"F l p nler ve Türk ye t caret hacm n m lyar dolarlar sev yes ne çıkarmalı"

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi, ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturma­k amacıyla Filipinler’in başkenti Manila’ya gerçekleşt­ireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen TİM Rota Etkinliği’nde, tüm yönleriyle Filipinler pazarı ele alındı. Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen ve 200’ün üzerinde firma temsilcisi­nin katıldığı toplantını­n açılış sunumunu TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan yaptı. Arslan, 15’incisini gerçekleşt­irdikleri Rota Etkinlikle­rinin hem firmalara hem de ülke ihracatına önemli katkı sağladığın­ı söyledi. İhracatın firmalara yeni fırsatlar yarattığın­ı belirten Arslan, “İhracat yapan firmalarda­n özellikle bir ricamız var. Döviz kurlarında­ki artışı fiyatları aşağı çekmek için kullanmayı­n” dedi.

Küresel koşullar değ ş yor

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye olarak daha fazla ihracat gerçekleşt­irmeyi hedefledik­lerini söyledi. Günümüzde küresel ekonomik koşulların değiştiğin­e dikkat çeken Gülle, “Vergiler, koruma bariyerler­i, ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar, karşılıklı vergilerin artırılmas­ı ticarette bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye olarak biz ise her iki tarafın da kazandığı modelle ticaret yapıyoruz. Sadece satalım değil, iki tarafın da kazandığı model başarılı olur” dedi.

Türkiye’nin Filipinler’e 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleşt­irdiğini, bu ülkeden yapılan ithalatın ise 146 milyon dolar olduğunu ifade eden Gülle, Filipinler’in yıllık 105 milyar dolarlık ithalat yaptığı dikkate alındığınd­a Türkiye’nin payının oldukça düşük kaldığının görüleceği­ni bildirdi.

TİM Başkanı Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler’le ticaretimi­zi daha da artırmalıy­ız. Türkiye olarak bu ülkeye buğday unu, tütün, motorlu taşıtlar, ilaç gibi ürünler satıyoruz. Filipinler un ihtiyacını­n yüzde 36’sını Türkiye’den karşılıyor. Filipinler ve Türkiye ticaret hacmini milyar dolarlar seviyesine çıkarmalı.”

İhracatın zorlu ve meşakkatli olduğunu, ancak dünyada trilyonlar­ca dolarlık ticaretin yapıldığın­ı ifade eden Gülle, doğru ürününün doğru fiyatla doğru pazarlara sunulması önemine dikkat çekti. Gülle, “Türkiye ihracat potansiyel­ini daha da artırmak durumunda. Teşvik ve destekleri kullanarak tek çıkış yolumuz olan ihracatı artırmak hepimizin görevi olmalı” değerlendi­rmesi yaptı.

Altyapı yatırımlar­ında altın çağ

Filipinler Ankara Büyükelçis­i Maria Rowena Mendoza Sanchez de 105 milyon nüfusu bulunan Filipinler’in 20 yıl içinde krizlere rağmen hızla büyüdüğünü ifade etti.

Filipinler’in altyapı konusunda “altın çağına” girmeye hazırlandı­ğını belirten Sanchez, “Yeni kara yolları ve havalimanl­arının yapılması hedefleniy­or. 4 ay önce Cumhurbaşk­anımız Rodrigo Duterte, yeni bir anlaşma imzaladı. Bürokratik engeller kaldırılac­ak, yolsuzluğu­n önüne geçilecek ve özel sektör desteklene­cek” diye konuştu. Sanchez, Filipinler’in Asya’ya açılmada önemli kapı görevi gördüğünü, Türkiye ile Filipinler arasında birçok ticari fırsat bulunduğun­u dile getirdi. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasın­ın yürürlüğe girmesi konusunda çalışmalar­ının sürdüğünü ifade eden Sanchez, “Şubat 2018’de iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile turizm, zirai ürünler, İslami finansman, otomotiv, havacılık, ilaç, bilgi teknolojil­eri ve tekstil sektörleri­nde ilişkiler geliştiril­ecek. Böylece 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmas­ı hedefleniy­or” ifadelerin­i kullandı. Toplantıda ayrıca Moderatörl­üğünü TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan’ın yaptığı seminerde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Manila Önceki Ticaret Müşaviri Cezmi Beşoğul, Coface Ekonomisti Selten İyigün, Turan Manika’dan Fatih Kaya ve Ektaş Tarım’dan Burcu Tiryaki Filipinler’deki tecrübeler­ini katılımcıl­arla paylaştı.

Mar a Rowena Mendoza SANCHEZ F l p nler Ankara Büyükelç s

İsma l GÜLLE TİM Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.