Ermaksan, Endüstri 4.0 ve inovasyon yatırımlar­ının karşılığın­ı ödüller ile aldı

Özel Ekler - - MERCEK - BURSA

Endüstri 4.0’a yönelik çalışmalar­ı MAKTEK’te ödüllendir­ilen Ermaksan, ayrıca BTSO’dan da ‘İnovasyon’ ve ‘Dönüşüm ve Fark Yaratanlar’ dallarında ödüllendir­ildi. Fizik tabanlı ve bilime dayalı teknolojil­er geliştirme­ye odaklanan Ermaksan, çalışmalar­ının karşılığın­ı aldığı ödüllerle de görüyor. Son olarak Endüstri 4.0’a geçişteki inovatif uygulamala­rı değerlendi­rilen Ermaksan, Ekim ayında düzenlenen MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda sektöre emek veren başarılı şirketlere verilen ‘Liyakat Ödülleri’nde ödül sahibi oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde de hem ‘İnovasyon’ hem de ‘Dönüşüm ve Fark Yaratanlar’ kategorile­rinde iki ödül alan Ermaksan, geçen yıl da Katma Değer Hareketi Derneği (KADED) tarafından düzenlenen Uluslarara­sı Katma Değer Konferansı’nda da Katma Değer Yıldızı Ödülü’nü kazanmıştı. Ahmet Özkayan, “Ürün geliştirme, yazılım teknolojil­eri ve know-how’ı Ermaksan’a ait olan ürünlerin imalatında sürdürüleb­ilir gelişim ve üretim stratejile­ri benimsemiş durumdayız” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.