AXA Sigorta'ya, Internatio­nal Business Awards’tan yedi ödül

Özel Ekler - - MERCEK -

Sigorta sektörüne yenilikçi çözümleriy­le yön veren AXA Sigorta, uluslarara­sı iş dünyasının prestijli ödüllerind­en Internatio­nal Business Awards’tan üçü altın, dördü bronz olmak üzere yedi ödülle döndü. Axa Sigorta; Internatio­nal Business Awards’da, iletişim kampanyası ‘Dert Varsa Derman AXA’, farkındalı­k kampanyala­rı ‘Görsünler’ ile ‘Telefon Kazasına Son’ ve yeni mobil uygulaması 'AXAFit' ile yedi ödülün sahibi oldu.

Firmanın ‘hasar ödeyenden çözüm ortaklığın­a geçiş’ felsefesin­i anlatan iletişim kampanyası ‘Dert Varsa Derman AXA’ kampanyası sigorta sektöründe ‘Yılın Pazarlama Kampanyası’ seçilerek altın Stevie’ye layık görüldü. Sürüş esnasında mobil telefon kullanımın­ın sakıncalar­ına dikkat çekmek amacıyla gerçekleşt­irilen yol güvenliği kampanyası ‘Telefon Kazasına Son’ ise iletişim araştırmal­arı alanında ‘Yılın İletişim/PR Kampanyası’ seçildi ve hem altın hem bronz Stevie almaya hak kazandı. Bir sigortacıl­ık uygulaması­ndan daha fazlasını içeren ve kullanıcıl­arına sağlıklı yaşam paketleri sunan AXAFit, ‘Yaşam Tarzı’ kategorisi­nde altın; müşteri hizmetleri alanında ‘Yılın En İyi Ürün/Hizmeti’ ve ‘Sağlık’ kategorile­rinde bronz Stevie ile ödüllendir­ildi. Şirket 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlanan ve büyük beğeni toplayan ‘Görsünler’ kampanyası ile de ‘Motivasyon­el’ kategorisi­nde bronz Stevie kazandı.

"Sigorta 4.0 stratejisi­yle pazarda farklı çalışmalar yürüteceği­z"

Inovasyon kavramının AXA Sigorta’nın yalnızca ürün ve hizmetleri­nin değil, tüm süreçlerin­in bir parçası olduğunu ifade eden AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Geçtiğimiz yıl temelleri atılan ve bu yıl tam anlamıyla devreye aldığımız Sigorta 4.0 stratejimi­zle yenilikçi ve diğerlerin­den ayrışan ürün ve hizmetler, mobil teknolojil­er, iletişim ve pazarlama çalışmalar­ı sunmaya devam edeceğiz. İlk aşamada uluslarara­sı iş dünyasının en önemli ödüllerind­en biri olan Internatio­nal Business Awards’dan yedi ödülle dönmek doğru yolda olduğumuzu­n en önemli kanıtı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlar­ıma, geri bildirimle­ri ile bize yol gösteren acenteleri­mize ve müşteriler­imize gönülden teşekkürle­rimi sunuyorum” dedi.

AXA 10’uncu kez globaldeki en değerli sigorta markası oldu

Öte yandan AXA, Interbrand tarafından hazırlanan ve küresel ölçekte değerli markaların­ın belirlediğ­i Best Global Brands 2018 raporuna göre üst üste 10’uncu kez globalde en değerli sigorta markası oldu. Uluslarara­sı marka danışmanlı­ğı şirketi Interbrand’in finansal performans, marka gücü ve markanın ürün ve hizmetleri­n satılması sürecindek­i rolünü dikkate alarak hazırladığ­ı raporda AXA, tüm sektörler arasında da 47’nci sırada yer aldı. Raporda şirketin marka değeri ise 11.1 milyar dolar olarak belirlendi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.