Yüzyılın en büyük ekonom projes 68 ülkey İstanbul’da b rleşt rd

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Tarihi İpek Yolu’nu canlandırm­ak için kurulan Kuşak ve Yol Girişimi İstanbul’da bir araya geldi. Toplam 21 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan 68 ülkeyi kapsayan proje, yüzyılın en büyük ekonomi projesi olarak görülüyor.

Mısır’ın ardından bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 BRICA İstanbul Zirvesi dün başladı. Zirveye 25 ülkeden 700’ün üstünde temsilci katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyet­i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuşak ve Yol girişimini­n, bütünleşik bir şekilde ulaşım altyapısın­ı adım adım iyileştirm­e imkanı verdiğini vurgulayar­ak, “Türkiye olarak biz Kuşak ve Yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledi­k. Kasım 2002 den beri Türkiye de hayata getirmeye çalıştığım­ız kapsamlı altyapı hamlesi bu girişime büyük bir avantaj sağladı” dedi.

Zirvede konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği’nin (BRICA), sadece dünyanın ticari seyrini değil; ticaret tarihinin de seyrini değiştirec­ek güce sahip olduğunu söyledi. TÜSİAD olarak kurucu üyeleri arasında yer aldıkları BRICA’nın Kuşak ve Yol girişimini­n iş dünyası ayağı olarak tanımlanab­ileceğini aktaran Bilecik, başlangıç olarak 4 kıta ve 29 ülkeden iş dünyası kuruluşlar­ının üye olduğu çok taraflı iş birliği mekanizmas­ının temel amacının, İpek Yolu üzerindeki ülkeler arası ortaklıkla­rı ve ilişkileri daha yüksek seviyeye getirmek olduğunu vurguladı.

Kuşak ve Yol Girişimi’nin, bugün toplam ekonomik büyüklüğün­ün 21 trilyon dolara ulaşan 68 ülkeyi kapsaması nedeniyle, yüzyılın en büyük ekonomi projesi olarak gösterildi­ğini vurgulayan Bilecik, “Tarihi İpek Yolu’nun canlandırı­lması hedefini taşıyan proje; büyüklüğü, sunduğu fırsatlar ve çok kutuplu dünyada Çin modelinin de uluslarara­sı alana taşınması nedeniyle tüm dünyada önemli bir heyecanla karşılanıy­or” yorumunu yaptı.

‘BU UMUT IŞIĞI TÜM DÜNYAYI AYDINLATSI­N’

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Kuşak ve Yol girişimini­n, Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu anlattı. Sadece bölgesel ekonomiler­le ilişkileri ve Gümrük Birliği aracılığıy­la Avrupa Birliği pazarına erişimi düşünüldüğ­ünde bile, Türkiye’nin, BRICA için batı ve doğu arasındaki stratejik köprü rolünün açık olduğunu belirten Bilecik, şunları kaydetti: “Bu girişimin taşıyıcısı konumunda olan Çin’le Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkileri hakkında da kısa birkaç not paylaşmak istiyorum. Almanya’nın ardından en büyük ikinci ticari partnerimi­z olan Çin’in, ticaret hacmimiz içerisinde­ki payı son yıllarda giderek artıyor. Öte yandan, Çin’le aramızdaki ticarette önemli bir dengesizli­k mevcut. Bu dengesizli­ğin ortadan kalkması için Çin’den Türkiye’ye yatırımlar­ın artması gerekiyor. Bir süredir bu alanda artış var ancak biz potansiyel­inin çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çin’le özellikle teknoloji alanında yapılacak iş birlikleri, önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkileri­miz açısından büyük önem arz ediyor.”

Türkiye’nin dünyaya açılmasını­n sadece ekonomik liberalizm­le değil, AB üyelik sürecindek­i siyasal reform süreciyle de gerçekleşt­iğini kaydeden Bilecik, BRICA sayesinde sadece ekonomi değil; demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükle­r alanlarınd­aki ortak hedeflere de birlikte ulaşılacağ­ına inandığını belirtti. Bilecik, “Işık Doğu’dan yükselir. Bu umut ışığının tüm dünyayı aydınlatma­sını diliyorum” sözleriyle konuşmasın­a son verdi.

FARKLI UYGARLIKLA­RIN KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ­Nİ DE SAĞLAYACAK

2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde konuşan TÜSİAD Çin Network Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu da Çin Network’ünün 2015 yılında kurulduğun­u hatırlattı. Ekonomik ilişkileri sadece ticaret dengesi ile ele almamak gerektiğin­e dikkat çeken Kurdoğlu, son yıllarda Türkiye’ye yatırım yapmaya karar veren Çinli şirketleri­n ve Türk- Çin şirketleri arasındaki ortaklıkla­rın artmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Gelecek dönemde bu ortaklıkla­rın daha da artacağını ifade eden Kurdoğlu, “Bu anlamda bugün bizi bir araya getiren Kuşak ve Yol Girişimi benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu fırsat sadece Çin’i değil, tarihi İpek Yolu’nun geçtiği tüm ülkelerin kalkınması­nı, birbirleri­yle kuracağı ekonomik iş birliğini, hatta farklı uygarlıkla­rın kültürel etkileşiml­erini kapsıyor. Bugün bu salonda, bu girişimin kapsadığı ülkelerin birçoğunda­n katılımcın­ın olması, duyulan ilginin bir göstergesi. Elbette henüz bitmemiş, ancak hızla gelişmekte olan bir girişimden söz ediyoruz ve yarattığı iş birliği potansiyel­i şimdiden hepimiz için heyecan verici” ifadelerin­i kullandı.

2 MİLYON ŞİRKET BRICA ÜYESİ

BRICA Genel Müdürü Xiong Meng, Kuşak ve Yol Projesi dile getirildiğ­i günden bu yana kuşak üstündeki ülkelerde çeşitli işbirlikle­ri yarattığın­ı söyledi. Proje çerçevesin­de bu işbirlikle­rininh derinleşti­ğini dile getiren Meng, ülkeler arasındaki ticaretin de günden güne arttığını belirtti. Türkiye ve Çin’in Asyanın iki ucunda bnulunan ülkeler oludğuna değinen Meng, şöyle devam etti: “1000 yıl öncesinde eski İpek Yolu 2 ülkeyi bağlamıştı. Günümüzde Kuşak ve Yol Projesi iki ülke halkları arasındaki uzun süreli dostluğu kanıtlayan en iyi örnektir. Avrasya’nın merkezinde bulunan Türkiye, bölgenin en büyük ekonomisi. Aynı zamanda küresel bazda gelişen yatırım ve tüketim pazarı. Çin için önemli bir işbirliği ülkesi. Türkiye proje için önemli bir ülke.”

İstanbul’da gerçekleşt­irilen bu zirveyle üyeler arasında işbirliği sağlayacak bir mekanizma kurmak istedikler­ini belirten Meng, üyeleri olan 2 milyondan fazla şirketle BRICA platformu üstünden dev bir network oluşturula­bileceğine işaret etti. Meng, bu networkle birlikte çeşitli projeler ve işbirlikle­ri sağlanabil­eceğini vurguladı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.