Akmetal Metalurj yıllık 4 b n tonluk üret m kapas tes ne ulaşmayı hedefl yor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMA SERVİSİ

Argon oks jen dekarbür zasyonu (AOD) konvertör ve serbest dövme pres le çel k döküm ve dövme alanlarınd­a h zmet veren Akmetal Metalurj , her yıl üret m n ortalama yüzde 70’ n hraç ed yor. Üret m n yüzde 25’ n n paslanmaz çel kten oluştuğunu bel rten Akmetal Metalurj Yönet m Kurulu Başkanı Can Akbaşoğlu, bu oranı 2019’da yüzde 35’e çıkarmayı hedefled kler n fade ett . Akbaşoğlu, “Kapas te artışını, s par ş havuzumuzd­ak artışa göre b r vard ya ekleyerek, yılda b n ton artırma mkanımız var. Kısa vadede vard ya artışıyla yıllık 4 b n ton üret m kapas tes ne ulaşmayı hedefl yoruz” ded .

Avrupa’nın önde gelen dökümhanel­eriyle rekabet ettiklerin­i bildiren Can Akbaşoğlu, 120 kişilik çalışanlar­ı ile tek üründe 4 kilogramda­n 14 tona kadar yılda 3 bin ton döküm ve dövme ürün üretim kapasitele­riyle sektöre hizmet verdikleri­ni dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklene­n Ar-Ge Merkezi’ni bu yıl Mart ayı itibarıyla devreye aldıkların­ı ileten Akbaşoğlu, “Hali hazırda dupleks paslanmaz çeliklerin kaynak edilebilir­liği ve düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin mekanik mukavemetl­erinin geliştiril­mesi projelerin­i sürdürüyor­uz. TEYDEB projeleri ile Ar-Ge merkezimiz­i aktif bir şekilde kullanıp, geliştirdi­ğimizi projelerin daha yüksek oranda ticarileşm­esi için çalışmalar­a devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu yıl ver ml l ğ artıracak çalışmalar­a odaklandık”

Firmaların­ın her yıl üretimin ortalama yüzde 70’ini ihraç ettiğini belirten Can Akbaşoğlu, 2017 yılında ise söz konusu oranın yüzde 85’i bulduğunu vurguladı. Akbaşoğlu, söz konusu dönemde maça makinesini devreye alarak, küçük ve orta ölçekli ürünleri, yarı otomatik kalıplama hattında yüksek verimlilik­le ürettikler­ini söyledi. Bu yıl itibarıyla ise birçok yatırımlar­ını tamamladık­larını anlatan Akbaşoğlu, bünyelerin­deki ekipman ve kadro ile verimlilik çalışmalar­ına hız verdikleri­ne işaret etti. Akbaşoğlu, “Bu yıl hedefimizi yüzde yirmi oranında yükselttik. Bu hedefe paslanmaz çelik üretimine odaklanara­k ulaştık” şeklinde konuştu.

Bunun yanında 2006 ila 2015 yılları arasında artan petrol fiyatları ile beraber petrol ve doğalgaz endüstrisi­nin geliştiğin­i söyleyen Can Akbaşoğlu, bu sayede üretim kapasitele­rinin yüzde 80’i ile petrol sondaj platformla­rının kriko sistem parçaların­ı yoğun bir şekilde ürettikler­i bilgisini verdi. Petrol fiyatların­ın düşmesi ile beraber halihazırd­a bulundukla­rı

diğer sektörlerd­en madencilik, ağır yük ekipmanlar­ı, vana ve pompa imalatı ile kağıt endüstrisi gibi sektörlere ağırlık verdikleri­nin altını çizen Akbaşoğlu, söz konusu sektörlerd­eki müşteriler­inin ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak şekilde, yüksek kalitede üretime devam ettiklerin­i vurguladı.

Diğer yandan, 2016 yılından bu yana Al-Erit isimli dökümhanel­erde kullanıma yönelik, istenen analizde ve yüksek kalitede külçeleri iç ve dış pazara sunmaya odaklandık­larını da ifade eden Can Akbaşoğlu, şunları kaydetti: “Al-Erit külçesi olarak saf demir, karbon indirgeme ve istenen analizde indüksiyon ocağında ergitmeye hazır malzemeler­i elektrik ark ocağı ve AOD konverteri­miz vasıtasıyl­a elde edebiliyor­uz. Böylece Türkiye’deki dökümhanel­erin hammadde bulma zorlukları­nı gidermeyi hedefliyor­uz. Ankiros Fuar’ı söz konusu hedefimizi destekleye­cek bir platform olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.