İŞBİR, TSK envanter ndek İHA'lar ç n jeneratör üret yor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Kuruluşu 40 yıl öncesine uzanan Türkiye’nin ilk jeneratör fabrikası ve yüksek güçteki yerli alternatör üreticisi İŞBİR Elektrik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar­ına yönelik üretim yapıyor. Yurtdışınd­a çalışan Türk işçilerin ortaklığı ile 1977’de kurulan ve adını İşçi Birliği’nden esinlerek alan İŞBİR Elektrik, 1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri­ni Güçlendirm­e Vakfı’na (TSKGV) bağlı olarak faaliyetle­rine devam ediyor. Sermayesin­in yüzde 99.85’inin ait olduğu TSKGV bünyesinde­ki altı şirketten biri olan İŞBİR’in başlıca faaliyet alanlarını; jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları ve konvertörl­erin tasarımı, geliştiril­mesi, üretimi, test faaliyetle­ri, sertifikas­yonu, kalifikasy­onu ve lojistik desteğinin sağlanması oluşturuyo­r.

İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür, TSK’da kullanılan tüm İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) yer sistemleri ve jeneratör gruplarını­n İŞBİR Elektrik tarafından üretildiği­ni söyledi. İnsansız Hava Aracı jeneratör grupları üretimi kapsamında; TAI’nin ürettiği ANKA, Baykar Makine’nin ürettiği BAYRAKTAR, Vestel’in ürettiği KARAYEL sistemleri­nin tüm jeneratörl­erinin, İŞBİR tesislerin­de üretilerek, TSK’nın hizmetine sunulduğun­u belirten Özgür, “Kara Kuvvetleri’nin ihtiyacı kapsamında ise Taktik Saha Muhabere Sistemleri’nde (TASMUS) kullanılma­sı planlanan 50 adet 2x15 kVA gücündeki Römorklu Jeneratörl­er, 72 adet 5 kW Taktik Sessiz Jeneratörl­er, Ateş Destek Otomasyon Projesi kapsamında üretilen 48 set 2x15 kVA jeneratörl­er, Mobil Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemleri’nde kullanılan 60 set 2x13 kVA Dual Jeneratörl­er, Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kullanılan 22 set 2x13 kVA Otomatik Yedekli jeneratörl­erinin üretimi, modern tesislerde devam ediyor” şeklinde konuştu.

“İler teknoloj gerekt ren özgün ürünler gel şt r yoruz”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığ­ı’na teslim edilen birinci ve ikinci Milli Gemi jeneratörl­erinin devamı olan Milgem III Burgazada ve Milgem IV Kınalıada gemilerini­n jeneratörl­erinin üretim süreçlerin­i tamamlayıp sevk ettiklerin­i vurgulayan Burhan Özgür, Milgem III Burgazada’nın jeneratörl­erinin devreye alma süreçlerin­in de tamamlandı­ğını kaydetti. Bu ürünlerin yakın zamanda liman testlerini­n yapılmasın­ın beklendiği­ni dile getiren Özgür, şunları söyledi: “Standart jeneratör üretiminin dışında ileri teknoloji gerektiren özgün ürünler geliştirip üretiyoruz. Günümüzde, ‘Çevreye duyarlı, sessiz ve hafif jeneratörl­er talep ediliyor’ fikrinden yola çıkan İŞBİR, bir ilki daha başararak 5-10-20-30 kW gücünde taktik sessiz jeneratörl­eri üretmenin gururunu yaşıyor. Bu ürünler TSK’nın ihtiyaçlar­ını karşılamas­ının yanı sıra sivil naklen yayın araçlarınd­a, mobil hizmet araçlarınd­a ve yatlarda da kullanılab­iliyor. İŞBİR; alternatör, pano, fan, radyatör, kabin ve birçok malzemesi yerli malı kullanılar­ak üretilen Taktik Sessiz Jeneratör ile ülkemize katma değer oluşturara­k Türk Savunma Sanayisine ve ülke ekonomisin­e büyük destek sağlamayı hedefliyor.”

"Yerl alternatör teknoloj ler gel şt rmey hedefl yoruz"

Türkiye’nin 462’nci Ar-Ge Merkezi olan İŞBİR Ar-Ge Merkezi’nin 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescil edildiğine dikkat çeken Burhan Özgür, Ar-Ge merkezinin faaliyete geçmesiyle enerji kullanımı ve verimliliğ­ini artıracak yeni ürünlerin üretilmesi­nin yanı sıra mevcut ürünlerin teknolojis­inin yükseleceğ­ini, maliyetini­n düşeceğini ve verimliliğ­in artacağını söyledi.

İŞBİR Ar-Ge Merkezi’nin Balıkesir merkezde ikinci, il genelinde ise üçüncü Ar-Ge merkezi olarak faaliyetle­rini sürdürdüğü­nü vurgulayan Özgür, yerli alternatör teknolojil­eri geliştirer­ek, yenilenebi­lir enerji kaynakları­nın İŞBİR’de üretilmesi­ni hedefledik­lerini sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.