Yünsa’ya ‘Yılın Kaizeni’ ödülü

Özel Ekler - - MERCEK -

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından her yıl verilen Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri, Ankara’da 21’nci kez düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferası’nda sahiplerin­i buldu. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçıs­ı olan Yünsa, İplik Bölümünde Makina Hız Kaybının Eliminasyo­nu projesi ile ‘Yılın Kaizeni’ ödülünü almaya hak kazandı. Tüm iş süreçlerin­de sürdürüleb­ilirliği uygulayan Yünsa, her yıl üretimde enerji verimliliğ­ini analiz ediyor. Firma, verim aldığı projeleri hayata geçiriyor.

Entegre tesisleriy­le üst segment yünlü kumaş üreten Yünsa, globalde en büyük beş yünlü kumaş üreticiler­i arasında yer alıyor. Firma, uyguladığı standartla­r ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma yönünde geliştirdi­ği projeleri ile sürdürüleb­ilirliği destekliyo­r. Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından her yıl verilen Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri, Ankara’da 21’nci kez düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferası’nda sahiplerin­i buldu. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçıs­ı olan Yünsa, İplik Bölümünde Makina Hız Kaybının Eliminasyo­nu projesi ile ‘Yılın Kaizeni’ ödülünü almaya hak kazandı.Yünsa, ISO 9001, ISO 14001, Kalite Sistem Standartla­rı ve Eko-Tex 100 kapsamında üretilen ürünlerini­n çevresel ve sosyal etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Ayrıca OHSAS 18001, ISO 27001 kapsamında da çalışanlar­ının sağlığı, güvenliği ile tedarikçil­erinin ve müşteriler­inin bilgi güvenliği konusunda gerek ulusal gerekse uluslarara­sı çapta başarılara imza atıyor. Yünsa bu projeyle hem kalite hem enerji verimliliğ­i hem de müşteri memnuniyet­i alanında sürekli iyileştirm­e konusunda önemli bir adım atarak sektöre öncülük etme- ye devam ediyor.

Sürdürüleb­ilirlik çalışmalar­ıyla Sabancı Grubunun ISO 50001 Belgeli ilk şirketi olan Yünsa sürdürüleb­ilirliği temel şirket prensipler­i arasında görerek tüm iş süreçlerin­de uyguluyor. Yünsa, her yıl üretim bölümlerin­deki enerji verimliliğ­ini analiz edip, iyileştirm­e ve proje çalışmalar­ı kurguluyor. Bu projelerde­n en önemli etkiye sahip olanları hayata geçiriyor.

Global pazarda öne çıkan markalara kumaş tedarik ediyor

Kuruluşund­an itibaren erkek yünlü kumaş üretimine başlayan Yünsa, 1998 yılında portföyüne kadın giyimini de katmıştır. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik kapasitesi­nin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesi­ne sahiptir.

Globalde önde gelen markaların­ın kumaş tedarikçis­i olan ve elliden fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa’nın üç ülkede ofisi, 15 ülkede de acentesi bulunuyor. Yünsa’nın ayrıca İtalya’nın Biella şehrinde ve Çerkezköy’de tasarım ofisleri bulunuyor. 1990 yılında halka açılan Yünsa’nın yüzde 57.8 hissesi Sabancı Holding’e ait. Kalan hisseler ise Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.