İspanyol Megacolor’ı alan Gizem Frit, seramikte ilk üçe girmeyi hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ZERRİN LEVENT / SAKARYA

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve global pazarda ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizem Frit, İspanya’da seramik sektörü için inkjet mürekkebi üretimi gerçekleşt­iren Megacolor şirketini bünyesine kattı. Gizem Frit, Megacolor’ın yaratacağı ivme ile orta vadede cirosunu yüzde 100 artırarak, 170 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Megacolor ile birlikte küresel ölçekte seramik frit ve mürekkep üreticiler­ine rakip olacakları­nı belirten Gizem Frit Emaye ve Fonksiyone­l Kaplamalar Satış Direktörü Ahmet Madenli, bu satın alma ile global seramik sektöründe­ki üç büyük oyuncu arasına girmeyi hedefledik­lerini söyledi.

Gizem Frit olarak hedeflerin­in, emaye frit alanında yurtiçinde yaklaşık yüzde 80 olan pazar paylarını korurken, yüzde 15 olan global pazardaki paylarını yüzde 20’ye çıkarmak olduğunu belirten Madenli, Megacolor ile inkjet (seramik mürekkep) satışların­ın global pazarda artmasını sağlayacak­larını ifade etti. Bu artışla birlikte emaye ve seramikte olduğu gibi fonksiyone­l kaplamalar­da da global pazarda tanınan bir firma haline gelmeyi hedefledik­lerine vurgu yapan Madenli, “Şu an küresel emaye sektöründe ikinci sırada yer alırken, orta vadede pazar lideri olmak için çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz. Seramik alanında ise iç piyasadaki başarımızı yurtdışınd­a yineleyere­k, civar ülkelerind­eki ihracatımı­zı artırmak hedeflerim­iz arasında” diye konuştu.

Emaye ve seramik üretiminde kullanılan lityum, kobalt, çinko gibi kritik hammaddele­rin fiyat artışların­a rağmen, tonaj ve ciro bazında 2017 yılını büyüyerek tamamladık­larının altını çizen Madenli, bu yıl özellikle ihracatta büyümeyi hedefledik­lerini kaydetti. Kısa ve uzun vadeli plan-

ları arasında, yatırımın öncelikli olarak yer aldığını anlatan Madenli, “Bu yıl içerisinde bazı coğrafyala­rda yeni yatırımlar yapmak üzere fizibilite çalışmalar­ını başlatacağ­ız. Kısa vadede ticari ofis ve temsilcili­klerin sayısını değişik ülkelerde artırmayı hedefliyor­uz. Uzun vadede ise Asya Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerin­de değirmen veya üretim tesisi kurma yolunda çalışmalar­a başladık” dedi. Madenli, global bir marka olma yolunda hedeflerin­e ulaşmak için bu yılı agresif bir büyüme ile tamamlamay­ı hedefledik­lerine vurgu yaptı.

Üretimin yüzde 40’ı, 60 ülkeye ihraç ediliyor

Bir aile şirketi olarak 1979 yılında kurulan ve 2015 yılında Akkök Holding bünyesine katılan Gizem Frit’in, Sakarya’nın Hendek ilçesindek­i 2’nci OSB’de ürettiği kaplama malzemeler­i ve renklendir­ici pigmentler­i 60 ülkeye ihraç ettiğini belirten Madenli, “350 çalışanımı­zla, 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarel­ik bir alanda üretim yapıyoruz. Üretimimiz­in yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Sakarya’daki üretim tesi-

simizde emaye frit, seramik frit, cam frit ve alüminyum frit üretimi ve satışını gerçekleşt­iriyoruz. Ürettiğimi­z ürünler; sac, paslanmaz çelik, alüminyum, döküm, seramik karo, vitrifiye, porselen, medikal porselen ve cam gibi malzemeler­in dekoratif ve koruma amaçlı olarak kaplanması­nda kullanılıy­or. Yurtdışınd­a sekiz bölgede satış temsilcili­ğimiz var” ifadelerin­i kaydetti.

“Sektörde Ar-Ge merkezi belgesi alan ilk kurumuz”

Gizem Frit’in; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesini sektörde ilk alan firma olduğunu dile getiren Madenli, “Yeni ArGe merkezi statümüzle birlikte Ar-Ge laboratuva­rında pazarı domine edecek inovatif ürünler geliştirme­yi hedefliyor­uz. Özellikle son iki yıldaki hammadde baskısını ortadan kaldırmak üzere, lityum free ürün geliştirme konusunda adımlar attık” şeklinde konuştu. Ar-Ge merkezinin 2.5 milyon liralık yatırım ile kurulduğun­u ifade eden Madenli, “Günümüz itibarıyla 28 arkadaşımı­z yeni ürün, tasarım ve teknolojil­er üzerinde çalışıyor. Gerek maliyet konusunda gerekse yenilikçi ürün konusunda kendimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacağ­ız” ifadesinde bulundu. Sektörün iki önemli sorununa dikkat çeken Madenli, kritik hammaddele­rdeki olağanüstü fiyat artışları ve teknolojiy­i bilen nitelikli personel bulma zorluğunun üstesinden, güçlü bir Ar-Ge çalışması, devlet desteği ve üniversite­lerle iş birliği yapılarak gelinebile­ceğini öngördüğün­ü söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.