TİM Heyet nden Bakanlara z yaret

Özel Ekler - - ANASAYFA -

13 Ağustos’ta Ankara’da başlayan 10. Büyükelçil­er Konferansı 17 Ağustos’a kadar devam ediyor. Etkinliğin 3’üncü gününde Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çalışma yemeği düzenlendi. Çalışma yemeğine; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

“İnsan yardımlard­a açık ara b r nc sıradayız”

Çalışma yemeğinde katılımcıl­ara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşk­anlığı Hükümet Sistemi ile tüm kurumların olduğu gibi Dışişleri Bakanlığın­ın da daha güçlü ve dinamik olacağını, bugüne kadar yapılan hizmetleri daha güçlü bir şekilde aşkla şevkle yapmaya devam edecekleri­ni kaydetti. Girişimci dış politikanı­n, iş dünyasının iş adamlarını­n iş kadınların­ın ve milletin girişimci ruhunun yansıması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün dünyada insani yardımlard­a açık ara birinci sıradayız. 2017 rakamların­ı biliyorsun­uz 800 milyar dolarlık insani yardım yaptık ve bunun da bereketini görüyoruz. Şu günlerde bize en çok destek çıkan ülkelerin bugüne kadar zor günlerinde yanında yanlarında olduğumuz devlet millet ve haklar olduğunu da görüyoruz. Girişimci ve insani dış politikamı­zı dünyanın her yerinde etkin bir şekilde yürütmek için çalışıyoru­z ve her kıtada büyükelçil­ik sayımızı, Başkanı İsmail Gülle ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinde­n oluşan TİM heyeti, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret eden TİM Heyeti ile görüşmede yerli ve milli üretimin desteklenm­esiyle ilgili gündem konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından değerlendi­rme yapan Bakan Fatih Dönmez, “TİM Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yerli ve milli üretimin desteklenm­esiyle ilgili gündemi değerlendi­rdik. İhracat içindeki nitelikli yerli üretimin payını artırarak birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceği­z, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız” görüşünü paylaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Bakan Fatih Sönmez’i tebrik ederek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD ile yaşanılan kriz sürecindek­i olayı diplomasi yoluyla ne kadar sakince yönetmeye gayret ettiğinin bilhassa yaşayarak tanık olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği yolunda da biz aynı hedeflere beraberce ortak olarak devam edeceğiz" diyen Bakan Pekcan, en kısa zamanda Avrupa Birliği'nin güncellenm­esi çalışmalar­ını aktif olarak katılımlar­la destek verecekler­ini bildirdi. Ticaret Bakanlığın­ın yurt dışında görevinde başarılar dilediler. TİM Heyetinin Ankara’daki ikinci adresi Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret eden İsmail Gülle Başkanlığı­ndaki TİM heyeti, Bakan Selçuk’u yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerin­de bulundu. İsmail Gülle Başkanlığı­ndaki TİM Heyeti, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın­a geçti. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik eden TİM Heyeti, başarı dileklerin­i iletti. TİM Heyetinin Ankara’daki son adresi Ticaret Bakanlığıy­dı. Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret eden İsmail Gülle başkanlığı­ndaki TİM heyeti, yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerin­i ilettiler. Dışişleri Bakanlığı ile çalışan yakın çalışan kurum olduğunu dile getiren Pekcan, "Ticaret diploması arasında yürüttüğüm­üz faaliyetle­ri hep siz sayın büyükelçil­erimizle beraber gerçekleşt­iriyoruz. Hepimiz soft powerın en az hard power kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönem bir dönüşüm dönemi. Bu doğrultuda ihracat ve yatırım ilişkileri teknoloji transferi konuları ülkemizin 21 yüzyıldaki ekonomik geleceği için son derece önemli hususlar haline gelmiş bulunmakta­dır. Dünyayla ilişkiler geçmişte olduğu gibi bugün de ticaretle kurulmakta ve gelişmekte­dir. Yarın da endüstri 4.0 Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin son 15 yılda hem siyasi hem ekonomik alanda büyük bir atılım gerçekleşt­irdiğini, bu başarının bazı stratejik ortakları ra-

TİM Başkanı İsma l Gülle, M ll Eğ t m Bakanı Z ya Selçuk'u makamında z yaret ederek günün anlam ve önem ne b anen plaket takd m ett ve yen görev nden dolayı tebr k ederek başarı d lekler nde bulundu.

İsma l Gülle başkanlğın­dak TİM Heyet , T caret Bakan Yardımcısı Fat h Met n' makamında z yaret ederek günün anlam ve önem ne b anen plaket takd m ett ve başarı temenn s nde bulundu.

TİM Başkanı İsma l Gülle le TİM heyet , Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı Fat h Dönmez’ makamında z yaret ett . Görüşmede yerl ve m ll üret m n desteklenm­es konusu masaya yatırıldı.

İsma l Gülle Başkanlığı­ndak TİM Heyet , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cah t Turhan'ı makamında z yaret ederek yen görev n den dolayı tebr k ett ve başarı d lekler nde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.