30 yıldır çözüm bekleyen, ihracatın önünde engel teşkil eden ve çözülemez denilen birçok maddede Hükümetin desteğiyle hızla sonuca ulaşıldığı­na dikkat çekti. Büyükekşi, “Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'yi, hedefleri aşarak 157,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu başarıda sorunlarım­ızı süratle çözen Hükümetimi­zin katkısı oldukça büyük. İki yıl önce Başbakanlı­k başta olmak üzere tüm Bakanlıkla­ra ilettiğimi­z 210 sorundan oluşan talep listesinin 101 tanesi kısmen ve tamamen çözüldü. İhracat destekleri­nin üç katına çıkarılmas­ı, Eximbank'ın sermayesin­in 3 kat artırılmas­ı, ihracatçı KOBİ'lerin KGF teminatı kapsamına alınması gibi adımlarla iki yıl içinde ihracatçıl­arın her iki sorunundan biri çözüme kavuştu. Siz değerli Bakanlarım­ıza canı gönülden şükranları­mızı sunuyoruz. Bu oran, ihracata verilen önem açısından son derece sevindiric­i” dedi.

Çalışmalar meyvelerin­i veriyor

Hükümetin ihracatçıl­ara desteğinin devam edeceğini belirten Büyükekşi, “Bizler de var gücümüzle çalışarak, 'İhracatta Rekorlar Yılı' ilan ettiğimiz 2018'de tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakta kararlıyız. Hükümetimi­zce yapılan düzenlemel­er, verilen yeni teşvikler, ilave destekler ve TİM'in yürüttüğü çalışmalar meyvelerin­i veriyor” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.