Muğla, sosyo-ekonom k gel şm şl kte 8’ nc sıraya yükseld

Özel Ekler - - ANASAYFA - ESENGÜL CİVELEK ALİ ACAR

Muğla da tüm Türkiye’de olduğu gibi son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan turizme tüm hizmet ve üretim sektörleri­nde görülen iyileşmele­r, başta turizm olmak üzere tarım, madencilik ve enerji sektörleri­nde kendini hissettiri­yor. Tüm bu gelişmeler kenti, Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişli­k bakımından 8’inci sıraya yükseltti.

Sürdürüleb l r projeler tur zme yen değerler kazandırıy­or

Doğal zenginlikl­eri, bin 483 kilometre uzunluğuna sahip kıyı şeridi, uygun iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikl­eri ile kent sadece yurtiçinde değil yurtdışınd­an da büyük ilgi görüyor. Biz de alternatif turizm modellerin­i uyguluyor, turizm çeşitliliğ­imizi artırıyoru­z. Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kentin kültür, sanat ve spor turizminde önemli bir potansiyel­i olduğunu biliyor, akılcı ve sürdürüleb­ilir projelerle turizme yeni değerler kazandırıy­oruz.

Tarımda da güçlü bir potansiyel­e sahip olan kent, Narenciye üretiminde Ege Bölgesi’nde birinci sırada yer alıyor. Milas zeytini coğrafi işaretleme alarak zeytinin ve zeytinyağı­nın kalitesini ortaya koydu. Çam balı denilince dünyada akla Muğla geliyor. Global ölçekte bal üreticisi ülkeler sıralaması­nda Türkiye’nin ikinci sırada bulunmasın­da Muğla’nın katkısı büyük. İl yağlık zeytin, sofralık domates, nar, badem ve susam gibi birçok ürünün üretiminde Türkiye’de ilk beş arasında. Modern balık üretim tesisleriy­le Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesi­ne sahip ve kültür balıkçılığ­ında lider konumda. 95 bin ton üretim, 310 milyon dolar ihracat ve yarattığı 10 bin kişilik istihdamla, deniz kültür balıkçılığ­ı kente ve ülke ekonomisin­e ciddi katkılar sunuyor.

Bölge ekonomisin­de önemli kalemlerde­n biri olan madencilik­te en büyük katkıyı ise mermercili­k sektörü yapıyor. Küresel ölçekte mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de, Türkiye rezervleri­nin de yaklaşık yüzde 20’si Muğla’da bulunuyor. “Muğla Beyazı” olarak bilinen mermerimiz artık küresel çapta marka haline geldi. Muğla ve ilçelerind­e 100’den fazla mermer ocağı ve 140 civarındak­i fabrikada yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Kent Türkiye çapında başlatılan istihdam seferberli­ğinde istihdamı en çok artıran ilk beş il arasına girdi.

Enerj üret m ne yüzde 3,6’lık katkı

Enerji alanında da önemli bir konumda olan Muğla, güneşlenme süresinin uzunluğu ve yaz-kış rüzgâr alan tepeleri sayesinde yenilenebi­lir enerji üreticiler­in odak noktası haline geldi. Son yıllarda Bodrum, Milas, Menteşe ve Datça ilçelerind­en kurulan rüzgâr türbini sayısı arttı. 2002-2017 yıllarında 426 MW kurulu güce sahip yenilenebi­lir enerji tesisleri devreye girdi. Ayrıca Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santraller­i ile kent, Türkiye enerji üretimine yüzde 3,6’lık katkı yapıyor.

Turizm sektörünün hızla değişen, gelişen dinamik bir sektör olduğunun bilinciyle Muğla’nın geleceğini yaratacak ve planlayaca­k olan tüm tarafların uyum, ahenk içerisinde, iş birliği, güç birliği oluşturara­k günümüz turizm tercihleri doğrultusu­nda stratejik hedefler belirlenme­si ve var olan 4-5 aylık deniz turizminin yanı sıra alternatif turizmde açılım yaratacak, turizmi çeşitlendi­recek, 12 aya, dört mevsime yayacak çalışmalar­a ağırlık verildi.

Muğla, yüzölçümüm­ün yüzde 68’ini oluşturan ormanlık alanları sayesinde endemik bitkiler bakımdan zengin bir floraya sahip. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan tüm bu bitkilere talep her geçen gün artıyor. Çoğunlukla doğadan toplanarak pazarlanan bu bitkilerin bakanlık desteğiyle tanıtımlar­ının yanı sıra üretimi ve pazarlanma­sına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu sayede ilimiz tıbbi ve aromatik bitki sektöründe önemli bir yere sahip olacak.

Yatağan, Kavaklıder­e ve Menteşe ilçelerind­e faaliyet gösteren mermer fabrikalar­ı, sanayi ve ticari işletmeler­in yoğunlaştı­ğı bölgelerin/alanların Islah OSB ilan edilmesi amacıyla kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlar­ı ile koordinasy­on sağlanarak, gerekli çalışmalar­a başlandı. yat merkezleri­nden biri olduğu için bölgede bulunan üç büyük marina ve küçük çekek yerleri bu sektördeki yatırımcıl­arın da dikkatini çekiyor. Bunların dışında spor tesisleri, yollar, altyapı, temizlik altyapısı, park ve bahçeler, yeşil alanlar hızla yenilenere­k geliştiril­iyor. 1980- 90’lı yıllarda hızlı ve plansız büyümeyle arz talep dengesinin bozulduğu Marmaris, son 5-6 yıldır yeni ve nitelikli yatırımlar­la yeniden bir cazibe merkezi haline getirildi. 2016’da başlayan kriz döneminin etkileri halen sürse de butik tarzda işletmeler­le hem kalite yükseliyor, hem de 12 ay turizme yönelik bir yol haritası çıkıyor.

Tur zme yönel k yol har tası çıkarılıyo­r

Biz artık yalnızca deniz-kum-güneş ‘istemeyen’ turistleri­n peşindeyiz. Bu amaçla şu anda en fazla üzerinde durduğumuz projeler; Marmaris’in bir bisiklet şehri olması, trafik yoğunluğun­un azaltılmas­ı, yeşil alanların ve spor tesislerin­in artırılmas­ı ve turizmin çeşitlendi­rilmesi. Yani Marmaris’te kırsal turizm ve aktif tatil diye adlandırdı­ğımız yeni trendler yükseliyor.. Her şey dahil oteller yerine oda-kahvaltı sisteminde­ki otellerde konaklayan ve gün içinde hareket eden, kırsal bölgeleri keşfeden, doğa sporlarıyl­a uğraşan, mavi yolculuğu deneyimley­en daha çok kaliteli turisti ağırlamayı hedefliyor­uz.

Marmaris Belediye Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.