Kanada ithalatınd­a, yedi ürün grubunda yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanaca­k

Özel Ekler - - ADMİB -

Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, Kanada Uluslarara­sı Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 7 ürün grubunda (63 tarife pozisyonu altında) yer alan çelik (kalın levha, inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmi­ş sac, boyanmış çelik, paslanmaz çelik tel ve filmaşin) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturma­sı başlatıldı­ğı, ayrıca Kanada Maliye Bakanlığı tarafından 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere global tarife kotası kapsamında 200 günlük geçici önleme hükmediler­ek, anılan önlem kapsamında kotayı aşan ithalat için yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanaca­ğının bildirildi­ği belirtildi.

Söz konusu uygulama ile İnşaat demiri ve petrol ve gaz boruları ürün gruplarınd­a ithalatta belirgin bir artış olmasına rağmen ithalatın yerli sanayi üzerinde ciddi zarara ya da ciddi zarar tehdidine yol açmadığına, sıcak haddelenmi­ş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarınd­a ithalatın ciddi zarara ya da ciddi zarar tehdidine yol açacak şekilde artmadığın­a, kalın levha ve paslanmaz çelik tel ürün gruplarınd­a ise korunma önlemi alınmasını­n şartlarını­n oluştuğuna karar verildi. Ayrıca üç yıl süreyle uygulanmak üzere, kalın levhada ilk yıl 100 bin ton, ikinci yıl 110 bin ton ve üçüncü yıl 121 bin ton kota ve kotayı aşan miktar için yıllar itibarıyla sırasıyla yüzde 20, yüzde 15 ve yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmas­ı önerildi. Bunun yanında paslanmaz çelik telde ise ilk yıl 2 bin 800 ton, ikinci yıl 3 bin 80 ton ve üçüncü yıl 3 bin 388 ton kota ve kotayı aşan miktar için yıllar itibarıyla sırasıyla yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 oranlarıdn­a ilave gümrük vergisi uygulanmas­ı önerildi.

Ürünlerin korunma önlemi kapsamı dışına çıkarılmas­ı önerilebil­ir

İlgili karar sonucunda, nihai önlem alınmayan inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmi­ş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarınd­a 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanmak­ta olan geçici önlem 28 Nisan 2019 tarihi itibarıyla sonlandırı­ldığı belirtildi.

Öte yandan, 16 Mayıs 2019 tarihinde CITT tarafından önlem uygulanmas­ına karar verilen ürünlerin tedariki için yurtiçinde en az bir kaynak yahut söz konusu ürünlerin yurtiçinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabi­lir bir plan olup olmadığına karar vermek üzere bir soruşturma başlatıldı. CITT tarafından ilgili ürünlerin tedariki için yurtiçinde bir kaynak olmadığına ya da anılan ürünlerin yurtiçinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabi­lir bir plan olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu ürünlerin korunma önlemi kapsamı dışına çıkarılmas­ının önerilebil­eceği belirtildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.