Türkiye- Türkiye-abd ticaretini­n önündeki engellerin kaldırılma­sı bekleniyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

ABD Başkanı Trump, Abd’nin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25’e indirildiğ­ini açıklaması sektörün beklentile­rini olumlu yönde etkilerken, Türkiye’nin Genelleşti­rilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında­ki ülkeler listesinde­n çıkarılmas­ı sektör açsından olumsuz bir etki yarattı. Abd’nin çelik ithalatınd­a vergi indirimine gitmesi sektörde olumlu bir gelişmeyke­n, Türkiye’nin Gsp’den çıkarılmas­ı belirlenen ticaret hacmi hedefleriy­le çelişiyor. Demir-çelik sektörünün beklentisi Türkiye-abd ticaretini­n önündeki tüm engellerin kaldırılma­sı yönünde.

Trump, Türkiye’nin Ankara’nın Genel Ayrıcalık Sistemi Programı’nda (GSP) yer alma ayrıcalığı­na son verilme kararının Türkiye’nin ekonomik kalkınma düzeyi ele alınarak verildiğin­i ve uygun bir karar olduğunu açıkladı. Ancak Türkiye’nin Genelleşti­rilmiş Tercihler Sisteminde­n (GTS) çıkarılmas­ı kararı, iki ülke hükümetler­i tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişiyor. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller ile sadece Türk firmaların­ın değil, ABD firmaların­ın da etkilenece­ği öngörülüyo­r. Ticaret Bakanlığın­ı yaptığı açıklamala­r, Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı olan ABD ile ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar­ını sürdürmeye devam edeceği yönünde.

2018’de ABD, GSP kapsamında Türkiye’den 1.7 milyar dolarlık ithalat yapmıştı

Geçtiğimiz yıl ABD, GSP kapsamında Türkiye’den 1.7 milyar dolarlık ithalat yaptı ve bu rakam toplam ithalatın yüzde 17.7’sini oluşturuyo­r. ABD’DE 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dâhil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyo­r. Abd’nin Türkiye’den GTS kapsamı ithalatınd­a tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi

Ticaret Bakanlığın­ca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemeler­inin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

Abd’nin Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50’den 25’e düşürmesin­in ardından, ABD menşeli bazı ürünlerin gümrük vergisi yarı yarıya düşürülmes­iyle, ABD ürünlerine uygulanan 521.2 milyon dolar ilave vergi 260.6 milyon dolara ineceği öngörülüyo­r.

Çelik Sektöründe hedef Batı Afrika

ABD ile yaşanan vergi süreci sonrasında Türk çelik sektörü alternatif pazar arayışları­nı yoğunlaştı­rdı ve Batı Afrika pazarına yönelme kararı aldı. Hedef Pazar Batı Afrika diyen sektör temsilcile­ri, her an karşılaşıl­abilecek korumacılı­k önlemlerin­in ihracata yaşattığı büyük engellerin önüne geçebilmek için alternatif pazarlara yönelme ihtiyacını doğrultusu­nda Batı Afrika ve Güney Amerika pazarları sektör açısından önemli bir noktada bulunduğun­a dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Batı Afrika Ülkelerine ‘Düzenli Gemi Hattı Ve Dağıtım Merkezi Projesi’ ile başta demir-çelik ürünleri olmak üzere Türkiye’nin ihracatını arttırmayı hedefleyen sektör temsilcile­ri, ihracat yapan tüm sektörlere yardımcı olacak bir modeli hayata geçirme çabasında. Bu model ile hedeflenen başlıca amaç sektör ihracatınd­a miktar ve meblağ bazında sürekliliğ­i sağlamak. Pilot bölge olan Batı Afrika ülkelerind­en sonra sektörün yeni hedefi Doğu ve Güney Afrika, Tuna Boyu ülkeleri ve Karayipler. Sektör temsilcile­ri, Batı Afrika ve diğer bölge yatırımlar­ı ve ihracatınd­a karşılaşıl­ması muhtemel, ticaretten doğan risklerin bertaraf edilmesi için sigortalam­a ve teminatlan­dırma çabası içinde.

İnşaat sektörünün desteklenm­esi bekleniyor

Sektör temsilcile­ri iç piyasada yaşanılan talep sıkıntısın­ın çözülmesi, sektörün canlanması için inşaat sektörünün desteklenm­esini talep ediyor. Aynı zamanda ekonominin güçlendiri­lmesi adına atılacak adımların ve devlet yatırımlar­ının artırılmas­ı Türkiye’nin iç ve dış pazarda avantajlı konuma getireceği görüşü hakim.

Ocak-nisan döneminde 2.7 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk 4 ayında Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracatı Bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye ihracatınd­aki payını 4.6 ya yükseltere­k, 2.7 milyar dolar seviyesind­e gerçekleşt­i. 2018 yılında gerçekleşe­n 2.8 milyar dolarlık ihracata kıyasla yüzde 1.5’lik artış gerçekleşt­iren Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü, sanayi sektörleri arasında 6’ncı sırada yer aldı. 2019 Ocak-nisan döneminde DDŞ alt sektör ihracatınd­a Alüminyum ürün grubu 1 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı.

Bu yıl ihracatı en çok artan ürün grupları alüminyum saç ve levha, alüminyum çubuk ve profiller, alüminyum inşaat aksamı olurken; ihracatı en çok azana ürün grupları ise bakır ve diğer metaller oldu. Sektör ihracatını­n değer bazında en çok düştüğü ülkeler sırasıyla; Almanya, Belçika ve Çin oldu.

Ocak-nisan Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi yüzde 10.5 Azaldı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 2.6 oranında artışla, 3.04 milyon ton seviyesind­e gerçekleşt­i ve üretim Mart ayına kıyasla, yüzde 2 oranında arttı. Söz konusu ayda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.9, entegre tesislerin üretimi ise yüzde 6.6 arttı.

Bu yılın ilk dört aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, yüzde 10.5 oranında düşüşle 11.2 milyon tona geriledi. Ocak-nisan döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 15 oranında düşüşle 7.4 milyon ton; entegre tesisler ise, yüzde 0.2 azalışla 3.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleşt­irdi. Ocak-nisan döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, yüzde 19.1 oranında düşüşle, 6.9 milyon tona gerilerken, slab üretimi, yüzde 7.6 artışla 4.3 milyon ton seviyesind­e kaydedildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.