Afr ka’nın hak k dostu, kader ortağı olmak st yoruz

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Başkan Recep Tayy p Erdoğan tarafından Güney Afr ka Cumhur yet ’ne gerçekleşt r len z yarete TİM Başkanı İsma l Gülle ve ş dünyasının öneml “Türk ye olarak Afr ka’nın hak k dostu, kader ortağı olmak st yoruz. Hedef m z b rl kte kazanmak, b rl kte başarmaktı­r” ded .

s mler katıldı. Erdoğan,

Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika Cumhuriyet­i’nde yapılan 10’uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında Güney Afrika Cumhuriyet­i’ne yaptığı ziyarete TİM Başkanı İsmail Gülle ve iş dünyasının önemli temsilcile­ri katıldı. Cumhurbaşk­anı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyet­i Cumhurbaşk­anı Cyril Ramaphosa, Togo Devlet Başkanı Gnassingbe ve Angola Cumhurbaşk­anı Lourenço ile bir araya geldi. Görüşmeler, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre’da liderlerin baş başa görüşmeler­i için ayrılan bölümde gerçekleşt­i.

Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika ve ardından gerçekleşt­irdiği Zambiya temasları iş dünyasını da heyecanlan­dırdı. Özellikle son 10 yılda Afrika ülkelerine ‘Kazan Kazan’ politikası ile yaklaşan Türkiye, altyapı yatırımlar­ından ihracata, tarımsal üretimden şirket işbirlikle­rine kadar yüzlerce alanda Kara Kıta ile yoğun bir iş birliği sürdürüyor.

Türkiye Cumhurbaşk­anı olarak zirveye iştirakini­n Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, “Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğin­in geliştiril­mesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ülkeleriyl­e özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarınd­a beraber çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

BRICS ülkeler yle

ortak hareket edebiliriz

BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye’deki kurumlar arasında iş birlikleri tesis edebilecek­lerini düşündüğün­ü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hazine ve Maliye Bakanlığım­ız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmeler­inin kısa zamanda sonuçlanma­sını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslarara­sı kredi derecelend­irme kuruluşu oluşturulm­ası amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalar­da da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyl­e mevcut işbirliğim­izi ileriye taşımak istiyoruz.” Türkiye’nin oturuma İİT Dönem Başkanı sıfatıyla davet edildiğini anımsatan Erdoğan, “Bugün burada yalnızca Türkiye’yi değil İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyoru­m. Teşkilat ile BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletilm­esine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için güney-güney işbirliği süreçlerin­den bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika’nın kalkınma çabalarını­n desteklenm­esine matuf iş birliği imkanların­ın değerlendi­rmesinde de fayda görüyorum” diye konuştu. Cumhurbaşk­anı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyet­i’nin önde gelen iş adamlarıyl­a buluşmasın­da yaptığı konuşmada, “Afrika’nın ihtiyacı, yeni mürebbiyel­er, kıtanın kaynakları­nı farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge hevesliler­i değildir. Afrikalı kardeşleri­mizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerin­e, kültürleri­ne, gelenekler­ine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika’nın hakiki dostu, kader ortağı olmak istiyoruz. Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmaktı­r” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.