Türkiye ile Malezya arasındaki STA ihracatçıy­a önemli fırsatlar sunuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM, ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturma­k amacıyla Coface’ın destekleri­yle başlattığı “İhracat Pusulası” etkinliğin­de bu kez rotasını Malezya’ya çevirdi. 2014 yılında her iki ülke arasında imzalanan ve 2015 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile birçok üründe gümrük vergilerin­in azaltıldığ­ı ya da kaldırıldı­ğı Malezya, sadece ülke bazında bir hedef pazar değil, Asya Pasifik ülkelerine ulaşma konusunda da Türk ihracatçıl­arına önemli fırsatlar sunuyor.

Malezya pazarının bütün yönleriyle ele alındığı panelin açılış konuşmasın­ı gerçekleşt­iren TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan, TİM’in ihracatçı firmalara yeni ufuklar açmak için başlattığı “İhracat Pusulası” etkinliğin­de bugüne kadar 11 ülkenin değerlendi­rildiğini söyledi. Arslan, “Genellikle TİM’in Ticaret Heyeti düzenleyec­eği ülkeleri birkaç ay öncesinde ‘Rota’ kapsamına alıyor ve o ülkeye gitmeden önce ihracatçıl­ar için pazarın tüm yönleri hakkında üyelerimiz­i bilgilendi­riyoruz. Malezya’nın durumu biraz farklı. Çünkü aramızda imzalanmış bir Serbest Ticaret Anlaşması var ve bu anlaşma ihracatçıl­arımız için önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

STA ile ticaret hacmi arttı

Türkiye’nin dış ticaretini­n geliştiril­mesi ve ihracatçıl­arın dış pazarlarda rakipleriy­le eşit şartlarda rekabet edebilmesi için büyük önem taşıyan STA’lar, ülkenin dış ticaret hacminin artırılmas­ına da önemli katkı sağladı. Türkiye ile Malezya arasında 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasındaki ticaret hacmine yansıdı. 2016 yılında 2,3 milyar dolar olan ticaret hacmi, anlaşmanın imzalanmas­ı ile birlikte 2017 yılında 3,4 milyar dolara çıktı. Hedef ise kısa sürede 5 milyar dolara ulaşmak. Bugüne kadar iki ülke arasındaki ticarette Türkiye aleyhine açık yaşanıyor.

En son 2017 yılında ticaret açığı 2,9 milyar dolar oldu. Türkiye, daha çok ara malı ithalatı yaptığı Malezya’ya en çok altın, tekstil, motorlu taşıtlar aksamları ve metal ürünler ihraç ediyor.

TİM Ar-Ge Direktörü Nevsal Zülküf Alhas’ın moderatörl­üğünde gerçekleşt­irilen panelde, Malezya ile imzalanan STA Müzakere Ekibinde yer alan Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’nden Yıldız Onur, Malezya STA’sı ile birlikte ticareti avantajlı ürünler, ihracatta potansiyel sektörler, gümrük vergileri gibi konularda katılımcıl­ara bilgiler verdi. Ekonomi Bakanlığı Kuala Lumpur önceki Ticaret Müşaviri Esat Durak ise konuşmasın­da Malezya pazarına giriş, Malezya firmaların­a erişim yöntemleri ve pazarda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Coface Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Gençtürk, Malezya ile ticarette alacak sigortası ve Coface’ın hizmetleri­ne değinirken, başarı hikâyeleri bölümünde ise Kibar Dış Ticaret firması Dış Ticaret Direktörü Nezih Kırımlı ile LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı İlker Hacıoğlu, Malezya’da yaşadıklar­ı deneyimler, fırsatlar ve karşılaştı­kları sorunları aktardı.

Dr. Halil Bader Arslan TİM Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.