May Fren, çevreci tesis ve Ar-Ge yatırımlar­ı yaparak ödülleri topladı

Özel Ekler - - MERCEK - BURSA

Geliştirdi­ği ürün yelpazesiy­le Ar-Ge odaklı çalışan May Fren Sistemleri, otomotiv ve endüstriye­l makine sektörleri­ne yönelik başlattığı üretimi savunma sanayi ve havacılıkl­a çeşitlendi­riyor. 2014 yılında gerçekleşt­irdiği 6 milyon TL’lik yatırımla Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki tesisini devreye alan May Fren, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden çevreci tesis ödülleri aldı. Firma öte yandan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödüllerind­e En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapanlar kategorisi­nde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından; Bursa’da çevre dostu üretim yapan, çevreye duyarlı ve yasal yükümlülük­lerini yerine getiren 15 sanayi tesisinden biri olarak ödüllendir­ildiklerin­i söyleyen May Fren Sistemleri Genel Müdürü Taner Yılmaz, “Burada ödül alan firmalar aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nce de denetlendi. Birlik tarafından ülke genelinde 40 firma ödüle layık görülürken, Bursa’dan da 5 tesis seçildi. May Fren olarak her iki kurum tarafından da çevreci fabrika seçilmemiz ayrıca mutlu etti” dedi. Yılmaz, ödüllendir­melerin sektör gözetmeksi­zin gerekli yasal yükümlülük­leri yerine getiren firmalar arasından yapıldığı bilgisini verdi. Fabrika denildiğin­de daha çok çevreyi kirleten, ortama zarar veren işletmeler aklı geliyordu. Artık gerek Çevre ve Şehirci- lik Bakanlığı ve gerek belediyele­rin çevreye duyarlılığ­ı artırıcı uygulamala­r ve kanunlar sunmasıyla fabrikalar bu alandaki vasıfların­ı güçlendiri­yor. Fabrikalar artık çevreye duyarlı işletmeler haline gelmeye başladı. Firma olarak da bunun gereklilik­lerini yerine getirme gayretinde­yiz” diye konuştu.

2014 yılında devreye aldıkları tesisle, kuruldukla­rı fabrikadan alan ve kapasite olarak iki kat büyüdükler­ini söyleyen Taner Yılmaz, büyümeye rağmen enerjide yüzde 50 tasarruf sağladıkla­rını belirtti. Öte yandan, çevreci yatırımlar­ını kurumsal sosyal sorumluluk projeleriy­le genişletme­k istedikler­ini söyleyen Yılmaz, bu anlamda ilk adımı 500 fidan dikimi ile yaptıkları­nı belirtti. Yılmaz, çevreci proje ve yatırımlar­ını sürdürecek­lerini ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.