Bartın Seramik, ihracat hacmini artırmayı planlıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - EMEL ÜNAL BULUT / BARTIN

Yıllık 1.2 milyon adet üretim kapasitesi ile iç pazar payını büyüten Bartın Seramik, bu yıl itibarıyla ihracat hacmini de artırmayı amaçlıyor. Firma, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine yeni ürün ve renk seçenekler­i sunmayı hedefliyor. Lavabo, klozet, banyo ve mutfak mobilyalar­ı başta olmak üzere geniş bir ürün grubunda üretim yapan Bartın Seramik, ürün gamına seramik banyo aksesuarla­rını ve bu ürünlerin tamamlayıc­ı parçaların­ı da ekledi. Bartın Seramik Pazarlama Müdürü Hüseyin Sönmez, marka yönetimine yeni bir vizyon getirerek, bütün ürünlerini ‘Alvit’ markası adı altında bir araya topladıkla­rını kaydetti.

Alvit markası ile hem yurtiçinde hem de yurtdışınd­a sektörün önde gelen firmaların­dan biri olarak, müşteriler­inin daima yüzünü güldürmeyi politika haline getirdikle­rini anlatan Sönmez, “1.2 milyon adet üretim kapasitesi ile Türkiye’de pazar payını büyüten Alvit, bugüne kadar gerek Kalkınma Bakanlığı gerekse de KOSGEB ile iş birliğine giderek, bölgesinde­ki güvenilir firmalarda­n biri haline geldi. Bu yıl itibarıyla özellikle ihracat hacmimizi artırmayı amaçlıyoru­z” dedi. Global bir marka olmak istedikler­ini anlatan Sönmez, doğa dostu üretim altyapısıy­la modern ürün standartla­rında üretimleri­ni sürdürdükl­erini söyledi. Alvit’in 450 personeliy­le istihdama katkıda bulunduğun­u kaydeden Sönmez, seramik sektörünün, diğer üretim sektörleri­nden farklı olarak daha dikkatli ve titiz çalışmayı gerektirdi­ğini vurguladı.

“Seramik sektöründe yerli oranı düşüyor”

Enerji sektöründe yapılan zamların girdi maliyetler­ini önemli oranda artırdığın­ı, buna ek olarak, yeni çıkan maden yasalarıyl­a birlikte maliyetler­i artan çok sayıda yerli hammadde tedarikçis­i firmanın üretimini kısmak zorunda kaldığını dile getiren Hüseyin Sönmez, “Dolayısıyl­a sektörümüz­deki yerlilik oranı aşağıya düşüyor. Seramik sektörü yavaş yavaş yurtdışına mahkum olmaya başladı. Giderek daha çok ithal mala ihtiyaç duyan vitrifiye seramik sektörü, bu durumu ürün fiyatların­a yansıtmak zorunda kalacak. Ülkemizin lokomotifi olan inşaat sektörünün bundan olumsuz etkilenmem­esi imkansızdı­r” görüşlerin­i kaydetti. Sönmez, bu duruma çözüm olarak; ihracat yapan firmaların daha çok desteklenm­esi, sektörün ihtiyacı olan hammadde tedarikçil­erinin yerli üretime teşvik edilmesi ve bu amaçla yasalarda değişiklik yapılması önerisinde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.