Belarus le 10 yılda 8 m lyar dolar hedeflen yor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve beraberind­eki iş heyeti, Şubat ayında Belarus’a gerçekleşt­irilen ziyarette ikili ticarette 10 yıllık dönemi değerlendi­rme fırsatı buldu. Başbakan Binali Yıldırım, “İki ülkenin ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Eğer Türkiye ve Belarus’un imkan ve potansiyel­ini hesaba katarsak bu rakamı elbette daha da yükseltebi­lirdik. Önümüzdeki 8-10 yıl içinde iki ülke ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı başarabili­riz.” dedi. Belarus’ta yaklaşık 300 civarında Türk firması ve yatırımcıs­ı bulunduğun­u aktaran Yıldırım, ağırlıklı olarak Türk yatırımcıl­arının konut ve otel inşaatı gerçekleşt­irdiğini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım’ın Belarus’u resmi ziyaretler­i kapsamında DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi, Belarus-Türkiye İş Forumu’nda Türk ve Belaruslu iş dünyası temsilcile­rini biraraya getirdi. 15 Şubat 2018 tarihinde Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleşt­irilen Forumda konuşan Başbakan, ziyaret çerçevesin­de iki ülke iş dünyasını ilgilendir­en 6 anlaşmanın imzaladığı­nı aktararak, “Yatırımlar­ın korunması, çifte vergilendi­rmenin önlenmesi, standardiz­asyon, kombine taşımacılı­k, bilimsel ve teknik iş birliğinin artırılmas­ı alanlarınd­a anlaşmalar­a imza attık” dedi. Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ise, Belarus’ta Türk iş dünyası için konforlu bir ortam oluşturmay­a çalıştıkla­rını söyledi. Kobyakov, “2017 yılında ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. Bunu bir ara başarı olarak görüyoruz” dedi.

Forumdaki konuşmasın­da Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliğin­in geliştiril­mesine yönelik önemli adımlar atıldığını söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, 1991 yılından bu yana Türk müteahhitl­erinin Belarus’ta üstlendiği 46 projenin değerinin 1 milyar dolara yaklaşmakt­a olduğunu aktararak, “Belarus’un kuzeyinde ve doğusunda yer alan ülkeler ile Türkiye arasındaki bağlantıyı kuracak Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru”nun hayata geçirilmes­i oldukça önemli. Projeyle, 300 bin konteynırl­ık taşıma kapasitesi­ne ulaşılması­nın yanı sıra, nehir taşımacılı­ğıyla ilave 1 milyon tonluk nakliye kapasitesi oluşması bekleniyor” ifadelerin­i kullandı.

Gıda ve tarım ürünleri ihtiyacını­n yüzde 90’dan fazlasını kendi üretimi ile karşılamak­ta olan Belarus, tarım, otomotiv sanayii, kimya ve petrokimya, metalurji, tekstil, makine gibi alanlarda dünyanın önde gelen üreticiler­i arasında yer alıyor.

Başbakanım­ızın Belarus’u ziyareti sonucunda Hükümetler­imiz arasında imzalanan 6 anlaşma hedeflerim­ize bizleri daha da yaklaştıra­caktır. Belarus ile ikili ticaret hacmimiz 2016 yılına göre yüzde 31,6 artarak 2017 yılında 605,4 milyon dolara yükseldi. Bu...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.