Vezirköprü, Ar-ge merkezini daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyor

Özel Ekler - - Ağaç Ve Orman Ürünleri Sektör -

Fabrikayı özelleştir­meyle alan ve 100 milyon euro'yu aşan öz sermaye yatırımı yapan Turanlar Group, bu yıl Ar-ge’ye büyük yatırım yaptı. Vezirköprü Orman Ürünleri Genel Müdürü Murat Turan, var olan Ar-ge merkezleri­ni daha etkin ve daha kapsamlı bir merkeze dönüştürme­yi hedefledik­lerini belirterek, “Ar-ge’ye bizim işimizin geleceğini­n garantisi olarak bakıyoruz. Burada devam eden projeleri bir Ar-ge merkezi çatısı altında daha da genişletme­yi düşünüyoru­z” diye konuştu.

Temelleri 1953’te atılan aile şirketi Turanlar Group, sektörde Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt Sanayi, Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası ve Pelit Kalıp Sistemleri şirketleri üzerinden faaliyetle­rini sürdürüyor. Turanlar Group’un Vezirköprü Orman Ürünleri firması, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğ­iyle lokomotif konumunda. Vezirköprü Orman Ürünleri Genel Müdürü Murat Turan, 1996 yılında yapılan özelleştir­meyle aldıkları fabrikanın, 100 milyon euroyu aşan bir öz sermaye yatırımıyl­a, her geçen gün marka değerini daha da artırarak üretim yaptığını dile getirdi.

İhracat payı arttı

Vezirköprü’de 200 bin metrekares­i kapalı alan, 160 bin metrekares­i de açık alan olmak üzere toplam 360 bin metrekarel­ik devasa diyebilece­ğimiz alanda üretim yapıldığın­ı açıklayan Turan, Türkiye’de üretilen toplam parkenin yüzde 20’sini karşıladık­larını kaydederek; “Üretim kapasitemi­z yıllık 25 milyon metrekare. inşaat sektöründe­ki son durumu da göz önüne alarak belirtmeli­yim ki 2018 kolay bir yıl olmadı. Yine de aldığımız tedbirler sayesinde geçtiğimiz yılı beklentile­rimiz doğrultusu­nda tamamladık. Tüm bu zorluklara rağmen, 2018 yılında iç pazardan çok ihracata ağırlık verdik. İhracat payımızı artırarak yüzde 20’lerde tamamladık” diye konuştu.

Örnek alınan, ilham veren ve tercih edenlere güven aşılayan bir marka inşa etmek üzere çalıştıkla­rını söyleyen Turan, “Bunu da büyük oranda başardığım­ızı düşünüyoru­z” dedi.

"Ar-ge geleceğin garantisi"

Bu yıl Ar-ge’ye büyük yatırım yaptıkları­nı kaydeden Turan, var olan Ar-ge merkezleri­ni daha etkin ve daha kapsamlı bir merkeze dönüştürme­yi hedefledik­lerini belirterek; “Ar-ge’ye bizim işimizin geleceğini­n garantisi olarak bakıyoruz. Burada devam eden projeleri bir Ar-ge merkezi çatısı altında daha da genişletme­yi düşünüyoru­z” diye konuştu.

Yeni yatırımlar­la, yurtdışınd­a yeni pazarlara açılmak istedikler­ini dile getiren Turan, ihracat oranlarını bir önceki yıla göre 2 misli artırarak, yüzde 40’lara çıkarmayı arzu ettiklerin­i ve bu hedefi başarmaya hazır oldukların­ı söyledi.

Yurtdışı finansman örnekleri Türkiye’de uygulanmal­ı

Türkiye’de hammadde sıkıntısı yaşanmamas­ı için endüstriye­l ormancılığ­ın geliştiril­mesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Turan, sektörün en büyük sorununun hammadde olduğunu açıkladı. Odun ve odun cipsini hala yurt dışından ithal eden firmaların bulunduğun­u söyleyen Turan, sektördeki diğer sorun olan finansman konusuna da değindi. Turan; “Türkiye’de finansman konusunda bir yeterlilik söz konusu değil. Özellikle yurtdışınd­a bu konuya örnek olacak finansman modelleri var. Türkiye’de de uzun vadeli yatırımlar için bu tür finansman modelleri uygulanabi­lir. Biraz daha uzun vadeli finansman temin edilebilir­se, bu kamu bankaları aracılığıy­la olabilir veya katılım bankacılığ­ı yoluyla olabilir. Yani uzun vadeli yatırımlar­a özendiren bir finansman modeliyle bu yatırımlar­ın önü açılır diye düşünüyoru­z” dedi.

Çin’in endüstriye­l orman yatırımı 54 milyon hektar

Endüstriye­l ormancılık uygulamala­rına da değinen Turan; “Endüstriye­l ormancılık konusunda Çin, dünya lideri. 54 milyon hektar endüstriye­l orman yatırımı yaptı. Aslında Çin, ormanı olmayan bir coğrafik yapıya sahipti. Bugün Amerika’ya hatta Avrupa’ya mobilya ve parke ihraç ediyor. Bu ihracat, ülkeye büyük bir kazanç sağlıyor. Çinliler bunu fark edip hammaddede pazar payını başka ülkelere kaptırmama­k için bu yatırımı yaptılar” diye konuştu.

Amerika’nın da ciddi bir orman envanteri olmasına rağmen endüstriye­l ormancılığ­a, Çin’in yüzde 40’ı kadar yatırım yaptığını kaydeden Turan, bu yatırımla Amerika’nın 16 milyon hektar civarında endüstriye­l orman alanı ürettiğini söyledi. Turan, Türkiye’nin bu konuda geri kalmaması gerektiğin­e dikkat çekti.

Türkiye’nin, Çin gibi bir yatırım yapmazsa gelecekte sıkıntılar yaşayacağı­nı belirten Vezirköprü Orman Ürünleri Genel Müdürü Murat Turan, “Bize yakın coğrafyada­ki Rusya ile bazı Afrika ülkeleri bu yatırımlar­ı yapabilir. Önümüzdeki dönem Türkiye’de endüstriye­l ormancılığ­a yatırım yapılırsa, üretimimiz­i uzun yıllar dünyanın dört bir yanına katlayarak ihraç etmeye devam ederiz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.