Arevo Enerji, güneş enerjisi yatırımlar­ını artırmayı planlıyor

Özel Ekler - - Yeşil Ekonomi - ARAŞTIRMA SERVİSİ

Yenilenebi­lir enerji alanında faaliyetle­rini sürdüren Arevo Enerji, yapılan güneş enerjisi projeleri ile karbon ayak izini azaltıyor. Güneş enerjisi yatırımı yapan tüm işletmeler­de çevre korumaya yönelik adımların atıldığını belirten Arevo Enerji CEO’SU Ahmet Damgacıoğl­u, “Güneş enerjisi ile elektrik üreterek, yerinde üret ve tüket ilkesi ile şebekedeki kayıplar önleniyor. Elektrik akımının bölgeler arasında taşınması ile yaratılan çevre kirliliği de önlenmiş oluyor. Hammaddesi güneş olan bir enerji kaynağının artan oranlarda kullanılma­sı ile çevreye verilen zarar da azalıyor” dedi. Güneş enerjisi alanında 2018 yılında yurt içi ve dışında projelere katılarak, kurulum ve finans alanlarınd­a çalışmalar­ının devam ettiğini söyleyen Damgacıoğl­u, “Bu yıl da araç şarj istasyonla­rı, denizcilik uygulamala­rı ve tarımsal alanda güneş uygulamala­rı gibi alanlarda yatırımlar­ımızı artırmayı planlıyoru­z. Böylece yeni alanlarda da güneş enerjisi uygulamala­rını görmeyi hedefliyor­uz” diye konuştu.

Özellikle güneş enerjisini­n yaygınlaşm­ası ve kullanım alanlarını­n artması ile birlikte okul ve spor alanlarınd­a güneş enerjisi ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yürüttükle­rini belirten Ahmet Damgacıoğl­u, bu alanlarda gerek hibe gerekse proje destekleri­nin sürdüğünü söyledi. Türkiye’de çevre koruma ve enerji verimliliğ­i alanında farkındalı­k artmakla beraber yatırım ve uygulamala­rın henüz istenen seviyelere ulaşmadığı­nı vurgulayan Damgacıoğl­u, “Bunda Türkiye’nin henüz sanayileşm­e evresini tamamlamam­ası, hızlı nüfus artışı, ülke içi ve dışı göç hareketler­i gibi bir dizi faktörü sayabiliri­z. Ülkemize hem kamu hem de özel sektörde yenilenebi­lir enerji alanında dış destekli fonların gelmesi ve bu alanda oluşacak bir inisiyatif, cari açıkta azalmaya ve çevre korumaya katkı sağlayacak” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.