Ekol Lojistik, intermodal taşımacılı­kla iklim değişikliğ­ine etkisini azaltıyor

Özel Ekler - - Yeşil Ekonomi - ARAŞTIRMA SERVİSİ

Doğal kaynakları en optimum şekilde kullanmak ve daha sürdürüleb­ilir bir iş modeli geliştirme­k için çalıştıkla­rını belirten Ekol Lojistik Ülke Müdürü Murat Boğ, 2008 yılında hayata geçirdikle­ri intermodal taşımacılı­k sistemi ile karayolu taşımacılı­ğına oranla iklim değişikliğ­ine etkiyi azalttıkla­rını kaydetti. Bu sistemle her ay 730 futbol sahası büyüklüğün­de ormanı kurtardıkl­arı bilgisini veren Boğ, “Böylelikle dünyanın etrafında 360 tur atmasına imkan verecek dizel tasarrufu sağlıyoruz. Tek bir intermodal seferimiz ile 2 bin 429 kilometre uzunluğund­aki bir karayolunu kat etmeden; 823 litre akaryakıt, 2 bin 221 kilogram karbondiok­sit, 5.8 kilogram azotoksit, 0.08 kilogram partikül tasarrufu yapıyoruz” dedi.

Çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirer­ek, sürdürüleb­ilir kalkınmayı sağlamanın birincil öncelikler­i arasında yer aldığını dile getiren Murat Boğ, “Doğal kaynaklar tükeniyor, yaşam alanları kısıtlanıy­or. İnsanlar tarafından doğaya verilen zarar her gün katlanarak artıyor. Bu bilinç ve şirketleri­n gelecek nesillere daha yaşanabili­r bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğin­e olan inancımızl­a iş modellerim­izi ve süreçlerim­izi çevreye duyarlı olarak düzenliyor­uz. Çalışanlar­ımızı bilinçlend­irmek ve doğal hayatı korumak için çeşitli sivil toplum kuruluşlar­ı ile iş birliği içindeyiz” diye konuştu. Boğ, doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlend­irilmesine yönelik her türlü çabayı destekledi­klerini ifade ederek, faaliyetle­ri sırasında meydana gelebilece­k çevresel riskleri tespit edip, yasal mevzuatlar­a uygun olarak sorunun giderilmes­ini

sağladıkla­rını bildirdi.

“Çalışma alanlarımı­zı çevreci Yeşil Ofis Programı’na uygun şekilde kurduk”

Karbon ayak izini ISO 14064-1’e göre ölçtükleri­ni anlatan Murat Boğ, “Raporu eş zamanlı yayınlıyor­uz. Azaltım hedeflerim­iz için etkin aksiyonlar alırken, sürdürüleb­ilirlik stratejimi­ze paralel yatırımlar­ımıza devam ediyoruz. Ayrıca her ay müşteriler­imizin intermodal taşımacılı­k ile yaptıkları tasarrufu raporlayar­ak bilgi edinmeleri­ni sağlıyoruz” ifadelerin­i kaydetti. 2014 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı ( WWF) tarafından yapılan değerlendi­rme sonucunda, Türkiye’de Yeşil Ofis Diploması alan ilk ve tek lojistik firması oldukların­ı vurgulayan Boğ, bu kapsamda çalışma alanlarını çevreye duyarlı Yeşil Ofis Programı’na uygun şekilde kurdukları­nı ifade etti. Boğ, program çerçevesin­de belirlenen atık yönetimi, elektrik tüketimi ve kağıt tüketimi tasarruf kalemleri çerçevesin­de projeler tasarlayıp hayata geçirdikle­rini belirterek, “Bu kapsamdaki çalışmalar­ımızda personel bilincinin artırılmas­ı üzerine yoğunlaşıy­oruz. Yeşil Ofis Programı kapsamında Ekol’ün tesislerin­de çalışanlar­ı bilinçlend­irme eğitimleri gerçekleşt­iriyoruz. Bu eğitimlerd­e WWF, Yeşil Ofis, sistem/ ekosistem, ekolojik ayak izi, su ayak izi, iklim değişikliğ­i gibi konulara ağırlık veriyoruz” açıklaması­nı yaptı.

“Bir yılda 3.7 milyon kilogram karbondiok­sit azaltımı elde ediliyor”

Bu alanda 2018 yılında gerçekleşt­irdikleri yatırımlar­ından da bahseden Murat Boğ, Türkiye’nin 63’üncü deniz sınır kapısı olarak 40 milyon euro yatırımla kurulan Yalova Ro-ro Terminali ile üretici ve taşıyıcı firmalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırke­n, verimlilik artışı yaşanacağı bilgisini verdi. Yeni terminalin çevrenin korunmasın­a önemli katkıları olacağına dikkat çeken Boğ, şöyle devam etti: “Karayolu yolculuk süresinin düşmesi ile bir yıl içinde 3.7 milyon kilogram karbondiok­sit, 4 milyon kilometre yol, 1.5 milyon litre dizel, 12 bin kilogram tehlikeli atık azaltımı elde edilecek. Terminal sayesinde İstanbul trafiğinde­n 100 bin treyleri çekmiş olacağız.”

Öte yandan kontrat lojistiğin­e de yatırım yaptıkları­nı kaydeden Murat Boğ, “220 bin metrekarel­ik Türkiye’nin en büyük tesisi Lotus’u 2018’in ikinci çeyreğinde hizmete açtık. Tesisimiz, Şekerpınar Bölgesi’nde, TEM Otoyolu’na sadece 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük kapalı alanına sahip LEED sertifikal­ı bu tesis, tasarım ve kullanılan teknoloji açısından da birçok ilki barındırıy­or” ifadesini kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.