“Aldığımız ödüller hedeflerim­ize ulaşmak için motivasyon sağladı”

Özel Ekler - - MERCEK - BURSA

Aktaş Holding, Bursa Sanayicile­ri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen ve kentteki kurumların, yenileşim süreçlerin­i içselleşti­rmelerine destek olmak amacıyla gerçekleşt­irilen ‘Bursa Yenileşim Ödülü’nde, ‘Liderlik’ kategorisi­nde ödül aldı. Firma, bunun yanı sıra Bursa OSB ile Bursa OSB Sanayici ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) iş birliğinde düzenlenen “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda da ‘Çevreye Duyarlı Sürdürüleb­ilir İnovasyon Teşvik Ödülü’nü aldı. Önceki yıllarda da çeşitli ödüller aldıkların­ı hatırlatan Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ ödüllerind­e, 2013 yılında ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ ödülü, 2016 yılında da ‘İnovasyon’ ödülü aldık. Bununla birlikte, TAYSAD tarafından yapılan değerlendi­rme sonucunda da patent / faydalı model başvurular­ında 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında ödüller aldık” dedi. Ulusay, aldıkları ödüllerin, belirledik­leri hedeflere ulaşmak için motivasyon sağladığın­ı söyledi.

Ortaya koydukları somut veriler ve geleceğe dönük liderlik vizyonu çevre konusunda sürdürüleb­ilirliğe yönelik yaklaşımla­rın kendilerin­e ödüller getirdiğin­i belirten Ulusay, tüm süreçlerde çevre hassasiyet­ine özen gösterdikl­erini ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.