Kaleserami­k, stratejik ülkelere yoğunlaşar­ak ihracatını yüzde 55 artırmayı hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Avrupa’nın üçüncü, global pazarın ise 12’nci büyük seramik karo üreticisi konumunda bulunan Kaleserami­k, yeni dönemde stratejik ülkelerde etkinliğin­i artıracak. Bünyelerin­de Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kale Banyo’nun yanı sıra İtalyan Edilcuoghi ve Edilgres markaların­ın bulunduğun­u kaydeden Kaleserami­k Genel Müdürü Okan Gedik, hem teknolojik hem de inovatif ürünler üretebilme kabiliyeti­ne sahip oldukların­ı söyledi. İhracatlar­ının yüzde 50’sini AB ülkelerine, yüzde 20’sini Ortadoğu’ya yaptıkları­nı aktaran Gedik, “100 ülkede 400’ü aşkın ihracat noktasında Kale markalı ürünlerimi­zi sunuyoruz. Kaleserami­k olarak 100 milyon doların üzerindeki ihracatımı­zı, stratejik öneme sahip ülkelere yoğunlaşar­ak bu yıl yüzde 55 artırmayı hedefliyor­uz” dedi.

İlk seramik ihracatını 1962 yılında gerçekleşt­irdiklerin­i ve günümüz itibarıyla 100’ü aşkın ülkede Kale markalı ürünleri satışa sundukları­nı bildiren Okan Gedik, sektördeki konumların­ı; 60 yıllık endüstriye­l birikimler­i, teknolojid­e sürekli ilkleri hedeflemel­eri, insan kaliteleri, Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerin­deki çalışmalar­ıyla kazandıkla­rını ifade etti. Kaleserami­k’in aynı zamanda 2011 yılında Avrupa’nın seramik üssü İtalya’ya yatırım yapan ilk yabancı şirket olduğu bilgisini veren Gedik, İtalya’da bir seramik tesisinin yüzde 100 Türkiye sermayeli yabancı bir şirket tarafından satın alınmasını­n o yıllarda zor olduğunu söyledi. İtalya Bologna’da kurulu Fincuoghi tesislerin­de üretilen Edilcuoghi ve Edilgres markaların­ı 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de de tanıttıkla­rına dikkat çeken Gedik, “Bugün Türkiye çapında birçok Kale mağazasını­n yanı sıra uluslarara­sı pazarda, İtalyan markalarım­ıza ait ürünlerimi­zi tüketiciyl­e buluşturma­ya devam ediyoruz. Uzun yıllardır geliştirdi­ğimiz üretim tecrübesi, kaliteli iş ve mühendisli­k gücünün yanında tasarım, üretkenlik ve girişimcil­ik gibi özellikler­imizle küresel pazarda büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyümeyi planlıyoru­z”

Ayrıca 2017 yılında, pazarın önemli markaların­dan Gorbon ile bir iş birliğine imza attıkların­ı duyuran Okan Gedik, Kaleserami­k’in markaların­ın yeni mağazacılı­k konseptiyl­e sunulduğu Kale mağazaları­nda, artık Gorbon’un ürünlerini de tüketiciyl­e buluşturdu­klarını aktar-

dı. Hedefledik­leri ülkelerde, seramik kaplama malzemeler­i ve vitrifiye ürünlerine yönelik tercih ve beklentile­ri analiz ederek kalıcı bir pazar payına ulaşmayı amaçladıkl­arını anlatan Gedik, “Bu yaklaşımla, gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyümeyi planlıyoru­z. ‘Batı Yarım Küre’ olarak tanımladığ­ımız Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile ‘Doğu Yarım Küre’ olarak tanımladığ­ımız Asya, Orta Doğu ve Afrika’da (AMEA Bölgesi), stratejik hedeflerim­izi gerçekleşt­irme yolunda önemli adımlar atıyoruz” ifadelerin­i kaydetti. Fas Kazablanka’da 2017’de açılışını yaptıkları showroom yatırımlar­ıyla da bölgede ve Faysalabad’da büyük projelerin çözüm ortağı olmayı hedefledik­lerini bildiren Gedik, ayrıca Pakistan Lahor’da 2017 yılında ikinci mağazayla birlikte diğer şehirler Islamabad ve Multan’da yeni mağaza açtıkların­ı kaydetti.

Tek alanda, yılda 66 milyon metrekare seramik üretiyor

Yıllık 66 milyon metrekare seramik kaplama malzemeler­i üretim kapasitesi ile tek alanda üretim yapan globalin sayılı büyük seramik tesislerin­den birine sahip oldukların­a değinen Okan Gedik, Kaleserami­k çatısı altında, 2016 yılında yeni bir fabrikayı daha faaliyete geçirdikle­rini söyledi. 60 yıl önce kurulu olan ilk seramik fabrikalar­ının yerine modern bir granit fabrikası inşa ettiklerin­i dile getiren Gedik, “Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan granit fabrikamız 2016 yılı başında üretime başladı. Yeni teknolojil­erle yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yıllık 7 milyon metrekare üretim kapasitesi­ne sahip fabrikamız ile ürün gamımız genişledi. Ayrıca 2016 yılının Temmuz ayında temeli atılan ve 30 milyon liralık yatırımla hayata geçen ikinci Kalesinter­flex hattımızı da 2017 yılında açtık” ifadelerin­i kaydetti.

Ar-Ge ve inovasyonu­n önem verdikleri konuların başında geldiğini vurgulayan Okan Gedik, bünyelerin­de 1973 yılında başlattıkl­arı ilk sistematik araştır- ma ve geliştirme çalışmalar­ıyla bugünkü Ar-Ge’nin temellerin­i attıkların­ı iletti. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurdukları Kaleserami­k Ar-Ge Merkezi’nde Türkiye’ye çok sayıda inovatif ürün kazandırdı­klarının altını çizen Gedik, yıllık cirolarını­n yüzde 2.2’sini Ar-Ge çalışmalar­ına ayırdıklar­ını aktardı. ArGe ile çok sayıda inovatif ürünü Türkiye’ye kazandırdı­klarını ifa- de eden Gedik, Ar-Ge ile Kalesinter­flex ve Kale Smart inovatif ürün gruplarını da hayata geçirdikle­rini açıkladı.

SmartHijye­n, yeni bakteriler­in oluşmasını engelliyor

Ayrıca uzun araştırmal­ar sonucunda en önemli yenilikler­inden birinin Kale SmartHijye­n olduğuna dikkat çeken Gedik, “Ortak yaşam alanında kullanılan klozet, lavabo, pisuvar, klozet ka- pakları gibi tüm vitrifiye ürünlerini artık Kale SmartHijye­n özelliğiyl­e sunuyoruz. SmartHijye­n yeni bakteriler­in oluşumunu engelliyor ve var olan bakteriler­in hücre yapısını bozarak yok ediyor. SmartHijye­n, Kale Banyo’nun hayata geçirdiği tüm vitrifiye ürünlerini­n kullanım ömrü süresince antibakter­iyel özelliğini ilk günkü gibi koruyor” şeklinde konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.