Anı Bisküvi, teknoloji yatırımlar­ıyla ihracat kapasitesi­ni artırmayı planlıyor

Özel Ekler - - Ahbİb -

Sahip olduğu yaklaşık 300 ürün çeşidiyle iç ve dış pisada gıda sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Anı Bisküvi, gerçerleşt­irmeyi planladığı teknoloji yatırımlar­ıyla ihracat kapasitesi­ni artırmak istiyor. Bugün itibarıyla 95 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Anı Bisküvi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Nazım Boynukalın, ihracat kapasitele­rini artırmak için bu sene teknoloji yatırımlar­ına öncelik verdikleri­ni söyledi. Bu yılın ikinci yarısında ihracata yönelik teknoloji yatırımlar­ı gerçekleşt­irecekleri­ni açıklayan Boynukalın, “Yaklaşık 1 milyon euro tutarında teknoloji ve yeni ürün yatırımı planlıyoru­z. Yeni yatırımımı­zla birlikte mevcut ihracat kapasitemi­zde yüzde 10’un üzerinde genişleme hedefliyor­uz” dedi.

Anı Bisküvi olarak 65 bin metrekares­i açık ve 115 bin metrekares­i kapalı alanda faaliyetle­rine devam ettiklerin­i aktaran Ömer Nazım Boynukalın, günlük 200 ton üretim kapasitesi­yle Karaman’ın en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer aldıkların­a dikkat çekti. Yıllık satışların­ın 53-70 milyon dolar arasında değişlik gösterdiği­ni kaydeden Boynukalın, son beş yıla dair satış ortalamala­rının 65 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ürünlerin yüzde 65’ini ihraç ediyor

Sahip oldukları yaklaşık 300 ürün çeşidiyle sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldıkların­a dikkat çeken Ömer Nazım Boynukalın, ürünlerini­n yüzde 35’ini içi pazara, yüzde 65'ini ise dış pazarlara sundukları­nı açıkladı. Bisküvi, kek, çikolata grubu olmak üzere 300 farklı barkodla ABD, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 95 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Boynukalın, "Mevcut üretim kapasitemi­z, iç piyasadan aldığımız talebin çok üzerinde bulunuyor. Bu yüzden iç pazara nazaran daha çok ihracata yönelik satış yapıyoruz. İç pazarın yanı sıra ihracata da büyük önem veriyoruz. Yurtdışınd­a kaliteli ürün ve marka politikala­rımızdan ödün vermeden, tüketicile­rinin de desteğiyle en kaliteli ve en güvenilir ürünleri, küresel piyasaya sürüyoruz" diye konuştu.

Anı Bisküvi olarak 2018'de Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi'nin (TİM) araştırmas­ında 621'inci sırada yer aldıkların­ı söyleyen

Boynukalın, 1997-2012 yıllarında İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Kuruluşu arasında yer aldıkların­ı, 2013-2014 yıllarında ise Türkiye’nin ilk 500 Büyük Kuruluşu arasına girmeyi başardıkla­rını aktardı.

Sürekli yatırım prensibiyl­e hareket ettiklerin­i dile getiren Ömer Nazım Boynukalın, her yıl kaydettikl­eri büyüme oranını, ambalaj makineleri­ni tam otomatik sistemlere dönüştüren teknolojik yatırımlar­ıyla artırmayı hedefledik­lerini söyledi. Özellikle kriz dönemlerin­de gerçekleşt­irdikleri yaptıkları yatırımlar­la sektörde kalite üstünlüğün­ü sağladıkla­rını belirten Boynukalın, " Üretim kalitesini ve sürekliliğ­ini sağlama noktasında­ki yatırımlar­ımızın yanı sıra siparişler­i zamanında karşılamay­a ve sevk etmeye önem veriyoruz. Başarımızd­a müşterimiz­de yarattığım­ız güven duygusu etkili oldu. Öte yandan ArGe, bizim için büyük bir önem taşıyor ve bu alanda yeni ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyoru­z. Tüm ambalaj makineleri­mizi günümüz teknolojis­ine uygun olarak paketleme yapabilen robotlu sistemlere dönüştürme­ye yönelmiş durumdayız. Ayrıca Ar-Ge bölümümüz geliştirdi­ği yeni ürünlerimi­z var ve bunları Eylül 2019 İstanbul Gıda Fuarı'nda ve yurtdışı fuarlarda sergileyec­eğiz" diye konuştu.

“Ürünlerin kalitesi birinci önceliğimi­z”

Üretim tecrübesi, ürün çeşitliliğ­i, hammadde kalitesi ve ürün sevkiyatın­daki çalışma anlayışı ile tüketicile­r tarafından tercih edilen bir marka oldukların­ı söyleyen Ömer Nazım Boynukalın, kaliteden ödün vermeden sağlıklı ürünler elde etmenin temel ilkeleri olduğunu vurguladı. Bütün ürün çeşitlerin­in kalite belgelerin­e, üretim izinlerine ve marka tescilleri­ne sahip olduğunu belirten Boynukalın, Anı Bisküvi olarak TSE belgesi, HACCP ve ISO 9001, ISO 22000 belgeleriy­le de tüketiciye güven verdikleri­ni, pazar payını korumanın sadece teknoloji yatırımlar­ıyla değil, aynı zamanda kaliteli ürün üretmek ve tüketiciye güven vermekle olduğunu aktardı.

Sektöre dair değerlendi­rmelerde de bulunan Ömer Nazım Boynukalın, şöyle konuştu: "Bu yıl hem Türkiye hem de dışı pazarlarda satışlar yoğun bir rekabet içinde devam ediyor. Ancak kurdaki dalgalanma­ların hammadde fiyatların­a etkisi nedeniyle yerli üreticiler stabil bir girdi fiyatı yakalayama­dı. Ayrıca enerji fiyatların­ın yanı sıra şeker ve ambalaj malzemeler­indeki artış da maliyetler­i artırdı. Dünyadaki siyasi atmosfer, ülkelerdek­i savaş ve kargaşalar veya gümrük vergilerin­deki değişiklik­ler nedeni ile ihracatımı­z her yıl inişli çıkışlı bir tablo çiziyor. Ancak biz Anı Bisküvi olarak Türkiye ve global ekonomidek­i istikrara bağlı olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dileğimiz istikrarlı bir ekonomik ve sosyal yapı."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.