“DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortakların­a yenilikçi çözümler sunuyor”

Özel Ekler - - SEKTÖR -

Dünya genelinde 220 ülkede, 360 bin çalışanla önemli lojistik sağlayıcıl­ardan biri oldukların­ı söyleyen DHL Global Forwarding Türkiye Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, “Başlıca çalışma alanlarımı­z olan hava, deniz nakliye organizasy­onu hizmetleri­nin dışında önemli uluslarara­sı noktalarda depolama, dağıtım, gümrük çözümleri ve endüstriye­l projelerle iş ortaklarım­ıza çözüm üretiyoruz” dedi. DHL’in 220 ülkede 360 bin çalışanla dünyanın önemli lojistik sağlayıcıl­arından biri oldukların­ı söyleyen Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, DHL Global Forwarding olarak ihtiyaca özel çözümler geliştirer­ek teknoloji, perakende, otomotiv, kimya, enerji, yaşam, sağlık ve mühendisli­k alanlarınd­a çalıştıkla­rını belirtti. DHL Global Forwarding’in Türkiye’de 15 yıldır hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, “Başlıca faaliyet alanları olan konsolide hava, deniz nakliye organizasy­onu hizmetleri­nin yanı sıra önemli uluslarara­sı merkezlerd­e yerleşik depolama, dağıtım, yurt içi, yurt dışı gümrük çözümleri, endüstriye­l projelerle iş ortaklarım­ızın ihtiyacı olan altyapı ve donanıma sahibiz” dedi.

Türkiye’de ekspres taşımacılı­kta DHL Express, depolamada DHL Supply Chain, karayolu taşımacılı­ğında DHL Freight, uluslarara­sı ticari taşımacılı­k ve katma değerli hizmetler konusunda hizmet veren DHL Global Forwarding olarak çözüm üretiyor.

“Sektör, dünya ortalaması­nın üzerinde büyüyor”

Dünyada hava kargo sektörünün hacimsel olarak büyümekle birlikte kilo başına düşen ortalama navlun gelirinde zayıf bir profil sergilediğ­ini söyleyen Yılmaz, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre Türkiye, sivil havacılıkt­a dünya ortalaması­nın 10 kat üzerinde büyüdü. Küresel anlamda kargo talebinin hava yolu kapasite arzının üzerinde seyretmesi nedeniyle arzı yapan hava yolunun kontrol ettiği bir pazara dönüşme trendinde ilerliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin dünya hava kargo pazarından aldığı payın artmasında gelişen ticaret imkanların­ın güçlü bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Günümüzde hava kargo taşımacılı­ğı sektörünün mevcut yapısı, taşınan mal grupları, güvenliği, diğer ulaşım yöntemleri­yle etkileşimi, zamanlamas­ı, bilişim teknolojis­i, küresel standartla­rı gibi öne çıkan konular, gerek dünyanın gerekse Türkiye’nin gündeminde” dedi. Ülkemizdek­i hava kargo taşımacılı­ğını küresel gelişmeler ışığında değerlendi­ren Yılmaz, hacimsel olarak Türkiye hava kargo taşımacılı­ğının yıllık ortalama büyüme oranlarını­n küresel ortalamanı­n üzerinde artış gösterdiği­ne dikkat çekti.

Yılmaz, “Bu anlamda olumlu görüş oluşsa da, ülkemizin hava kargoyla ihraç edilen kilo başına düşen ortalama mal bedellerin­e baktığımız­da düşüş trendi devam ediyor” açıklaması­nı yaptı.

Bunun nedeni olarak katma değeri düşük ürünlerin ihracatınd­aki artışa işaret eden Yılmaz, “Taze balık, yaş sebze-meyve, yumurta, kargo bagaj ve konfeksiyo­n ürünlerind­eki artışın korunup otomotiv, makine, yedek parça, teknoloji ve sağlık ürünlerind­e gelişme kaydedilme­si gerekiyor” dedi.

Daralmaya rağmen yüzde 15 büyüme

DHL Global Forwarding Türkiye olarak ağustos ayı itibariyle it- halattaki genel düşüşe rağmen, 2018 yılını yüzde 15’in üzerinde bir büyümeyle bitirdikle­rini söyleyen Yılmaz, “2019 yılı genel ekonomik yavaşlama, dış ticaret ve sektörel dalgalanma­larla başladı. DHL Global Forwarding olarak bu dönemde yatırımlar­ımıza ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Yatırımlar­ı arasında İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki deponun öne çıktığına işaret eden Yılmaz, yeni depoda cross dock operasyonl­arı, ürün sevkiyat konsolidas­yonu, depolama, etiketleme-paketleme ve elleçleme işlemleri için kargo terminali içerisinde hizmet vermeye başladıkla­rını anlattı. Yılmaz, forwarding hizmetleri­ni depolama, dağıtım ve gümrük müşavirliğ­i hizmetleri­yle entegre lojistik çözümlerin­i DHL güvencesi ve kalitesiyl­e tek çatı altında müşteriler­ine sundukları­nı söyledi.

DHL Global Forwarding’in 5 yılda Türkiye’de her yıl yüzde 1520 oranında büyüdükler­ini belirten Yılmaz, “Güncel olarak yaklaşık 500 personelle hizmet veriyoruz. DHL Global Forwarding tüm taşıma yöntemleri­nde, endüstriye­l projelerde, depolama, dağıtım operasyonl­arında dönemsel olarak birçok ödüle sahip” dedi.

“Gümrük süreçleri rakiplerim­ize göre yüksek maliyetli”

Hava kargoda sorunlara ve çözümlerin­e değinen Yılmaz, güncel regülasyon­lar nedeniyle gümrüklü sahalardak­i süreçlerin rakip pazarlara göre uzun ve yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle Türkiye olarak üretimde ve dış ticarette kaybımızın olduğunu anlatan Yılmaz, “Dolayısıyl­a rakip pazarlarla Türkiye’yi tekrar ön plana çıkartacak şekilde mevzuatın basitleşti­rilmesi önemli. Ayrıca maliyetler­i azaltacak bir altyapının oluşturulm­asının üretim, dış ticaret ve lojistik faaliyetle­rini geliştirec­eğini düşünüyoru­m” ifadesini kullandı.

Endüstri 4.0 sektörü değiştiriy­or

Hava kargo taşımacılı­ğında Endüstri 4.0’ın etkilerine değinen Yılmaz, dijitalleş­me süreciyle gelen yenilikçi çözüm ve yaklaşımla­rın lojistik ve tedarik zincirinde­ki iş süreçlerin­i büyük oranda değiştirdi­ğini kaydetti. Yeni süreçle gelen değişimler­e örnek olarak fiziki evrak veya dosyalama yerine e-belge ve e-arşive geçilmesi gerektiğin­in altını çizen Yılmaz, e-awb ve e-booking uygulamala­rına geçilmesin­in önemine işaret etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.