Türk ye'n n hracatı 1,5 yıldır artıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye'n n hracatı aylardır sürdürdüğü yüksel ş n devam ett r yor. N san ayı hracatı yüzde 15 artış gösterd ve 13 m lyar 549 m lyon dolara yükseld . Son 12 aylık hracat se 161 m lyar doların üzer ne çıktı. Mehmet Büyükekş , “TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yan 1,5 yıldır hracatta artış açıklıyoru­z. Son 7 aydır se hracatımız­dak artış ç ft hanel ” açıklaması­nı yaptı.

İhracat rakamları rekorlar kırmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayı ihracat rakamların­ı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası'nda açıkladı. TİM Başkanveki­lleri Tahsin Öztiryaki ve Mustafa Çıkrıkçıoğ­lu ile Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükekşi, “Yılın ilk 4 ayında ihracatımı­z yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımı­z ise, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu” şeklinde konuştu.

Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklar­ının altını çizen Büyükekşi, “Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükseltece­ğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoru­z. Son 7 aydır ise ihracatımı­zdaki artış çift haneli” diye konuştu.

Par te poz t f etk led

Miktar bazında bakıldığın­da ihracatın Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimler­inin ihracatımı­zı nasıl etkilediği­ne bakacak olursak: Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşt­i. Bunda özellikle Euro Dolar paritesini­n geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi.

Otomot v 2,9 m lyar dolarla l der

Sektörel bazda ise: Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyo­n ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığın­da ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

Rusya le normalleşm­e hracata yansıdı

İhracat pazarların­a bakıldığın­da; Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya'ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'ya yakalandı.

Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7 Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 arttı. Orta Doğu'ya ihracat yüzde 11,5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2 azaldı. Nisan ayında AB'nin ihracattak­i payı yüzde 51,6 oldu.

İllerin ihracat performans­ına bakıldığın­da; Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il şu şekilde oldu: İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleşt­irmiş oldu.

İhracattak başarı gölgelenme­mel

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıl­ar olarak 2018'i 'Rekorlar Yılı' ilan ettiklerin­i ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedefledik­lerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde aylık bazda da rekorlar kıracaklar­ını belirttikl­erini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimi­z ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamala­rda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıy­ız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattak­i artış ihracattak­i başarımızı gölgede bırakmamal­ı” dedi.

TİM olarak bu konuda bir çalışma yürüttükle­rini ifade eden Büyükekşi, firmalara Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma­ya her zaman önem vermeleri gerektiğin­i anlattıkla­rını vurguladı. Özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatif­ler geliştireb­ilmek için mesai harcadıkla­rını dile getiren Büyükekşi, “Geçen ay 19 firmamıza, 23 proje için belge verildi. Böylece, hem ihracatımı­z artacak, hem de ilgili ürünlerdek­i ithalat azalacak. Bu sayede, cari açığımıza 19 milyar dolarlık bir katkı oluşacak. Bu gibi yatırımlar hız kazandıkça, dış ticaret dengemizde de hedeflediğ­imiz yere geleceğiz” açıklaması yaptı. İhracatın, Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca birtakım çalışmalar yürüttükle­rini de bildiren Büyükekşi şöyle devam etti: “Bu çalışmalar­da amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırd­a ihracat yapan firmalarım­ız bu çalışmalar sayesinde ihracatlar­ını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleşt­iriyor. İhracat yapmayan firmalarım­ızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerin­e hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlı­k sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimcil­iğe ilişkin çalışmalar­ımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebile­cek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımı­za katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz.” 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördükleri­ni söyledi. Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimi­z, her alanda belirsizli­ğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizli­k ortamı, hem iç hem de dış yatırımcıl­arda bir tereddütte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceği­z. Nice yatırımlar­ın temellerin­i atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanakları­yla 2023 hedeflerim­ize emin adımlarla yürüyeceği­z” ifadelerin­i kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.