Türk takımı Avrupa’da b r nc l k kazandı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Shell Eco-marathon Avrupa’ya Türk ye 13 yıldır katılıyor. Temmuz 2018’de Londra’da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasın­da Türk öğrenc ler n gel şt rd kler tasarımlar gerek ver ml l k gerekse tekn k açıdan “en y ler” arasında yer aldı. Uludağ Ün vers tes adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrenc ler n n tasarlayıp ürett ğ “Barbaros” s ml araç, “şeh r konseptl h drojen enerj s le çalışan araç” kategor s nde Avrupa b r nc l ğ elde ett .

UMAKİT Takımı Kaptanı Alperen Kaya, Shell Eco- marathon yarışmasın­ın, öğrenc lere tasarım ve novasyon alanında gel ş m sağlamalar­ı açısından öneml katkı sağladığın­ı bel rtt : “Dünyanın sayılı ün vers teler n n katıldığı Shell Eco-marathon yarışmasın­da, ülkem ze ve ün vers tem ze şamp yonluk yaşattığım­ız ç n çok mutluyuz. Her b r ek p üyes arkadaşımı­n özver l çalışmalar­ının ve fedakârlığ­ının karşılığın­ı yarışta b r nc gelerek aldık. Ün vers tem z, Shell, TİM, OİB ve sponsorlar­ımız en büyük destekç ler m z oldu.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.